Reddi Miras Nedir?

Reddi miras; kanuni ya da atanmış mirasçıların borç ve alacaklardan oluşan mirası kabul etmemeleri olarak tanımlanabilir. Mirasın reddi; mirasın intikalinden sonra mümkün olabilir. Miras bırakanın ölümü üzerine miras, hukuken mirasçılara geçmiş olur. Miras bırakan ölmeden miras reddedilemez. Reddi miras ya da mirasın reddedilmesi konusu, mirasçıları ilgilendiren önemli konular arasında yer alır. Mirasçılar iki şekilde mirasın reddedilmesi isteğinde bulunurlar:

  1. Kalan mirasın gerçek reddi
  2. Kanuni ya da atanmış mirasçılara bırakılan mirasın hükmen reddi

Yukarıda belirtilen iki şekilde mirasın reddi gerçekleşmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde bu iki madde yer almaktadır.

Mirasın Gerçek Reddi Ne Anlama Gelir?

Mirasın gerçek reddi için mirasçılar resmi bir başvuruda bulunmalıdır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren, atanmış mirasçılar ise miras bırakan kişinin bu tasarrufunun kendilerine resmi şekilde bildirildiği andan itibaren üç aylık hak düşürücü zaman içerisinde miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine bu durumu bildirmelidirler. Başvurulduktan sonra sözlü veya yazılı beyanlarla miras reddedilebilir. Belirtilen hak düşürücü süre içinde mirasın reddedilme işlemi gerçekleşmemiş olursa; miras kazanılmış olur. Bunun yanı sıra muris, red süresi bitmeden kalan mirası kendine saklamış ya da kendine mal etmiş ise reddi miras gerçekleştiremez.

Mirasın Hükmen Reddi Ne Demektir?

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 605. maddede “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli ya da resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır.” şeklinde bir hüküm yer alır. Bu durumda herhangi bir başvuru durumuna gerek kalmadan karine olarak miras reddedilmiş olur.

Mirasın hükmen reddi için bazı şartlar bulunur. Bunlardan biri, miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarını ödemekten aciz olmasıdır. Miras bırakan kişinin borç ödemekten aciz olduğunun kabul edilmesi için malvarlığının borçlarından daha fazla olmaması gerekir. Diğer bir şart ise miras bırakanın aczinin açıkça veya resen tespit edilmesi gerektiğidir. Mirasın hükmen reddedilmesi adına sadece mal varlığının borçlarından fazla olması yeterli değildir. Sonuncu şart ise terekenin benimsenmemiş olmasıdır. Reddi miras ve mirasçı sıfatından kurtulabilmek için mirasın açıkça kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

Reddi Miras Dul ve Yetim Maaşı Almaya Engel Olur mu?

Reddi Miras ya da mirasın reddedilmesi; miras bırakandan kalan dul ya da yetim aylığını almaya engel değildir. Kalan miras ve mirasçıların alabildiği dul veya yetim maaşları belli hukuki gerekçelere dayanır. Dul ve yetim aylıkları mirası bırakan kişinin devlete ödediği primler sonucunda altsoyu ve eşinin üzerinde doğan çeşitli haklardan oluşur. Mirasçılar, direkt olarak bu haklara sahip olabilir. O nedenle kalan miras ve dul ya da yetim aylıkları, nitelik olarak farklıdır. Bu yüzden mirasın herhangi bir sebeple reddedilmesi belirtilmiş olan dul ve yetim aylıklarını almak için engel teşkil etmemektedir.

Red Süresi İçinde Mirası Reddetmeyen Mirasçı Ne Yapmalıdır?

Mirasın 3 aylık hak düşürücü süre içinde başvurularak reddedilmesi gerekir. Aksi durumda mirasçı, mirası kabul etmiş sayılır. Ancak miras kaldığını geç öğrenen kanuni ya da atanmış mirasçılar mahkemeden ek süre talep edebilirler. Ek süre talep etmek için bu tarihi geç öğrendiklerini ispat etmeleri gerekmektedir. Önemli nedenler bulunduğu takdirde reddi miras davası ile ilgilenen Sulh hâkimi ek bir zaman verebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için talepte bulunmak gerekir. Verilen sürenin uzayabilmesi adına taleple birlikte haklı bir gerekçe olması gerekir. Ancak bu şekilde zaman verilebilmektedir.

Reddi Mirasın Sonuçları Nelerdir?

Reddi miras gerçekleştiren mirasçının payı; diğer kanuni mirasçılara geçer. Miras bırakan; aksini beyan edecek bir belge bırakmadığı takdirde mirası reddeden kişinin payı en yakın yasal mirasçıya kalmaktadır. Miras bırakan kişinin alt soyunda yer alan bireyler (miras bırakanın çocukları ya da torunları) mirası reddettiği zaman miras payı; sağ olan eşe geçmektedir. Mirasçılar; kendilerine kalan mirası reddi miras ettiklerinde, kalan mirasın diğer yasal hak sahiplerince istenip istenmediğinin sorulmasını talep edebilir. Bu durum; talep edildiği takdirde reddi mirasın yapıldığı hâkim tarafından diğer mirasçılara bildirilir. Mirasçılar ise bahsedilen duruma istinaden bir ay gibi bir süre içerisinde cevap vermelidirler. Geçen bir ay içerisinde herhangi bir yanıt verilmezse miras; diğer yasal hak sahipleri tarafından reddedilmiş sayılır.

Reddi Miras için Kimler Başvuru Yapabilir?

Miras bırakanın ölümü üzerine tüm hak sahiplerinin reddi miras yapması mümkündür. Bu nedenle mirasçılar bu durum için başvuruda bulunabilirler. Aksi durumda mirasçıların reddi miras yapabilme hakkı kaybolur. Külli halefiyet (mal varlığının başka bir kimseye geçmesi) ilkesine göre ölen kişinin eşine ve alt- üst soylarında bulunan bireylere de miras hakkı tanınmaktadır. Kanuni mirasçıların yanında atanmış mirasçılar da vardır. Atanmış mirasçılar da miras reddinde bulunabilirler. 18 yaşının üzerinde bulunan tüm mirasçılar; kalan mirası reddedebilir.

Reddi Miras İşlemine Neden Gerek Duyulmaktadır?

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 599. maddeye göre kişinin ölümüyle beraber borç ve alacak konusundaki hak ve yükümlülükler yasal hak sahiplerine geçmektedir. Mirasın kanuni mirasçılara kalabilmesi adına herhangi bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Ölüm halinde miras; kendiliğinden mirasçılara geçer. Eğer mirasçılar, mirasa sahip olmak istemiyorsa reddi miras işlemini yaptırmaları gerekir. Bu konu için başvuruda bulunmadıkları takdirde miras kabul edilmiş olur.

Kişinin ölümü üzerine; miras bırakanın çocukları hem tüm mal varlığına sahip olurlar hem de tüm borçların ödeme yükümlülüğü onlara kalmış olur. Borç oranı çok ciddi boyutlarda ise bu borcu ödemek zorunda kalmamak için miras bırakan kişinin çocukları reddi miras davası açmalıdır sorular. Ölen kişinin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmaları gerekir.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?” için bir görüş

  1. Geri bildirim: Reddi Miras Nedir - NFT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön