Türk Ceza Kanunu’nun Amacı

Kanun numarası 5237 olan Türk Ceza Kanunun birinci kitap, birinci kısım birinci bölümünde yer alan 1. maddesinde Türk Ceza Kanunu Amacı net bir şekilde dile getirilmiştir. Bu maddeye göre Türk Ceza Kanunun’un Amacı genel anlamda kişi hak ve özgürlüklerini korumaktayken aynı anda toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunun amacı hukuk devletini […]

Başa dön