Metaverse ve Hukuki Talepler

Metaverse ve Hukuki Talepler

Metaverse ve hukuk talepleri, kişilerin nasıl gerçekleşeceğini merak ettikleri önemli konulardan biridir. Birçok kişiye göre geleceğin dünya düzeni olarak nitelendirilen Metaverse, bu kadar gündeme gelmesinin ardından hukuki olarak da çok fazla soruyu ortaya çıkarıyor. Makalenin devamında bu sorunlardan bazılarının nasıl çözüme kavuşturulacağı ve ne gibi ihtimallerin olduğu aktarılmaktadır.

Metaverse evrenlerinin mekan ve mülk prensiplerinden bağımsız olması düşünüldüğü zaman ortaya çıkabilecek hukuksal problemlerin nasıl çözüleceği merak edilmektedir. Bu noktada Metaverse kavramının dünyanın yeni bir düzeni şeklini alması halinde, sadece metaverse gerçekliğine dayalı yerel mevzuatlarla desteklenecek spesifik normlar içeren yeni bir kanun veya uluslararası antlaşmaların gündeme gelmesi yüksek ihtimaldir.

Metaverse Kavramı

Metaverse veya sanal evren; insanların herhangi bir fiziksel çaba harcamasına gerek kalmadan arttırılmış sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla tamamıyla zihinsel olarak vâr oldukları algısal evrenler için kullanılmaktadır. Bu denli büyük bir projede ve yeni dünya düzeni oluşturmayı planlayan bir projede hukuksal bir takım sıkıntıların ortaya çıkabileceğini tahmin etmek zor değildir.

Metaverse ve hukuk konusu için ortaya çıkabilecek sorunlardan bazıları; Metaverse evrenindeki haksız davranışlara karşı tazminat taleplerinin nasıl karşılanacak olması, sanal evrenlerdeki davranışların ceza hukukundaki yerinin ne olacağı, tazminat taleplerine konu yargılamalarda hangi hukuk kuralının uygulanacağı gibi sorunladır.

Metaverse ve Hukuki Tazminat Talepleri

Gelecek dönemde Metaverse evreninde yer alan avatarların, başka kişilere karşı uyguladığı mal varlığı ve kişilik hakkı ihlalleri sonucunda ortaya çıkan mağduriyetlerin kesinlikle denetlenerek giderilmesi gerekmektedir. Fakat bu mağduriyetlerin hangi hukuk kurallarına göre karşılık bulacağı da merak edilmektedir.

Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen hukuk kuralları sebebiyle büyük bir kaos ortaya çıkabilir. Örnek olarak Türk hukuk sisteminde tazminat alacağının oluşturulması için ilk olarak haksız bir fiilin olması gerekirken Alman hukukunda ise genel bir durum olmayıp Alman Medeni Kanunu’nda hangi hakların ihlal edilmesi halinde haksız fiilin ortaya çıkacağı tahdidi olarak sayılmıştır.

Bu noktada hangi davranışların haksız fiil olarak nitelendirileceğinden ziyade ortaya çıkan mağduriyetlerin karşılanması için hangi hukuk kurallarının belirleyici olacağı sorusu daha önemli olacaktır. İlerleyen dönemlerde Metaverse evreninde haksız fiil neticesinde oluşacak olan maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesi konusunda, Metaverse ve hukuk kavramı oluşturulana kadar uluslararası tahkim yargılamalarına atıf yapılarak yargılamalar yapılacaktır. Bu sebeple Metaverse mekân olgusundan bağımsız olsa da, insandan bağımsız olmaması sebebiyle talepler kıyas yöntemiyle tespit edilip karşılanacaktır.

Metaverse ve Yargılama

Metaverse ve yargılama konusu için ise yine hangi hukuk kuralının uygulanacağı çokça sorulmaktadır. İlk olarak Metaverse evreninin ideolojik olarak liberal, ekonomik olarak da kapitalist bir sistemde kurulu olacağı bilinmelidir. Kusursuzu hedefleyen bir düzen üzerine kurulacak olan Metaverse, dönemimizin devlet sınırlarından bağımsız olarak insanların herhangi bir sınırlamada olmadığı bir yapı konumundadır.

Günümüzdeki uluslararası hukuki uyuşmazlıklar, farklı devlet ve milletlerin farklı hukuk sistemlerine sahip olması sebebiyle, uluslararası mevzuat ve anlaşmalar dahilinde çözülmektedir. Metaverse projesinin gelecek döneminde yeni bir dünya düzeni oluşturması durumunda bu konuda yeni bir hukuk kurallarının ve yargılama sisteminin olacağı da kuşkusuzdur.

Metaverse evreninde ilk önce uyuşmazlıkların ne türde ve ne yoğunlukta ortaya çıkacağı gözlemlenecektir. Daha sonra bu uyuşmazlıklar uluslararası tahkim ve hakem kararları baz alınarak çözümlenecek ve problemlerin devam etmesi halinde yeni hukuk kuralları geliştirilecektir. Fakat bu gibi şeylerin oluşabilmesi için ise Metaverse projesinin çok ciddi bir boyuta ulaşabilmesi ve dünya gündemini etkileyebilecek düzeyde uyuşmazlıklar barındırması gerekir. Bu sayede Metaverse ve hukuk konusunun da daha çok gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu işin sonucunda; sanal gerçeklik metodunun hukuk prensiplerinden bağımsız olması düşünülemeyeceği için, Metaverse kavramının yeni dünya düzeni olma vaadi varsa hukuk ve adaleti en kusursuz düzeyde sağlaması gerekmektedir. Metaverse kavramının daha da büyümesi ve dünyanın en önemli gündemi halini alması ile bu alanda daha çok mağduriyetlerin ortaya çıkması kuşkusuzdur. Bu doğrultuda yaşanan mağduriyetlere dayalı çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi de hukuk sisteminin belirli bir düzene alışmasına katkıda bulunacaktır.

ALACAĞIZ DANIŞMALIK ÜCRETE TABİDİR. AVUKATLIK KANUNU’NA GÖRE AVUKATIN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK YAPMASI YASAKTIR.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Metaverse ve Hukuki Talepler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön