Murisin Bankadaki Paraları Üzerine Mirasçıların Hakları

Murisin bankadaki paraları üzerine mirasçıların hakları, miras bırakanın vefatından itibaren aktif hale gelir. Mal varlığı kapsamına sadece arsa ya da gayrimenkul değil, bankada bulunan paralar da dahil olmaktadır. Terekede paylaşımında en az zahmet gerektiren değerler de bankadaki paralardır. Ancak uygulama esnasında yine mirasçıların karşısına birtakım zorluklar çıkabilir. Murisin mal varlığına uygulanan prosedür bankada yer alan […]

Mirastan Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı?

Mirastan mal kaçırmanın cezası, mirasçılar tarafından açılan dava neticesinde belli olur. Yargıtay’ın aldığı karara göre mirasçılar dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğini tespit ettirebilir. Bu tespite dayanarak da tapu kaydının iptali istenebilir. Kişinin mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yapılan tüm karşılıksız kazandırmalar ceza kapsamına girer. Kişi satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ile […]

Miras Hakkı Nedir?

Miras hakkı, mal varlığının paylaşılması halinde tereke üzerinde pay sahibi olan kişilerin sahip olduğu hakların bütününe denir. Atanmış mirasçı ve yasal mirasçı olarak iki farklı mirasçılık hakkı bulunmaktadır. Atanmış mirasçı, miras bırakan kişinin kendi isteği ile mal varlığının bir bölümünü ya da bütününü seçtiği birine vermesi sonucunda mirastaki paya ortak olan kişidir.  Yasal mirasçılık ise […]

Başa dön