Türk Ceza Kanunu’nun Amacı

Kanun numarası 5237 olan Türk Ceza Kanunun birinci kitap, birinci kısım birinci bölümünde yer alan 1. maddesinde Türk Ceza Kanunu Amacı net bir şekilde dile getirilmiştir. Bu maddeye göre Türk Ceza Kanunun’un Amacı genel anlamda kişi hak ve özgürlüklerini korumaktayken aynı anda toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunun amacı hukuk devletini korumak ve kamu sağlığını, çevreyi de bu kanun dahilinde koruyarak savunmaktır. Türk Ceza Kanunu‘nun birinci kitap birinci kısım birinci bölüm birinci maddesinde yer alan bu amacın hayata geçirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ve suçlar, cezalar ve güvenlik tedbirleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap, birinci kısım ve birinci bölümünde yer alan birinci maddede bulunan Türk Ceza Kanunu’nun Amacı genel anlamda dile getirilmiştir. Bu maddeden anladığımız bu maddeyle kişi hak ve özgürlükleri korunmakta aynı zamanda kamu düzen ve güvenliği sağlanmaktadır. Bu amaçların sağlanması için ise yukarıda dile getirdiğimiz gibi toplum barışını korumak amacıyla suç işlenmesi önlenmektedir. Bu yolla hem kamu düzen ve güvenliği sağlanır hem de hukuk devleti korunur. Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap birinci kısım birinci bölüm birinci maddede Türk Ceza Kanunu’nun amacının belirtilmesinin insanlara bu kanun kapsamında yer alan maddelerin genel olarak amaçlarının neler olduğunu dile getirmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu madde kişi hak ve özgürlüklerini de korumaktadır. Ancak bu bir kişinin toplumun huzurunu kaçıracak şekilde davranarak özgürlük adı altında istediğini yapabileceğini anlamına gelmez. Kişilerin kendi hak ve özgürlükleri toplumun huzurunu gözeterek korunur. Ayrıca hukuk devleti olan devletimizin kamu sağlığı, düzeni, güvenliği ve çevresi de bu madde kapsamında korunmaktadır. Bu maddenin belirttiğimiz tüm bu konularda hem biz vatandaşları hem devletimizi koruması adına gerekli tüm düzenlemeler yapılmıştır.

Türk Ceza Kanunu amacıyla neler kastedilmiştir?

Yukarıda Türk Ceza Kanunu amacından bahsettik. Peki bu madde yani Türk Ceza Kanunu amacıyla neler kastedilmiştir? Bu madde bizlere neleri anlatmaktadır? Kısaca bu maddenin bizlere sağladığı faydadan bahsedelim. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun amacı ile kastedilen vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak, bu doğrultuda toplum barışını korumak için suç işlenmesini önlemenin amacı güdülmüştür. Ayrıca yine aynı madde ile hukuk devleti olan devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu sağlığını, düzenini, güvenliğini ve çevresinde olabilecek herhangi bir huzursuzluğun önüne geçerek bu madde kapsamında korumak amacı dile getirilmiştir. Ayrıca bu madde bizlere bir olmayı, millet olmayı ve milletin devletini ayakta tutan bir grup olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bu maddede aynı zamanda toplumun huzurunu korumak ve barışın korunması için bireylerin suç işlenmesini önlemek amacı taşıdığını ifade ederek Türk Ceza Kanununun temel amaçlarının insani ve barış odaklı olduğunu bizlere göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun Amacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön