Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Haberleşmenin gizliliğinin ihlali TCK dokuzuncu bölümde ‘’Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ bölümünde 132.maddede 4 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Yasanın bu maddesi içerisinde bireyler arası haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun işlenmesi halinde hapis cezasına hükmedileceği bildirilmektedir. İçindekiler Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali  Nedir? Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali […]

 Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu

Hakaret suçu için soruşturma ve kovuşturma koşulu Türk Ceza Kanununun 131 maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Bahse konu soruşturma ve kovuşturma koşulu TCK ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ bölümü altında yer alır. İçindekiler Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Nedir? Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Şikayete Bağlı Mıdır? Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma […]

 Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

 Kişinin hatırasına hakaret suçu, bireylerin öldükten sonra hatıralarına hürmet edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kişinin hatırasına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ bölümünde 130.maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kişinin hatırasına hakaret tek başına bir madde olarak hakaret suçları içerisinde ayrıca düzenlenmiştir. Burada amaç hakaret suçu yaşayan bireylere karşı işlenebileceği için, ölen bir kişinin hatırasına […]

Haksız Fiil Nedeniyle Veya Karşılıklı Hakaret Suçu

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçu işlenmesi halinde yapılan eylem suç kapsamı içinde değerlendirilir. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçunun, hakaret suçundan ayrı bir maddede düzenlenmesi böyle durumlarda cezai indirim veya tümüyle cezanın ortadan kaldırılması hükmü verilebileceği içindir. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret eylemleri Türk Ceza Kanununda ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ başlığı altında […]

İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

İddia ve savunma dokunulmazlığı bireylerin yasal makamlar karşısında rahatça yazılı ve sözlü savunma yapabilmelerini sağlamak amacıyla Türk Ceza Kanunu 128.maddesinde 1 fıkra halinde düzenlenmiştir. İddia ve savunma dokunulmazlığı maddesi ile vatandaşlar tarafından resmi olarak yasama yetkisi tanınan mercilere verilen yazılı ve/veya sözlü talep, beyanat ve iddiaları inandığı ve bildiği şekilde söyleme hakkı korunur. İddia ve […]

İsnadın İspatı

İsnadın ispatı Türk Ceza Kanunu 127. Maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. İsnat, hukuk dilinde iftira ya da kara çalmak anlamına gelebileceği gibi, yasal olarak suç kabul edilen bir eylemin  işlenmiş olduğunun iddia edilmesi  ve söz konusu eylemin o kişiye yüklenmesi olarak da tanımlanabilir. İsnadın ispatı halinde faile ceza verilmez. İsnadın ispatı, hakarete uğrayan kişinin hakarette […]

Mağdurun Belirlenmesi

Mağdurun belirlenmesi maddesi Türk Ceza Kanunu uyarınca hakaret suçunun ispatlanabilmesi için oluşturulmuştur. Hakaret suçunda mağdurun belirlenmesi TCK 126maddede 1 fıkra halinde düzenlenmiştir. Mağdurun belirlenmesi maddesinin tanımlanması ile birlikte usul hukuku kapsamında hakaret suçunun ispatlanması yönünde bir ölçü oluşturulduğu söylenebilir. Mağdurun Belirlenmesi Maddesi Amacı Nedir? Mağdurun belirlenmesi Türk Ceza Kanununda Şerefe Karşı Suçlar bölümünde hakaret suçuna […]

Hakaret Suçu

 Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda sekizinci bölümde yer alan ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ kısmında yer alır. Bir kimsenin bir başkasına hakaret suçu işlemesi halinde söz konusu kişiye TCK 125madde uyarınca hapis cezası verilir. Hakaret suçu ve uygun bulunan cezası TCK125.maddede 5 fıkra halinde düzenlenmiştir. Hakaret eyleminin suç kabul edilmesi ile birlikte vatandaşın korunan değerleri şunlardır: Bireyin […]

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin engellenmesi yasal yollara uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilirse, Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir ve cezai yaptırımı vardır. Haberleşmenin engellenmesi TCK124.maddede 3 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Haberleşmenin engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu yedinci bölümde bulunan Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde yer alır. İçindekiler Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Nedir? Haberleşmenin Engellenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir? […]

 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

 Kişilerin huzur ve sükununu bozma Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilmektedir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma eyleminin suç kabul edilmesi ile birlikte toplumda yaşayan bireylerin psikolojik ve ruhsal açıdan huzur içinde yaşama hakları koruma altına alınmaktadır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu TCK’da Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde 123.maddede 1 fıkra olarak  düzenlenmiş ve hükme […]

Başa dön