Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Nedir?

kamu görevinden çıkarılma iptal davası nedir ve nasıl açılır?

Kamu görevinden çıkarma iptal davası, 375 sayılı KHK ile kamu göreviyle ilişiği kesilen personelleri ilgilendirir. Bu kanunla birlikte çeşitli meslek gruplarından kamu personellerinin görevleriyle ilişkileri, tekrar kabul edilmemek üzere kesilmiştir. OHAL durumunun kaldırılmasının ardından eklenen ve geçici olan 35. madde 21 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir.

375 sayılı KHK’ya göre devlet memurluğundan çıkarılma ile kamu görevlerinden çıkarılma durumları birbirlerinden farklıdır. Bununla ilgili uygun bir savunma sunularak hazırlanan dava dilekçesiyle birlikte yetkili mahkemeye başvurulabilir. 35. madde kapsamında kamu görevlerinden çıkarılmaları tesis edilen personeller kamu görevinden çıkarma iptal davası açabilirler.

kamu gorevinden çıkarılma iptal davası nasıl açılır

375 Sayılı KHK 35. Madde ile İhraç Edilmek Nedir?

Olağanüstü hâl durumunun sona ermesiyle birlikte 375 sayılı KHK’ya dayanarak kamu görevlerinden çıkarmaların önü kapanmıştır. 31 Temmuz 2108 tarihli 7145 sayılı Kanun ile birlikte 375 sayılı KHK’ya 35. madde eklenmiştir. 3 yıl süresi olan geçici 35. madde, 31 Temmuz 2021’de son bulmakla birlikte bir yıl uzatılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmü Kararnamesi’nin geçici 35. maddesinin uzatılan süresi 21 Temmuz 2022’de son bulmuştur. 375 sayılı KHK’yla birlikte “Milli güvenliği tehdit eden oluşum içerisinde olduğu tespit edilenler” görevlerinden çıkarıldı. Polis, asker, sahil güvenlik başta olmak üzere pek çok kamusal alanda yaşandı. 35. madde bu usullerin araştırılmasının devamına yönelik eklendi.

375 sayılı Kanun, özellikle terör örgütüyle ilişiği tespit edilen kamu personellerini kapsamaktadır. Kamu personellerinin kamu görevlerinden çıkarılmaları, çalıştıkları kurumun bağlı olduğu bakanlık onayı ile gerçekleşmektedir. Hakkında işlem tahsis edileceklere, ilgili kurum tarafından yedi günden az olmamak üzere savunma hakkı verilmeliydi.

Kamu görevinden çıkarma iptal davası detaylı bilgi, avukatlık ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçin…

kamu gorevinen çıkarma iptal davası hangi mahkemede açılır?

Devlet Memurluğundan Çıkarılmak Nedir?

Devlet memurluğundan çıkarılma durumları 14 Temmuz 1965’ kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenmiştir. Buna göre devlet memurluğundan çıkarılmak, bir daha tekrar atanamamak anlamına gelmektedir. Kanun maddesindeki disiplin cezası gerektiren durumların tespit edilmesiyle soruşturma başlatılır. Bununla birlikte soruşturma oluru verilmesi ve soruşturmacı atanması gerçekleşir.

Memurun lehindeki ve aleyhindeki delillerin toplanmasının ardından disiplin soruşturması raporu düzenlenir. Memurun son savunması disiplin amiri tarafından alınır ve kendisine 129. maddede geçen haklar tanınır. Son olarak Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine memuriyetten çıkarma cezası verilir. Bununla birlikte 657 sayılı kanun, kamu personeli için usullerin güvence altında tutulması açısından önemlidir.

Kamu Görevinden Çıkarılmak Nedir?

375 sayılı KHK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun güvenceleri dışında yer almaktadır. Kamu personelinin kanun hükümlerince değerlendirilmesi, kurulan bir komisyon ile gerçekleşmektedir. Bu karar değerlendirilirken çeşitli somut ve hukuken kabul edilebilir deliller göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak bazı idareler kamu görevinden çıkarma kararlarını bahsi geçen deliller olmadan vermiş olabilmektedir.

Meslekten İhraç İptal Davası Nedir?

Meslekten ihraç iptal davası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu usullerince idarenin verdiği kara yönelik açılır. Ağır bir cezai yaptırım olan meslekten ihraç durumu, kamu personelinin yanında ailesini de etkilemektedir. Meslekten ihraç kararlarında ceza veren kurum ve makamların değerlendirme konusunda hataları olabilmektedir. Meslekten ihraç iptal davası açarak yürütmeyi durdurmak mümkündür.

kamu gorevinen çıkarma iptal davası ne zaman açılır?

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Nasıl Açılır?

375 sayılı KHK’da belirtilen usuller çerçevesinde suçlu bulunan kamu personeli hakkında memuriyetten çıkarılma kararı verilir. Kamu personeli, bu kararın tebliğinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açabilir. Burada kamu personelinin bağlı bulunduğu kurumun idaresini şikâyet yerine, doğrudan dava açılmalıdır. Kamu görevinden çıkarma iptal davası açarak sürece itiraz edebilirsiniz.

Kamu görevinden çıkarma iptal davası, çok kapsamlı bir araştırma süreci sonunda değerlendirilmektedir. Sağlıklı bir dava savunası için komisyonun değerlendirmesinin neye göre yapıldığı ve delilleri belirtilmelidir. Yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası açılarak, 7-60 gün içerisinde sürece müdahale edilebilir. Elbette bu sürenin sonrasında da hukuki hakların savunulması mümkündür.

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır?

7 ile 60 gün içerisinde açılabilecek kamu görevinden çıkarma iptal davası ile ilgili yetkili mercii İdari Mahkeme’dir. 2577 sayılı İdari Yargılıma Usulü Kanunu’na göre memurun görev yaptığı son yerin idari mahkemesine açılabilir. Dava dilekçesinde değerlendirilmede esas alınan fiillerden adli yardım talebine pek çok konudan bahsedilebilir.

KHK ile İhraç Edilenler Dava Açabilir mi?

KHK ile ihraç edilenler, 375 sayılı Kanun’un geçici 35. maddesince görevden çıkarılmaya maruz kalmış olabilirler. Bu konuda haklı nedenleri olabilir, somut delillerle kanıtlayabilecekleri bir dava savunması hazırlanabilir. Haklarında henüz ihraç kararı verilmiş olanlar yürütmeyi durdurma talep edebilir. Kamu görevinden çıkarma iptal davası açarak haklı bulunmaları halinde yeniden kamu görevlerine dönebilirler.

Şanlıurfa kamu görevinden çıkarma iptal davası avukatı ve hukuki danışmanlık için;

+90 0542 761 84 06

www.ibrahimhalilaydin.com

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Adres : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön