Evlat Edinme Hukuku: Temel Kavramlar ve Yasal Düzenlemeler

Evlat edinme kanunen bütün şartların uyum sağlaması sonrasında evlat sahibi olmak isteyen birey ve aynı zamanda evlat edinilecek olan çocuk arasında hakimin kararı ile soy bağanın sağlanmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 305 ve aynı zamanda 320 maddeleri kapsamında evlat edinme sebepleri düzenlenmiştir.

2017/2045 E 2021/1154 Yargıtay hukuk genel kurulunun kararına bağlı olarak bireyler arası anlaşarak evlat edinme olabileceği gibi sosyal hizmetler kanunu kapsamında devletin gözetimi ve bakımı kapsamında evlat edinilmesi mümkündür.

Yasal mevzuatta ve hukuk sisteminde erginlerin ve küçük çocukların evlatlık verilmesi farklı koşullara ve hükümlere bağlıdır.

Kimler Evlat Edinebilir

Evlat edinmek isteyen kişilerin evli olması ve en az 5 senelik evliliğinin bulunması şarttır. Evli olmayan kişiler de evlat edinmek için başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun da şartı 30 yaşını doldurmuş olmaktır. Küçüklerin ve erginlerin evlat edinilmesinin farklı şartları ve düzenlemeleri bulunur.

18 yaşını henüz doldurmamış kişiler küçük olarak adlandırılır. Eğer bir birey evlat edinmek istiyorsa bu küçük çocuğa en az 1 sene bakması ve onu eğitmesi gerekir. Bunlardan ilki bu şekildedir. 18 yaşından küçük olan çocuk ayırt etme imkanına sahip ise çocuğun rızası alınır. Eğer biyolojik baba ve anne sağ ise anne ve babanın da rızası alınmalıdır.

 Evli Çiftlerin Evlat Edinmesi

Evli çiftlerin beraber evlat edinebilmeleri mümkündür. Flört ilişkisi bulunanlar, dost hayatı yaşayanların beraber evlat edinmeleri mümkün değildir.

 • Evli çift küçük bir çocuk evlat edinmek istiyorsa en az 5 sene evli olması şarttır
 • Çiftlerden Her ikisi de 30 yaşını doldurmuş olmalıdır

Tek Başına Evlat Edinme

Evli olan kişilerin evlat edinebileceği gibi gerekli olan şartlara uyum sağlayan kişi tek başına da evlat edinebilir.

Kişi evlat edinmek istiyorsa mutlaka 30 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Evlat Edinme Davası

Evlat edinme davası hukuki bir müessesedir ve mahkeme kararı ile gerçekleşir. Öncelikle evlat sahibi olmak isteyen kişiler şartlara uygun bir şekilde davasını açmalıdır. Mahkemenin ise kişinin evlatlık edinebileceğine karar vermesi gerekir. Peki evlat edinme davası nasıl açılır. Masraflar ve harç yatırılır. Daha sonra ise dosya esas numarası alınmaktadır. Para kaybı zaman kaybı yaşanmaması için de aynı zamanda davanın reddedilmemesi için gerekli olan şartlara dikkat ederek dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava süreci mutlaka profesyonel ve işini en iyi şekilde yapan avukat tarafından yürütülmelidir.

Evlat Edinme Davası Kime Karşı Açılır ve Evlat Edinme Davasını Kim Açar

Evlat edinmek isteyen kişiler evlat edinme davasını açmalıdır. Evlat edinme davası ise evlat edinilecek kişiye karşı açılır. Ya da kurumlara karşı evlat edinme davası açılır. Aile mahkemesi evlat edinme davasında görevli olan ve hizmet sağlayan bir mahkemedir. Evlat edinme davasında yetkili mahkemeler ise şu şekildedir

 • Eşler beraber evlat edinmek istiyor ise şahıslardan bir tanesinin yerleşim yeri mahkemesidir
 • Kişiye tek başına evlat edinmek istiyor ise o şahsın yerleşim yeri mahkemesidir

Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Evlat edinmek isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Peki evlat edinme davası ne kadar sürede sonuçlanır. Bunun için net bir süre belirli değildir ve davanın niteliğine bağlı olarak evlat edinme süresi ise değişiklik gösterir.

Evlat Edinmenin Hukuki Sonuçları

Evlat edinmenin hukuki sonuçları vardır. Mahkemenin sona ermesi ile beraber hukuki sonuçları ortaya çıkar. Evlat edinmek soy isim,  velayet hukuku,  aile kütüğünü, miras hukukunu,soy bağını etkiler.

Evlat Edinme Koşulları

Evlat edinme koşulları mevcuttur ve bu koşullar yerine getirildiği zaman evlat edinilmeye uyum sağlayan bir çocuk ile ailenin ebeveyn ilişkisi kurulur. İşte evlat edinme koşulları ise şu şekildedir

 • Çocuğun anne ve babası bulunuyor ise anne ve babanın rızasının alınması gerekir
 • Evli olan çiftler evlat edinmek istiyor ise en az 5 senelik evli olmaları ve her iki bireyin de 30 yaşına doldurması gerekir
 • Evlat edinecek kişiyle evlat edinilecek kişi arasında en az 18 yaş fark olması gerekir
 • Evlat edinecek kişi çocuğa En az 1 sene bakmış ve aynı zamanda bu esnada çocuğu eğitmiş olması gerekir
 • Evlat edinme işleminin çocuğun yararına olması şarttır
 • Eğer çocuğun ayırt etme gücü bulunuyor ise çocuğa sorulmalı ve rızası alınmalıdır
 • Evlat edinilecek olan çocuk vesayet altında ise vesayet dairesi izni alınmalıdır
 • Evlat edinilen kişinin ise En az ilkokul mezunu olması şarttır

Küçüklerin Evlat Edinilmesi

18 yaşın altında bulunan çocuklar evlat edinileceği zaman bazı koşullar aranır. Küçük çocuk evlat edinileceği zaman evlat edinen kişi bu kişiye en az bir sene bakmış olması ve aynı zamanda onu eğitmiş olması şarttır. Aynı zamanda evlat edinme işlemi bu küçük çocuğun yararına olmalıdır. Eğer evlat edinen kişinin başka çocukları var ise bu durumda hakkaniyete aykırılık ve aynı zamanda çocuğun zedelenmesi gibi durumlar söz konusu olmamalıdır. Evli olan çiftler beraber evlat sahibi olabilirler. Ancak bunun için kişilerin en az 5 senelik evli olması ve aynı zamanda 30 yaşını ise doldurmamış olması gerekir.

Evlat edinmek isteyen kişi 2 seneden daha az bir süredir evli ise ve eşinden olan çocuğu evlat edinmek istiyorsa bu durumda 30 yaşını geçmiş olması gerekir.

 Ergin Bireylerin Evlat Edinilmesi

Küçük çocuğun evlat edinmesi ile ergin bireylerin evlat edinilmesinin yolları aynı değildir. Evlat sahibi olmak isteyen kişi ergin bir bireyi evlatlık edinmek istiyor ise bu kişinin alt soylarından onay alınması gerekir. Aynı zamanda ergin kişiyi evlat edinmek isteyen kişinin en az 5 sene bu kişiye bakmış olması şarttır.

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Farkları

Çocukların ihtiyaçları ve bakımları biyolojik aileleri tarafından karşılanmadığı zaman koruyucu aile bu sorumlulukları belirli süreliğine yerine getirir. Yani çocuğun ihtiyaçlarını uzun süreli veya kısa süreli olarak yerine getiren ve ona sahip çıkan kişilere koruyucu aile denilir. Koruyucu aile olmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır. Aynı zamanda 25 -65 yaş aralığında bulunması gerekir. En az ilkokul mezunu olmalıdır ve aynı zamanda düzenli bir gelirinin olması şarttır. Hem bekar kişiler hem de evli kişiler koruyucu aile olabilir. Koruyucu ailede çocuğun yükümlülükleri ve aynı zamanda hakkı devredilmez. Ancak evlat edinmede çocuğun yükümlülükleri ve hakkı aile tarafından üstlenir. Mirasçılık koruyucu ailede söz konusu olmazken evlat edinme işleminde çocuk mirasçı olur. Evlat edinme işleminde çocuğun soyadı ve ismi değişir. Ancak koruyucu ailede bu durum yaşanmaz. Koruyucu ailesi olan çocuğun nüfus kaydında kendi babasının ve annesinin isimleri bulunur. Ancak evlat edinildiği zaman ise artık anne ve baba ismi değişir. Koruyucu ailesi bulunan çocuk kurumun ona sağlamış olduğu imkanları kullanır. Ancak evlatlık edinilen çocuk ise artık ailesinin yanında durur.

Kimlerin Evlat Edinmesi Mümkün Değildir

Evlat edinmek için bazı koşullara ve şartlara uyum sağlanması gerekir. Peki kimler evlat edinemez. İşte evlat edinemeyecek olan kişiler

 • Kişi evli ise ve 30 yaşını doldurmamış ise tek başına evlat edilmesi mümkün değildir
 • Kişiler evli ise ve en az 5 senesini doldurmamış ise ve aynı zamanda 30 yaşını doldurmamış ise çiftler evlat edilemez
 • Tek başına evlat edinmek isteyen kişi 30 yaşına doldurmamış ise evlat edilmesi mümkün olmaz

Evlat Edinme Süreci

Evlat edinmek isteyen kişiler Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Bunun için bazı belgeler vardır ve bu belgeleri mutlaka kuruma sunmaları şarttır. Evlat edinme sürecinde kurum bunun ardından gerekli olan incelemeleri ve denetlemeleri yapar. Eğer başvuru kabul edilir ise evlat edinme talebi sıraya konmaktadır.

Evlat sahibi olmak için başvuru yapan kişiye sıra geldiğinde çocuğun geçici bakımının karşılanması için sözleşme imzalanır. Daha sonra aile en az bir sene küçüğün eğitimini ve bakımını karşılar. Çocuk ailenin yanına yerleşir. En az bir senelik olan bu süre sona erdiğinde ise kişi aile mahkemesine giderek evlat edinme davasını açabilir.

Evlat Edinme Hukuku: Temel Kavramlar ve Yasal Düzenlemeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön