Mirastan Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı?

Mirastan mal kaçırmanın cezası, mirasçılar tarafından açılan dava neticesinde belli olur. Yargıtay’ın aldığı karara göre mirasçılar dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğini tespit ettirebilir. Bu tespite dayanarak da tapu kaydının iptali istenebilir. Kişinin mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yapılan tüm karşılıksız kazandırmalar ceza kapsamına girer.

Kişi satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ile mirastan mal kaçırabilir. Saklı hak sahibi olunsun ya da olunmasın miras hakkı çiğnenen her mirasçı dava açabilir. Dava sonucunda mal kaçıran kişinin ceza almasını sağlayabilir. Davayı;

 • Yasal mirasçılar,
 • Atanmış mirasçılar,
 • Evlatlıklar ve altsoyu,

açabiliyor. Mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkarılan kişiler ise bu davayı açamıyor. Mirastan mal kaçırmanın cezası verilebilmesi için ortada gerçekten bir mal kaçırma olmalıdır. Gerçek bir satışın olmadığı ve para verilmediği deliller ile ispatlanmalıdır. Bu hususlar çerçevesinde Yargıtay gerekli cezai işlemlerin başlatılmasını sağlayabilir.

Bağış yoluyla mirastan mal kaçırma

Mal sahipleri yasal mirasçıları mirastan kalsın diye gayrimenkullerini mirasçılarını bağışlayabilir. Bu yöntem mirastan mal kaçırma muris muvazaasının en çok rastlanan yöntemlerinden biridir. Satış sözleşmesi bağışlama amacıyla yapılır. Görünüşte geçerli bir satışmış gibi gözükür ancak tarafların amacı mirastan mal kaçırmaktır. Bu yöntem satış görünümünde bağışlama muvazaası olarak geçer ve cezası bulunmaktadır. Bağış sözleşmesi sahtecilik kapsamına girmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Kullanarak Mirastan Mal Kaçırma

Bu sözleşme ile taraflara karşılıklı haklar ve borçlar yüklenir. Malın mülkiyeti bakım borçlusuna geçirilir, bakım borçlusu bu kapsamda ölünceye kadar mirasa bakıp gözetleme yükümlülüğü altına girer. Mirastan mal kaçırmanın cezası bu yöntemde de işler. Sözleşme muvazaalıdır, asıl amacı ise kişiye bakma değildir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası

Miras kaçırma cezası açılan dava neticesinde verilir. Mülkiyeti kazandıran tescil işlemi geçersiz ise tescil işlemi yolsuzdur. Yolsuz tescil ya da mülkiyet hakkı zedelenmesi yaşan bir kimse tapu iptali ve tescil davası açabilir, karşı tarafa cezai işlem uygulanmasını sağlayabilir. Karşılıksız kazançlar çeşitli belgeler ile ispatlanmalıdır. Davalı kişi malı miras bırakandan devralan kişidir. Eğer devralan kişi ölmüşse onun mirasçılarına da dava açılabilir. Mirastan mal kaçırma iddiasında bulunan kişi karşı tarafın ceza almasını sağlamak için bunu ispatlamak zorundadır. İspat külfeti ise davacı mirasçılara ittir. Belgeler dışında şahitler yolu ile de yapılabilir. Mirastan mal kaçırmanın cezası tescil davasında görülür. Bu dava haklı bir sebep olmaksızın;

 • Kanuna aykırı ve usulsüz olarak gerçekleştirilen kayıtların düzeltilmesi,
 • Hukuka uygun hale getirilmesi,
 • Yolsuz tescilin önlenmesi,
 • Hilelerin engellenmesi,

için açılır. Dava tapu üzerinde olan kişiye karşı açılır. Tapu kaydı iptal ettirilir, miras hissesi oranında adına tapu tescil edilir. Ancak bu dava miras bırakan vefat ettikten sonra açılabilmektedir. Aynı zamanda zaman aşımı ya da hak düşürücü süreye de tabii tutulmamaktadır.

Dava Süreci

Mirastan mal kaçırma dava süreci miras bırakan kişinin gerçek iradesi ışığında Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Miras bırakanın gizlediği irade ve mal kaçırdığını tespit etmeye yardımcı olan deliler değerlendirilir ve birtakım olguların varlığı incelenir. Mirastan mal kaçırmanın cezası için bakılması gereken olgular;

·         Miras bırakanın devir işlemini yapmakta haklı olup olmadığının anlaşılması

·         Miras bırakanın mali gücü

·         Davalının mali gücü

·         Aile içi ilişkileri (sosyal ve beşerî ilişkiler)

·         Toplumsal gelenekler

·         Miras bırakanın başka taşınmazlıkları ve sosyal güvencesinin olup olmadığı

·         Miras bırakanın ölümünden önce kiminle nerede yaşadığı

·         Malın satış bedeli ve gerçek bedeli arasındaki fark

·         Miras bırakanın mirası paylaştırma kastıyla bu yöntemlere başvurup başvurmadığı

·         Satış bedeli ve sözleşme tarihindeki gerçek bedel arasındaki fark

Bu hususlar incelendiği zaman miras bırakanın gerçek iradesi tespit edilebilir. Satış mı yoksa bağış olup olmadığı anlaşıldıktan sonra mal kaçırma davası cezai işlemler ile sonuçlanır. Davanın süresi için ise net bir şey söylemek mümkün değildir.

