Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesi nedir?

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Bu konuya açıklık 5237 numaralı Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesinde net olarak dile getirilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitabında birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesince kanunun açık ve net olarak suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza uygulanamaz ve güvenlik tedbiri konamaz ibaresi yer almaktadır. Nedeni maddede belirtildiği gibi kanunca açık olarak suç sayılmayan bir eylem için hiç kimse suçlu sayılamaz ve dolayısıyla o kişiye ceza uygulanamaz. Bu nedenle kişi ceza almadığı gibi güvenlik tedbirine de tabir tutulamaz. Kısaca kanunda yer almakta olan cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka ceza ve güvenlik tedbirleri hüküm olunamaz. Bu konuya açıklık getiren cümle madde 2’nin 1 numaralı ibaresinde yer almaktadır

 

Yine suçta ve cezada kanunilik ilkesi adını taşıyan, Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap birinci kısım birinci bölümünün ikinci maddesinin ikinci ibaresinde ise idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza kanunun maddesine konulamaz. Bu konu özellikle ikinci maddenin ikinci ibaresinde belirtilmiştir. Devamında yer alan madde ikinin üçüncü ibaresine göre kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacağı dile getirilmiştir. Ayrıca suç ve ceza içermekte olan hükümler kıyasa yol açarcasına geniş olarak yorumlanamaz. Özetlemek gerekirse Türk Ceza Kanununda kanuni bir ilke olarak mevzuatta yer verilmemiş eylemlerin suç olmadıkları ve dolayısıyla cezaya tabir tutulamayacakları bu maddede dile getirilmiştir. Ayrıca var olan suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında ise kıyaslama yapılamayacağının altını çizmiş ve Türk Ceza Kanunu birinci kitap, birinci kısım ve birinci bölüm ikinci maddede yer almakta olan üçüncü cümlede ifade etmişlerdir.

 

MAKALE YAZARLIĞI
SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU ,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER  . MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.

Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesi nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön