Yurtdışında Yaşayan Biri Türkiye’den Evlatlık Almak İçin Neler Yapmalıdır?

Yurtdışında yaşayıp da Türkiye’den evlatlık almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel hükümler bulunur. Türkiye’de ikamet edenlerin evlat edinme prosedürleriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ilgilenir. Ancak yurtdışında yaşayan vatandaşların süreçleri uluslararası evlat edinme hükümlerine göre ilerler. Koşullar ve işleyiş biçimi ikamet edinilen devletin merkezi makamlarının kararına bağlıdır.

Evlat edinmek; bir çocuk ile gerekli koşulları sağlayan kişiler arasında hukuka dayalı aile ilişkisi oluşturulmasıdır. Bir çocuğa sıcak yuva verip büyütmek isteyenler evlat edinmek için başvuru yapabilirler. Ancak oldukça hassas bir konu olduğu için her ülkenin çocukların korunmasına dair özel kanunları vardır. Türkiye’den evlatlık almak isteyenler ilgili detayları içeriğimizde bulabilirler.

Ülkelerarası Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Resmi ikameti dışındaki bir ülkeden evlatlık almak isteyenler için ülkelerarası evlat edinme şartları devreye girer. Bu amaçtaki bireylerin öncelikle ikamet ettikleri ülkenin konu ile ilgilenen makamlarına başvuruda bulunmaları gerekir. Daha sonra çocuğun ikamet ettiği ülkenin prosedürleri incelenmeli ve iki ülkenin koşulları da yerine getirilmelidir.

Şartlar ülkelerin ilgili kanunlarına göre değişiklik gösterse de her ülkede benzer bazı ortak koşullar vardır. Örneğin ebeveyn olmak için başvuruda bulunan kişi veya eşlerin uygun vasıflara sahip olması beklenir. Uygun şartları taşımadığı tespit edilen kişilerin başvuruları devletin merkezi makamınca reddedilir.

Evlat edinecek kişilerin/eşlerin çocuğun yasal sorumluluğunu taşıyan kişi veya kurum ile istişarede bulunması beklenir. Ayrıca çocuğun ebeveynlerin yaşadığı ülkede ikamet etmesine izin verilmesi veya verilecek olmasının tespiti gereklidir.

Ülkelerarası Evlat Edinme Süreçleri Nasıl İşler?

Ülkelerarası evlat edinme süreçleri devletlerin iç politikalarına veya durum özeline göre değişkenlik gösterebilmektedir. Konuyla ilgili 1 Mayıs 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi” uluslararası düzeyde geçerlidir. Bir diğer adı “Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme”dir. Uluslararası evlat edinme sözleşmesi olarak da bilinir.

Lahey sözleşmesi, ülkelerarası evlat edinme süreçlerinde yaşanan güçlüklere karşı hazırlanmıştır. Diğer önemli işlevi evlat edinme adı altında yaşanabilecek hukuk ihlallerinin önüne geçmektir. Çocuk kaçakçılığı veya ticareti gibi yozlaşmış suçlara karşı koruma amacı taşımaktadır. Buna göre ülkelerarası evlat edinme prosedürleri ve süreçleri sözleşmede yer alan kurallara işlemektedir.

Yurtdışında yaşayıp Türkiye’den evlatlık almak isteyen TC vatandaşları, öncelikle ikamet ettikleri devletin merkezi makamına başvurmalıdır. Yetkili makam inceleme yaparak evlat edinecek kişilerin uygun olup olmadığına dair ayrıntılı bir rapor hazırlar. Başvuruda bulunan kişi veya eşler hakkında olan bu rapor çocuğun bulunduğu ülkenin makamına iletilir.

Çocuğun yaşadığı ülkenin makamı raporu inceleyerek başvuranların evlat edinmek için uygun olup olmadığına karar verir. Eğer olumlu karar çıkarsa çocuk hakkında kimliğini, geçmişini, özel ihtiyaçlarını vb içeren bir rapor hazırlar. Sonrasında bu rapor çocuğu kabul eden ülkenin merkezi makamına gönderilir. Sonuç olarak iki ülkenin makamları arasında mutabakata varılmalıdır.

Türkiye'den evlatlık almak

Türkiye’den Evlatlık Alma Koşulları Nelerdir?

Türkiye’den evlatlık almak isteyenler için“Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük” devreye girer. Öncelikli prensibi küçüklerin temel haklarının sağlanması olan mevzuat, ülke içi veya ülkeler arası prosedürleri belirler. Tüzüğün evlat edinme koşullarının ilk maddesi; çocuğun evlat edinecekler tarafından en az bir sene boyunca bakılmış olmasını içerir.

Evlat edinme durumu çocuğun yararına olmalı, ailenin diğer çocuklarının haklarını zedelememelidir.  Çocuk ayırt edebilecek yaş ve beceride ise rızasının olduğu beyan edilmelidir. Eğer biyolojik ebeveynleri çocuktan yasal düzeyde sorumluysa, onların da rızaları alınmalıdır.

Evlatlık başvurusunda bulunan eşler veya kişi, çocuktan en az 18 yaş büyük olmalıdır. Başvuruda bulunacak eşler veya evli olmayan kişi, otuz yaşını doldurmuş olmalıdır. Eşlerin evlilik sürelerinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekmektedir. Türkiye’den evlatlık almak için aracılık faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslar ikinci bölüm madde 4’te belirtilmiştir.

Türkiye’den evlatlık almak isteyen ebeveynlerin elverişliliğine karar verilmişse sürecin devamında hukuk danışmanlığı alınabilir. Sürecin ne şekilde ilerleyeceği, hangi ülkenin koşul ve prosedürlerinin izleneceği evlat edinmenin yapılacağı ülkeye bağlıdır. Evlat edinme işlemi yurtdışında gerçekleşecekse çocuğun yararına ve korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Türkiye’den Evlatlık Alma Sürecinde Hangi Belgeler Gereklidir?

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’den evlatlık almak isteyen TC vatandaşlarının başvurularında oturma izni belgesi istenir. Ayrıca çocuğu kabul edecek devletten alınacak ülkeye giriş ve sürekli ikametine dair izin belgesi gereklidir. Başvuru süreçlerinde hukuk danışmanlığı alarak işlemlerinizi mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek için iletişime geçebilirsiniz.

Evlatlık almak için başvuranlar hakkındaki ayrıntılı rapor Türkiye’deki merkezi makamlara öncesinde iletilmiş olmalıdır. Bu raporun hazırlanması sırasında istenilen belgeler ikamet edilen ülkenin kriterlerine göre değişebilir. Türkiye’de nüfus kayıt örneği, sicil kaydı, sağlık, öğrenim, sosyal güvenlik, mal varlığını gösteren belgeler istenir.

Türkiye’de Başvurunun Kabulü Sonrasında Süreç Nasıl İşler?

Türkiye’den evlatlık almak için yapılan başvuruların onaylanmasının ardından dosya işleme konulmak üzere sıraya alınır. Sıralama yapılırken doğum yeri Türkiye olan, çocuk ile dil ve kültürel yakınlığı olanlara öncelik verilir. Ancak Türkiye’de işlem onaylansa dahi son kararı kabul eden ülke verebilir.

Tüm işlemlerin ardından çocuğun teslimi, yerleştirme ve izleme süreci başlar. Geçici bakım sözleşmesi imzalanarak ebeveynler refakatinde güvenli şekilde ulaşımı gerçekleştirilir. Sonrasında ebeveynler çocuğun bakımı, sağlığı, eğitimi konularında bir yıl süreyle takip edilecektir. Periyodik izleme süreci boyunca ebeveynler hakkında rapor hazırlanır. Evlat edinmek için uygun görülmedikleri takdirde çocuğun Türkiye’ye dönmesi sağlanır.

Yabancılar Türkiye’den Evlat Edinebilir mi?

Başka ülkenin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden kişi veya eşler evlat edinmek için başvuruda bulunabilir. Ancak başvuranların Türkiye’de yaşamak için gerekli olan oturma izinlerinin süresi bir yıldan fazla olmalıdır. Türkiye’den evlatlık almak hakkındaki diğer soru ve talepleriniz için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve randevu almak için

+90 0542 761 84 06

www.ibrahimhalilaydin.com

E MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

address : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

https://g.page/r/CWmruL4XqMswEAE

https://www.youtube.com/channel/UC2tCXK3iOFb27mShQlol1CA

Yurtdışında Yaşayan Biri Türkiye’den Evlatlık Almak İçin Neler Yapmalıdır?

Yurtdışında Yaşayan Biri Türkiye’den Evlatlık Almak İçin Neler Yapmalıdır?” için bir görüş

  1. 1973 yılında Birleşik Krallık vatandaşlarına evlatlık verilen birinin izine nasıl ulaşabilirim? Yol gösterirseniz mutlu olurum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön