mirastan mal kaçırmanın cezası

Mirastan Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı?

Mirastan mal kaçırmanın cezası, mirasçılar tarafından açılan dava neticesinde belli olur. Yargıtay’ın aldığı karara göre mirasçılar dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğini tespit ettirebilir. Bu tespite dayanarak da tapu kaydının iptali istenebilir. Kişinin mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yapılan tüm karşılıksız kazandırmalar ceza kapsamına girer. Kişi satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ile […]

Başa dön