Kişiler Arasındaki Konuşmaların İzinsiz Kayda Alınmasının Cezası

Kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz kayda alınmasının cezası Türk ceza mahkemesine göre 133. madde altında işlenir. Burada cezai durum 6 aydan 2 yıla kadar verilmektedir. Ayrıca işlenen suçun niteliği de göz önünde tutularak ceza uygulanır. Sesi izinsiz kayda almak demek bir suçtur. Üstelik bunun izinsiz bir şekilde başkalarına aktarılması da ayrıca bilişim suçu içine girer. Kişiler […]

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu Türk ceza mahkemesinin 134. maddesine göre işlenmektedir. Burada korunan bir hayat vardır. Bu hayatın özel denilen alanını ifşa etmek demek bir suç işlemek demektir. Özel hayatın gizliliği her zaman güvenceye alınmalıdır. Bu özellikle kanun tarafından güvenceye alınan bir durumdur. Eğer bu hak ihlal edilirse cezai yaptırım da uygulanır. Özel […]

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kanun önünde de büyük bir suç unsuruna dönüşmektedir. Bu suçlar doğrudan özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği için ön plana çıkıyor. Özel hayata karşı suçlar denildiği zaman kişiyi rahatsız etme ya da sözlü tacizde bulunma bunların hepsi birer suç unsurudur. Özel hayat dokunulmazdır. Eğer bu kural çiğnenirse doğrudan […]

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret edilmesi halinde bu durum büyük bir suç unsurunu teşkil eder. Hakaret suçu eğer tek taraflı yapılırsa o zaman bir suç unsuruna dönüşür. Ancak karşılıklı yapılan bir hakaret suçlaması söz konusuysa eğer bu durumda cezai yaptırım uygulanır. Haksız fiil nedeniyle hakaret edilmesi demek burada herhangi bir temel olmadan kasıtlı yapılan […]

Kişinin Huzur ve Sükununu Bozma

Kişinin huzur ve sükununu bozma Türk ceza kanunun 123. maddesine göre doğrudan bir suç unsuruna dönüşür. Burada fail olan kişi kasıtlı ve bilinçli olacak şekilde mağduru rahatsız etmektedir. Yani yapılan şey kasıtlı ise doğrudan dava süreci başlar. Ancak bunun için mağdur olan kişinin dava açması gerekir. Huzur ve sükununu bozma sürecinde sadece kişinin değil toplumun […]

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve ayrımcılık hukuk önünde bir suç unsurunu teşkil eder. 5237 sayılı Türk ceza kanununun 122. maddesine göre hürriyete karşı suçlar bölümünde bu suç ele alınır. Burada nefret ve ayrımcılık suçu denildiği zaman akla ilk olarak din, dil ve ırk ayrımı gelir. Bu ayrımcılık ise doğrudan suçlamaya girer. Nefret ve ayrımcılık suçu bir kişiyi toplum […]

Çocuk Düşürtme Cezası

Çocuk düşürtme cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 99. ve 100. Maddesi’ne göre yargılanmaktadır. Doğum henüz gerçekleşmemişken bebeğin 10 haftayı geçtiği durumlarda tıbbi bakımdan hiç bir zorunluluk bulunmamasına rağmen cenin durumundaki bebeğin anne rahminden çıkarılması, çocuk düşürtme suçu olarak kabul edilir. Uygulama olarak ta bu suç, kürtaj suçu ya da yasa dışı kürtaj olarak tabir edilmektedir. Yani […]

Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, tehdit kullanarak ya da cebir yoluyla yapılmışsa,  Türk Ceza Kanunu’nun 112. Maddesi gereğince  bir suç teşkil eder ve aşağıda işlenen fiillere göre bu suç belirlenir: Özel ya da devlet kurumu olması fark etmeksizin eğitim kurumlarının uyguladığı eğitim programı ve faaliyetlerine engel teşkil eden faaliyetlerde bulunmak , eğitim ve öğretimin engellenmesi […]

Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar

Türk ceza kanununda düzenlenen suçlar bazı başlıklar altında öne çıkar. Bu suçlar şu şekilde sıralanabilir. Uluslar arası suçlar, Özel hayata karşı suçlar Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Mal varlığına karşı suçlar Genel ahlaka karşı suçlar Adliyeye karşı suçlar Türk ceza kanunu önünde tüm bunlar ve daha fazlası suç unsuru adı altında yeniden […]

Konut Dokunulmazlığının İhlali

Konut dokunulmazlığının ihlali Türk Ceza Kanununun 116. Maddesine göre kişinin hürriyet haklarını korumayı amaçlar. Kişinin rızası olmadan bulunduğu konuta girmek veya kişinin rızası ile girdiği evden ayrılması istenildiği halde itiraz etmesi de konut dokunulmazlığı ihlali suçuna yol açar. Konut dokunulmazlığı ihlali kanun içeriği suçun tanımı açısından önem taşır. Sürekli haberlerde gördüğümüz “Zorla Haneye Girme” veya […]

Başa dön