#TürkCezaHukuku

Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesi nedir?

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Bu konuya açıklık 5237 numaralı Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesinde net olarak dile getirilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitabında birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesince kanunun açık ve net olarak suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza uygulanamaz ve güvenlik tedbiri konamaz ibaresi […]

Başa dön