Tenkis Davası ile İlişkisi Nedir?

Mirastan mal kaçırmanın cezası tenkis davası kapsamında da görülebilir. Bu dava saklı pay mirasçılarının başvurabileceği özel bir davadır. Kişi hakkını alabilmek ve saklı pay düzeyine çekebilmek adına bu davaya başvurabilir. Miras bırakanın iradesi ve beyanı arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Mirasçılar saklı paylarının zarar gördüğünü öğrendikleri andan itibaren dava açabilir. Mirasın paylaşılmasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da düşer.

Tenkis davası ve tapu iptal ve tescil davası aynı anda görülebileceği gibi farklı iki dava olarak da görülebilir. Eğer tenkis davası, muris muvazaası davasından daha erken tamamlanırsa ve sözleşme, mahkeme kararı ile kesinleşirse aynı karar muris muvazaası için de geçerli olur. Fakat tam dersi durumda, tenkis davası kararsız kalır ve ayrı açılan davaların birleştirilmesi talep edilir. Mirastan mal kaçırmanın cezası bu davalar neticesinde belli olur.

Muris Muvazaasının Sonuçları

Karşılıklı irade beyanlarının birbirleri ile uyumlu olması ve gerçeği yansıtmaları gerekir. Muris muvazaasında görünürdeki işlem gerçek iradesini yansıtmamaktadır. Bu yüzden görünürdeki işlem hükümsüz kabul edilmektedir. Gizli sözleşme tarafların gerçek iradesine uygun olduğu için kural olarak geçerli sayılır. Ancak şekil şartına bağlı olup olmadığı oldukça önemlidir. Tapusuz taşınmalarda ve taşınır mallarda ise sözleşme şekle bağlı olarak değişir.

Tapulu taşınmalarda ise resmi şekil şartlarına bağlı olacağından şekle uyulmaz geçersiz sayılır. Gizli sözleşme miras bırakanın gerçek iradesinin yansıdığı esasa dayanılarak hazırlanan sözleşmedir. Örneğin bağış sözleşmesi bir çeşit gizli sözleşmedir. Bağışlamak istediği mülkü görünüşte satmış gibi gösterir ancak aslında sadece bağışlamıştır. Mirastan mal kaçırmanın cezası mirastan mal kaçırmanın unsurları kapsamında belirlenir.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın

Mirastan Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı?

Mirastan Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı?” hakkında 7 yorum

 1. Merhaba satın aldığı evin tapusunu eşinin üzerine alıp ilk eşinden olan çocuğunu mirastan mahrum birakma amacıyla bilhassa öyle yapılarak sonrasında babanın vefatıyla mal kacirma davası acilabilirmi. Şimdiden tesekkurler

 2. Merhabalar bobam sağ iken malını bir baskasina satıyor ordanda abimin hanımı alıyor ben hak almiyim diye ben hak alabilirmiyim 11 yıl olmuş yanlız

  1. Merhabalar Muvazaalı işlemlerin varlığı halinde tapu iptali ve tescili davası açılabilir. Detaylı bilgi için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 3. Merhaba eşim vefat etti 5 yıl önce 2 çoçuğum var 8 kardeşler kendi aralarında mal paylaşımı yapmış kayın babam henüz hayatta Noter huzurunda paylaşım yapacağını söylemiş hakkımız olanı vermek istemiyorlar bu durumda ne yapabilirim

 4. Merhaba 4 kardeşiz abimiz annemizi kandırıp tarlasını sattirmis başkasına annemiz 86 yaşında okuma yazması yok ama akıl sağlığı yerinde ne yapabilirim

 5. Merhaba.Annem ve babam vefatından sonra ablamla birlikte dedemle yaşamaya başladık yanında kalırken kısmı felç oldu ve maaş bağlanabilmesi için amcama emaneten bütün tapulari onun üzerine geçirdi.O da kendi şahsi borçlarını bahane ederek hepsini sattı ve tek kuruş vermedi.Bu konuda dava açabilir miyim.Dede mirasçısı olarak gözüküyorum.

 6. Merhaba kocamın babasının mirasını umumi vekaletname alıp üzerlerine geçirmek istiyor kardeşleri ve anası kocam hasta anti sosyalist raporu var epilepsi engelli 2 çocuğu var ve ben 2ci hanımıyım ölecek mirası bana ve çocuğuna kalmasını istemiyor ailesi ben bunu nasıl engelleyebilirim yurtdışında yaşıyoruz miras Türkiye de babasından kalan babası vefat etti ben kocamın haklarını korumak istiyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön