Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Amacı ve Kapsamı

Yabancılar ve uluslararası koruma hakkındaki yasal hükümler 4/4/2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 11/4/2013 tarihi itibariyle 28615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren 6458 sayılı kanunda belirtilmiştir.

İlgili kanun 126 adet alt madde içermektedir. 6428 Sayılı kanun ‘’Türkiye’de bulunan yabancılar hukuku’’ için temel alınabilecek ana metin olarak kabul edilir.

6458 Sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 5682 sayılı ‘’Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’’ ve 5682 sayılı ‘’Pasaport Kanunu’’nun bazı maddeleri fesih edilmiştir.

6458 Sayılı Kanun 1. Ve 2. Maddeleri Amacı ve Kapsamı Hakkında Bilgiler

6458 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddelerinde, ilgili kanunun hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki amaç ve kapsamına dair belirtilen hükümler şunlardır:

  • 6458 Sayılı Kanun Madde 1:
  • 6458 sayılı kanunun 1 maddesinde ilgili kanunun amacı,   ‘’Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş görev yetki ve sorumluluklarını düzenlemek’’ olarak belirtilmiştir.

Bu bağlamda Türkiye’ye giriş yapan, Türkiye’de kalan, Türkiye’den çıkmak isteyen ya da Türkiye’den korunma hakkı isteyen bütün yabancılar 6458 sayılı kanun hükümlerine tabiidir. Bu konu hakkında görevli ve yetkili resmi kurum Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olup, söz konusu genel müdürlük İç işleri Bakanlığı’na bağlıdır

  •  6458 Sayılı kanun Madde 2:
  • 6458 sayılı kanunun 2 maddesi 1. Fıkrasının kapsamında ‘’İlgili kanun yabancılarla ilgili iş ve işlemleri, sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlanmaları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici koruma’’ bulunmaktadır.
  • 6458 sayılı kanun 2. Maddesi 2 fıkrası uyarınca ilgili kanunun uygulanmasında Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar ile özel hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen 6458 sayılı kanunun 2 maddesinin kapsamına giren konular Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında yapılacak resmi işlemler, korunmaları, ayrılmaya zorlanmaları ve yabancılara ivedilikle sağlanması gereken geçici koruma maddeleridir. Söz konusu kanunun uygulaması esnasında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve özel hükümler her koşulda geçerliliğini korumaktadır.

Uluslararası Koruma Başvurusu Yapılacak Resmi Makam Neresidir?

Türkiye’de uluslararası koruma başvuruş talep eden yabancıların müracaat etmeleri gereken makam Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’dür. İlgili kişilerin Genel Müdürlüğe  ‘’sığınma başvurusu’’ yapmaları şarttır. Yapılan müracaat ‘’Uluslararası Koruma Başvurusu’’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Türkiye’de korunma başvurusu yapan sığınmacılar ile ilgili işlemler 6458 sayılı ‘’Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’’ içerisinde detaylı olarak bildirilmiştir.

AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN

MAKALE YAZARLIĞI
SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU ,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER  . MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Amacı ve Kapsamı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön