Boşanma Davasında Çocuklar Kime Bırakılır?

Boşanma davasında çocukların kime bırakılacağı, velayet hakkının kimde olacağına ilişkin detaylar Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir. Boşanma davalarında görevli birim aile mahkemeleri, aile mahkemelerinin olmadığı bölgelerde ise asliye hukuk mahkemeleridir. Çocukların velayet hakkı ve davanın diğer hukuki sonuçları ile ilgili yetkili mercileridir. Mahkeme karar verirken ebeveynlerin durumunu ayrıntılı şekilde inceler.

Evliliklerinin sonuna gelen eşler arasında yaşanan en büyük anlaşmazlıklardan birisi boşanma davasında çocukların kime bırakılacağıdır. Pek çok durumda her iki ebeveyn de çocukların velayetinin kendisinde olmasını ister. Bu süreç çocuklar açısından yıpratıcı olabildiği için oldukça hassas davranılmalıdır. Objektif şekilde yaklaşılarak çocuğun yararı gözetilmesi gerektiği için kararın mahkemeye bırakılması doğru olandır.

Boşanma Davasında Çocukların Kime Bırakılacağına Nasıl Karar Verilir?

Büyüme sürecindeki çocuklar, sağlıklı bir duygusal gelişim için sevgi ve şefkate ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte doğumdan itibaren belirli bir yaşa gelene kadar annenin özel bakımına gereksinimleri vardır. İlgiye muhtaç çocukların velayetinin babaya verilmesinin olumsuz sonuçları olabilir. Bu sebeple boşanma davasında çocuklar 6-7 yaşlarına gelene kadar anneye bırakılır.

Ekonomik veya sosyal durumunun ne şekilde olduğuna bakılmaksızın, 0-3 yaş arası çocuğun velayeti istinasız annededir. Çocuklar 3-7 yaş aralığındaki dönemde annenin bakımına daha az muhtaçtırlar. Bu sebeple annenin sağlığının yerinde olmaması, çocuğun sağlığına zarar vermesi gibi durumlar istisnai kararlar verilebilir. Ancak boşanma davasında çocukların 7 yaşına kadar babaya verilmesi nadirdir.

İlkokul çağına giren çocuğun bakımı konusunda yeni koşullar devreye girer. Mahkeme kararını verirken hangi ebeveynin çocuğa daha iyi imkânlar sunabileceğini de dikkate alır. Anne ilgisine ihtiyaç devam etmekle birlikte eğitim hayatı da önem arz etmeye başlar. Çocuğun menfaati açısından hangi koşulda iyi bir geleceğe sahip olacağı üzerinde durulur.

6-7 yaşlarından 12 yaşına kadar olan çocuğun velayeti için uzman bir pedagogdan destek alınabilir. Çocuğun fikrine başvurularak hazırlanan rapor mahkemenin kararını etkileyebilir. Ancak mahkeme çocuğun yanılmış olabileceğini göz önünde bulundurarak takdirini verir. 12 yaşından itibaren çocuk kendini daha iyi ifade edebileceği için karar üzerinde görüşleri daha etkilidir.

Çocuklar Kaç Yaşına Kadar Anneye Bırakılır?

Boşanma davasında çocukların velayetinin kesin olarak anneye bırakılması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkeme, çocuğun yüksek yararını gözeterek hangi yaşta olursa olsun velayeti babaya verebilir. Ancak büyük bir istisnai durum yoksa özel bakım ihtiyaçlarının olduğu 0-7 yaş aralığında anneye bırakılır. Bu karar Yargıtay’ın yerleşmiş düzenlemeleri arasında yer alır.

Her ne olursa olsun boşanma davasında çocukların anneye bırakılması babanın haklarının bittiği anlamına gelmez. Baba mahkemenin öngördüğü sürelerde çocuğunu görme hakkına sahiptir. Mahkeme takdirini verirken çocuğun yararını gözettiği için her iki tarafın da karara riayet etmesi doğru olandır.

Boşanma Davasında Çocuklar Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Çocuğun bakıma muhtaçlık durumunun olduğu 7 yaşına kadar olan dönemde velayet konusunda anne avantajlıdır. Bu dönemde gerçekleşen boşanma davasında çocukların babaya bırakılması için annenin çocuğun bakımını üstlenemeyecek olması gerekir. Çocuğun anneyle kalması bedensel veya ruhsal sağlığına olumsuz yansıyacaksa yaşa bakılmaksızın velayet babaya verilebilir.

Aldatma Durumlarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Aldatma durumlarının boşanma davasında çocukların velayetinin kime verileceği üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Daha doğru bir ifadeyle; bu konuyla ilgili aile hukukunda bir madde yer almamaktadır. Ancak aldatan eş, ailesine karşı güven zedeleyici bir hareket içerisinde bulunmuştur.

Sadakat ihlali sebebiyle boşanmalar, aldatılan eşin ve çocukların psikolojileri üzerinde daha sarsıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda mahkeme aldatan eşin çocukların gelişimine yeterli özeni gösteremeyeceğini düşünebilir. Bu sebeple çocuğun yararı için velayet hakkını sadık olan tarafa bırakma ihtimali daha yüksektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanmalar, her iki tarafın da sürecin tüm hukuki koşul ve sonuçlarını kabul ettiği davalardır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davasında çocukların kime bırakılacağı konusunda ebeveynlerin uzlaşmış olması beklenir. Velayet konusunda anlaşılmış olduğu mahkeme heyetine dilekçe ile bildirilir. Her iki eşin de çocukların velayet hakkını talep ettiği davalar çekişmeli boşanmalar olarak adlandırılır.

Ülkemizin aile hukukunda böyle bir düzenleme olmasa da “ortak velayet” son yıllarda sıkça gündeme gelmektedir. Çocuğun bakımının ebeveynler tarafından ortak şekilde üstlenildiği velayet türüdür. Ancak çocuğun menfaatlerinin geri planda kalma ihtimali gibi bir dezavantajı vardır. Boşanma davasında çocukların kime bırakılacağı konusunda daha fazla bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Velayet Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Aile hukukunun ilgilendiği dava türü olan velayet davası, çocuğun velayetinin kendisinde olmayan ebeveyni tarafından açılır. Yani boşanma davası neticelenmiş ve çocuğun velayetinin kimde olacağına mahkeme tarafından karar verilmiştir. Açılan bu dava türü ile velayetin değiştirilmesi ile ilgili talep gerçekleştirilir. Boşanma davasında çocuklar ile ilgili kararın değiştirilmesi birtakım şartlara bağlıdır.

Boşanma davası sürecindeyken ayrıca bir velayet davası açılmasına gerek yoktur. Çünkü boşanma davasında çocukların velayeti ilgili karar diğer konularla birlikte neticelendirilecektir. Velayet verilmeyen eş, çocuğun menfaati doğrultusunda aile mahkemelerine başvurarak değişiklik için dava açabilir. Velayet davası açılması konusunda belirlenen bir süre olmadığı için boşanma davasının bitmesinden itibaren açılabilir.

Boşanma davasında çocuklar ve velayet davaları konusunda hukuki destek almak için;

+90 0542 761 84 06

www.ibrahimhalilaydin.com

E MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

address : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

https://g.page/r/CWmruL4XqMswEAE

https://www.youtube.com/channel/UC2tCXK3iOFb27mShQlol1CA

Boşanma Davasında Çocuklar Kime Bırakılır?

Boşanma Davasında Çocuklar Kime Bırakılır?” hakkında 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön