Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma

Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma

Türk miras hukukunda mirastan çıkarma konusu fazlaca araştırılmaktadır. Miras paylaşımı geçmişten günümüze sorunlara ve aileler arasında anlaşmazlıklara yol açan bir konudur. Miras hukuku, vefat eden ya da gaip durumdaki kişinin mal varlığının kime ve ne oranda bölüneceğini inceleyen hukuk alanıdır. Bunun yanında miras hukuku, mirası bırakan ve mirasçı olan kimselerin gerçekleştirebileceği işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ancak […]

Başa dön