Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar İçin Nitelikli Haller

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli haller başlığı altında toplanan yasal kuralları TCK 137.madde kapsamında belirtilmiştir. TCK 137.maddede haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının nitelikli halleri  ve  TCK uyarınca verilmesi uygun […]

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ile ilgili hükümler TCK 9. bölümde yer alan ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ kısmında bulunan 136 maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele […]

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Kişisel verilerin kaydedilmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kapsamında incelenir. Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK 9.bölümde ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ kısmında 135.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Kişisel verilerin kaydedilmesi yasalara aykırı olarak ve bireyin izni ya da rızası olmadan yapılmış ise, bu suçu işleyen kişiye hapis cezası verilebilir.  İçindekiler Kişisel Verilerin […]

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı Depremzedeler İçin Devlet Desteği

Zorunlu deprem sigortası için Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK) çalışmaları içeriğinde yer alan konut sigortası için verilebilecek maksimum teminat sınırsız değildir. DASK desteği için belirlenen maksimum tutar 2023 yılı için 640.000 TL’dir. Doğal Afet Sigortası Kurumu tarafından verilen zorunlu deprem sigortası desteği, zarar gören konut ve işyerlerinin şu kısımları için kullanılabilir: Söz konusu ev ya […]

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlamıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu 9 bölümde ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ‘’ kapsamında incelenir.  Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin suç sayılması ile kişilerin özel […]

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç kabul edilir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması TCK 9. Bölümde   ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ kısmında 133.maddede 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması eyleminin birbiri ile haberleşen ya da konuşan kişilerin rızası […]

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Haberleşmenin gizliliğinin ihlali TCK dokuzuncu bölümde ‘’Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ bölümünde 132.maddede 4 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Yasanın bu maddesi içerisinde bireyler arası haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun işlenmesi halinde hapis cezasına hükmedileceği bildirilmektedir. İçindekiler Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali  Nedir? Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali […]

 Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu

Hakaret suçu için soruşturma ve kovuşturma koşulu Türk Ceza Kanununun 131 maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Bahse konu soruşturma ve kovuşturma koşulu TCK ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ bölümü altında yer alır. İçindekiler Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Nedir? Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Şikayete Bağlı Mıdır? Hakaret Suçu İçin Soruşturma ve Kovuşturma […]

 Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

 Kişinin hatırasına hakaret suçu, bireylerin öldükten sonra hatıralarına hürmet edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kişinin hatırasına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ bölümünde 130.maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kişinin hatırasına hakaret tek başına bir madde olarak hakaret suçları içerisinde ayrıca düzenlenmiştir. Burada amaç hakaret suçu yaşayan bireylere karşı işlenebileceği için, ölen bir kişinin hatırasına […]

Haksız Fiil Nedeniyle Veya Karşılıklı Hakaret Suçu

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçu işlenmesi halinde yapılan eylem suç kapsamı içinde değerlendirilir. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçunun, hakaret suçundan ayrı bir maddede düzenlenmesi böyle durumlarda cezai indirim veya tümüyle cezanın ortadan kaldırılması hükmü verilebileceği içindir. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret eylemleri Türk Ceza Kanununda ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ başlığı altında […]

Başa dön