Miras Hakkı Devredilir mi?

Miras hakkı bir kişiye başka bir kişiden kalmış olan bir haktır. Bu hak kapsamında kişiye mal ve para alma hakkı tanınır.

Miras hakkı, ölen kişiden kaynaklı üçüncü bir kişiye kalan hak olarak da tanımlanabilir. Ancak kişi bu hakkını başka bir kişiye devredebilir. Bunun için kendi hakkıyla ve imzasıyla mirastan feragat etmesi gerekir.

Miras hakkı Türk medeni kanununda özel olarak düzenlenmiş bir haktır. Bu hak sadece miras hakkı tanınan kişiye özel bir haktır. Kişi burada yargı önünde bağımsız olacak bir koruma hakkına sahiptir. Ancak kendi hakkından feragat etmek isterse yine hukuki yollara başvurarak bunu sağlayabilir.

Türk Medeni Kanununda Miras Hakkı

Miras hakkı Türk medeni kanununun 676. maddesine göre düzenlenmiş bir haktır. Bu maddeye göre miras hakkı tanınan kişi fiilen bu hak ile her işlemi yapmada özgürdür. Ancak kişi isterse bir sözleşme kapsamında tüm haklarından feragat edebilir. Bunun içinse kişiye tanınan sözleşme kapsamında bir dilekçe hazırlayıp imzalaması gerekir.

Bu imzalama süreci hukuki bir süreçtir. Gerekli mercilere dilekçe gönderildiği zaman kişi lehine bir dava açılır. Bu dava ile anında sonuç karara bağlanır. Bu dava sonucundan sonra değişmez bir şekilde miras hakkı devri yapılmış olur. Daha sonra kişi mahkemeye başvursa bile yeniden miras devri hakkından yararlanamaz. Çünkü hüküm değişmeyecek şekilde karara bağlanır.

Miras Açılmadan Önce Devir İşlemi

Miras hakkı miras tam olarak açılıp hesaplanmadan önce yapılan devir işlemini kapsar. Burada mirasın ne kadar olduğu önemli değildir. Sadece kişinin hakkını devretmesi söz konusudur. Kişi eğer isterse miras tam olarak hesaplanmadan önce hakkını devredebilir. Burada bir sınırlama söz konusu olmaz.

Ayrıca miras bırakan kişi de kendi hakkı ile istediği kişiye mirasını bırakabilir. Yani burada sadece miras bırakılan kişi değil miras hakkını kazan diğer kişi de hakkını geri çekebilir. Sadece yapılması gereken şey tüm işlemlerin hukuki bir süreç etrafında gelişmesidir. Hukuki açıdan ortaya konulan bir sözleşme ile miras hakkı devir işlemi tamamlanmış olur.

Miras Açıldıktan Sonra Ancak Paylaşılmadan Önce Devir İşlemi

Miras hakkı sadece miras açılıp paylaşıldıktan sonra devretmeyi kapsamaz. Kişi eğer isterse mirası paylaşmadan önce devir işlemini yapabilir. Burada önemli olan mirasın kişiye bırakılması değildir. Kişi daha mirası almadan önce bu hakkından vazgeçebilir. Ancak burada mirası bırakacak olan diğer kişi de devreye girer.

Eğer diğer kişi de karşılıklı olarak bu haktan vazgeçerse devir işlemi ile ilgili sorun çözülmüş olur. Devir işlemini yapmak için bir dilekçe yazmak yeterlidir. Bunun için kısa sürede sonuç hükme bağlanır. Kişi eğer hakkından vazgeçerse daha sonra o haktan yeniden yararlanamaz. Çünkü hukuki süreçte miras hakkı üzerinden verilen kararlar değişmez ve bağlayıcıdır.

Miras Alındıktan Sonra Miras Hakkının Devredilmesi

Miras hakkı otomatik olarak miras alındıktan sonra da devredilebilir. Ancak burada devir işlemi yapıldıktan sonra kişiye kalan tüm miras tek tek kişiden alınır. Ayrıca kişi bu mirastan bir harcama yaptıysa bu da aynı şekilde kişiden alınır. Çünkü burada yapılan devir işleminin tüm haklarını almak şartı vardır.

Eğer kişi miras hakkından vazgeçecekse kendisine bırakılan mirasa dokunmaması gerekir. Çünkü hukuki açıdan mirastan vazgeçmek demek bırakılan payı da tüketmemek demektir. Böylece hukuki süreç daha sağlıklı bir şekilde ilerler. Mirastan en ufak bir tüketim bile söz konusu olursa bu da kişiden tedarik edilir.

Miras Hakkı İstenen Kişiye Devredilebilir Mi?

Miras hakkı mirası devreden kişinin istediği üçüncü bir kişiye devretme işlemini kapsar. Burada mirası devredeceği kişi aileden bağımsız yabancı bir kişi olabilir. Mirasçı kendi hakkıyla mirastan feragat edebilir. Bu da istediği kişiye kendi hakkını devretme işlemini kapsar. Devrettiği kişi de eğer bu işleme olumlu bakarsa işlem tamamlanmış olur.

Burada önemli olan şey miras hakkını devreden kişinin ve mirası alan kişinin karşılıklı olarak bu işleme olumlu bakmasıdır. Bunun dışında devreye giren diğer kişilerin bu işleme bir etkisi söz konusu olmaz. Hukuki açıdan herkesin hakkı güvence altındadır. Başka kişilerin bu hak devir işlemine karışması söz konusu olmaz.

Miras Hakkı Devri İçin Hukuki Süreç

Miras hakkı devri için hukuki süreç ön plana çıkar. İlk etapta kişinin dava açıp bu haktan feragat etmesi ya da başka birine devrini sağlaması gerekir. Bunun için ilk etapta bir dilekçe yazılır. Bu dilekçe ile dava açılır. Dava günü karar sonuca bağlanır ve kişiye bildirilir.

Bu tür hukuki süreçlerde haktan feragat edenler tekrar aynı haktan yararlanamaz. Çünkü miras hakkı devri Türk hukukunda değişmez kararlarla sınırlandırılmıştır. Daha sonra ikinci kez mahkeme açılsa bile olumlu bir sonuç alınmaz. Çünkü burada kişinin kendi özgür iradesiyle hakkı başkasına devri söz konusudur. Böylece bir daha yararlanmayacak şekilde süreç sonlanır.

Miras Hakkından Kısmen Feragat Etmek Mümkün Mü?

Miras hakkı devretme işlemi hem tam olarak hem de kısmen olacak şekilde yapılabilir. Yani kişi mirastan kalan paylarının sadece bir kısmını başka bir kişiye devredebilir. Bu sadece miras hakkını devreden kişiye bağlı bir durumdur. Burada miras hakkı değil sadece mal bölüşümü söz konusu olur.

Miras hakkı devri denildiği zaman kişi tüm hakkından vazgeçer. Ancak kısmen devir işlemi devreye girerse burada sadece elde edilen malların bir kısmının üçüncü bir kişiye bırakılması söz konusu olur. Dava açılırken özellikle mirasının bir kısmını devredecek olan kişi beyanını dile getirir. Bu beyana göre de mahkeme kararınca dava açılır. 

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Miras Hakkı Devredilir mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön