Mirasta İstihkak Davası

Miras sebebi ile açılması sağlanılan istihkak davası mirasçıları korumak amacı ile açılan bir davadır. Mirasçı sıfatı ile yer alan kişilerin tereke üzerinde sahip oldukları ne kadar hak varsa bunların her birine kavuşmalarını sağlamak adına kurulmuş bir düzendir. Korunan değerler bu noktada mal üzerinde yer alan mülkiyet hakkı olarak bilinmemelidir. Bu neden ile de miras sebebi ile istihkak davası açmak isteyen kişilerin sadece mirasçının mirasın açılması ardından fiilen bir şekilde yapabileceklerini ve tereke değerleri için açabileceklerini bilmeleri gerekir.

Mirasçı sıfatı ile yer alan kişiler açmak istedikleri davaya terekeye dahil olmaları ardından belirli bir mal ya da hakkı konu yapabilecek olduğu gibi, tereke içerisinde yer alan miras payının tamamı için de konu edilebilir. Ölen kişinin son yerleşim yeri nerede ise mirasçı burada mahkeme açma hakkına sahip olmaktadır.

İstihkak davası konusu terekede mirasçı için verilecek mal olmaktadır. Mirasçılık sıfatı ile bulunan kişilerin bu noktada miras hakkını tespit etmesi olarak bilinmemelidir. Davalı davacının eğer bu noktada mirasçı olduğunu ret etme işlemlerini yaparsa edimin sağlanmasına uygun olarak davacı olan kişinin mirasçılık için haklarının da belirlenmesi gerekir. Tereke malları olarak bilinen mal varlığı başka yerler içerisinde yer alsalar bile miras kalması sebebi ile istihkak davası sadece ölen kişinin son yerleşim yeri içerisinde açılması gerekir. Başka bir yerde açılması söz konusu olmayacaktır.

Miras sebebi ile açılması söz konusu olan istihkak davasını hem yasal olan hem de atanmış olan mirasçılar açabilir. Başka birinin açmasına imkan yoktur. Davacı olan kişiler bu dava süreci içerisinde ilk olarak ölen kişinin ölüm ya da gaip oluşunu, kendine ait mirasçılık kanıtını, yani mirasçı olduğunu ve bu kalan mirasta hakkı olduğunu ispat edebilecektir. Davayı açan kişi bu noktada kendisini mirasçılık belgesi ile rahat bir şekilde ispat edebilecektir. Dava açmış olduğu malların tereke ait olduğunu da bu süreç içerisinde ispat etmiş olması gerekir. Son olarak dava açan mirasçı ölen kişinin terekeye ya da terekeye ait olan malın hak sahibi olduğunu da ispat etmelidir.

Miras sebebiyle istihkak davası tereke mallarına zilyet olan kişiler için de açılması söz konusu olmaktadır. Dava içerisinde yer alan kişilerin husumetleri yönetebilmesi adına tereke mallarına ait olması gerekir. Davalı olarak yer alan davalı davacının mirasçılık sıfatının olmadığı ya da sona erdiğini öne sürdüğü an kanıtlamak zorunda olacaktır. Kanıt olmadan özel bir sebep ile bu durumları ortaya getiriyorsa da sınırlı ya da aynı hakka dayanılırsa bunların da kanıtlanması ayrı olarak gerekecektir. Davalıda rehin ya da intifa gibi sınırlı bir aynı hakkı gözetmeleri durumunda ariyet gibi kişisel olan bir hakka dayanarak zilyet olduklarını öne sürdükleri an ek olarak bunun da kanıtlanması gerekmektedir.

Miras sebebi ile açılan istihkak davası süresi oldukça uzundur. Zaman aşımı gibi bir süreç pek de olmayacaktır. Dava olunan kişi iyi bir niyete sahipse ve bunu dile getirdiği süreç içerisinde bir ya da on senelik iki zaman aşımı süresi eğer kötü niyetliyse de yirmi senelik bir süre aşımı söz konusu olmaktadır. Bu dava davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve bunun da iyi niyetli bir davalının tereke ya da tereke malını elinde bulundurmakta olduğunu öğrenmiş olduğu tarihten başlayarak bir yıl ya da her halde miras bırakan kişinin ölüm ile vasiyetnamesinin açılmasının üzerinden on yıl geçmesi ile bir zaman aşımına uğraması söz konusu olur.  

İyi niyetli olmayanlara karşı olarak yapılan zaman aşımı süresi yirmi yıl olarak belirlenmiştir. Bu süreç aslında ölen kişinin ölümü ya da bırakmış olduğu vasiyetnamenin açılmış olması ile tutulur. Miras sebebi içerisinde açılan bu istihkak davası kendi içerisinde önemli hak ve menfaatler ilişkin yer alabilir. Davacının davayı kazanması durumlarında tereke içerisinde yer alan bir kısmının ya da tamamının verilmesi gerekmektedir. Bunu önceden teminat altında almayı tercih etmek ve bu süreç içerisinde tehlikeleri önlemek adına da gereken talebin olacağı yer almaktadır. Bu konu içerisinde yer alan koruma önlemi için gerekli olan talep yalnız davacıya tanınmış davalıya tanınması yapılmamıştır. Miras sebebi ile istihkak davası işlemleri başlamasının ardından mahkeme tarafından belirlenen hükümlerin kesinleşmesi yapılana kadar dava içerisinde yer alan her safha içerisinde davacı kendisini korumak adına koruma önlemi talep edebilecektir. Bunun için bir sınırlama ya da farklı bir etken yerini almayacak olduğu bilinmektedir.

Mirasta İstihkak Davası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön