Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde nasıl bir yöntem ve hukuki süreç izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Bazı ülkeler yabancı yatırıcımlar için karmaşık veya yerel yatırımcıların süreçlerinden farklı prosedürler izleyebiliyorlar. Ancak Türkiye farklı olarak yabancı yatırımcıların özendirilmesine ilişkin yenilikçi adımlar atmıştır. Yabancıların şirket kurması konusunda hukuki anlamda eşitlik esasına dayalı düzenlemeler yapılmıştır.

Son yıllarda Türkiye, yatırım yapmak isteyen yabancılar için en elverişli ülkelerden birisi hale geldi. Hızla genişleyen ekonomimiz, nitelikli iş gücünün artışı gibi sebepler ülkemizi oldukça cazip kılıyor. Ayrıca oldukça güçlü devlet teşviki ve desteği sunuluyor. İçeriğimizin devamında yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için hangi yöntemleri izlemeleri gerektiği konusundaki ayrıntıları bulabilirler.

Yabancılar Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar?

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için bazı önemli noktalara dikkat etmelidirler. Konuya ilişkin son düzenleme 17.6.2003 tarihinde yayınlanan 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu” ile yapılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımcılara uygulanacak muameleyi kapsayan bu kanun ile yatırım ilkelerinde uluslararası standartlar benimsenmiştir. Yabancılar, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan tüm şirket türlerine yatırım yapabilir.

2003 yılına kadar yabancı yatırımcılar Türkiye’de yalnızca anonim veya limited şirket ile sınırlandırılmıştı. Ancak 4875 sayılı kanun ile tüm şirket türleri kurulabilir hale geldi. Adi (şahıs) şirket, limited şirket ve anonim şirket yabancıların en çok tercih ettiği türler arasında. Bununla birlikte kooperatif, adi komandit, kolektif gibi şirket seçenekleri de mümkün.

4875 sayılı kanun ile birlikte Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu da süreci ilgilendirir. Ayrıca “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” hükümleri de incelenmelidir. Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşları için de aynı mevzuatlar geçerlidir. Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak konusunda hukuki danışmanlık alarak süreci daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilir.

Gerçek veya tüzel yabancı kişiler ile yerli yatırımcılar şirket kurmak için aynı şartları yerine getirirler. Ön hazırlık aşamasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır. Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde yaşadıkları en büyük sorun gerekli prosedürleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirememeleridir. İletişim sayfamızı ziyaret ederek sorularınızı sorabilir, hukuki danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmak İçin İzlemesi Gereken Prosedürler

Şirket kuruluşu işlemleri başlamadan önce şirket unvanı, yetkili kişilerin kim olacağı, faaliyet kapsamı belirlenmelidir. Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için ön hazırlık sürecinin ardından genel hatlarıyla şu süreçlerden geçer:

  • Şirket türünün hükümlerine bağlı bir ana sözleşme hazırlanır, yöneticilerin veya ortakların pasaportları MERSİS sistemine tanıtılır.
  • Hazırlanan sözleşme, diğer ilgili belgeler ile birlikte MERSİS talep oluşturulur.
  • İmza sirküleri, vekaletname ve diğer ilgili belgelerin noter tasdiki yapılır.
  • Potansiyel vergi numarası ve noter onaylı belgeler MERSİS üzerinden gönderilir.
  • Şirket hesabı ve Rekabet Kurumu hesaplarına sermayenin gerekli kısmı yatırılarak belgelendirilir. Rekabet Kurumu Payı şirket sermayesinin %0.04’ü kadardır.
  • Tescil işleminin yapılabilmesi için bulunulan şehrin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
  • Vergi levhası, sosyal güvenlik numarası, ticaret sicil tasdiknamesi alınır.
  • Kuruluş onayının alınmasının ardından Ticaret Sicil Gazetesi ilan ve tescil işlemleri gerçekleştirilir.
  • Şirket kuruluşu için zorunlu defterler tasdik edilir ve vergi dairesinden bildiri talebinde bulunulur.

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için izlemesi gereken prosedürler kısaca yukarıda değinildiği şekildedir. Ancak bu temel aşamalar dışında farklı basamaklar ile karşılaşılması muhtemeldir. Tüm işlemlerin ardından Vergi Dairesi şirketin yasal adresine bir memur gönderir. Denetleme işleminin ardından şirketin varlığı yasal olarak tamamlanmış olacaktır.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak konusunda pek çok hak, güvence ve avantaja sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti yabancı yatırımcıların haklarını koruma altına alan uluslararası anlaşmalar gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte hukuki problemlerde uluslararası çözüm yollarına başvurmak gibi haklar tanınmaktadır. Elde edilen gelirlerin yurt dışına aktarımı güvenli ve serbest şekilde gerçekleştirilebilir.

Yabancıların elde ettiği gelirler üzerinden bazı vergilendirme avantajları veya mükellefiyetleri olabilmektedir. Örneğin 29 yaşın altındaki yabancı yatırımcılar 1 yıl vergiden muaf olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Şirket içerisinde istihdam etmek istedikleri yabancı vatandaşların çalışma izinleri alınırken kolaylık sağlanabilmektedir. Ayrıca yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için hukuki danışmanlık alabileceği, alanında uzman avukatlarla kolaylıkla çalışabilir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurarken Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için gerekli prosedürleri yerine getirirken Türk hukuk sistemi çerçevesinde hareket etmelidir. Mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmeyen işlemler hukuki anlamda sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Tüm işlemler uygun şekilde gerçekleştirildiği takdirde şirket kurulumu ortalama 2-7 gün arasında gerçekleşir. Ayrıca yabancıların şirketin yanı sıra irtibat bürosu veya şube açabilmeleri mümkündür.

Türkiye’de faaliyet gösterecek yabancı yatırımcılar Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kanununa dikkat etmelilerdir. Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kaydının yapılması önemli noktalardan birisidir. Ek olarak şahıs şirketi açmak isteyen yabancılar için çalışma izninin alınması gereklidir. Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak dışında şirket satın almak veya ortak olmak gibi seçenekleri de tercih edebilir.

Şirket kurma süreçlerinde danışmanlık hizmeti almak için;

+90 0542 761 84 06

E MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

address : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

https://g.page/r/CWmruL4XqMswEAE

https://www.youtube.com/channel/UC2tCXK3iOFb27mShQlol1CA

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?” hakkında 2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön