miras hukuku nedir

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, ölüm ya da gaiplik ile sonuçlanan durumlarda, murisin malvarlığının hangi şahıslara nasıl paylaştırılacağı konusunda düzenlemeler yapar. Mirasa konu olan yasal mirasçılar ile diğer mirasçılar arasındaki mal paylaşımları bazı şartlara bağlanmıştır. Mirasın paylaşım oranları, kanunda belirtilen usullerde murisin eşinin varlığına bağlı olarak değişir. Fakat mirasçılar, mirasa konu olan mal varlıklarından eşit oranlarda pay alacaktır. […]

Başa dön