Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu Türk ceza mahkemesinin 134. maddesine göre işlenmektedir. Burada korunan bir hayat vardır. Bu hayatın özel denilen alanını ifşa etmek demek bir suç işlemek demektir. Özel hayatın gizliliği her zaman güvenceye alınmalıdır. Bu özellikle kanun tarafından güvenceye alınan bir durumdur. Eğer bu hak ihlal edilirse cezai yaptırım da uygulanır. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu bireysel olarak birine karşı işlenen bir suçtur. Bu suç unsuru oluşması halinde mağdur olan kişi hakkını mahkeme kararı ile arayabilir. Burada özel hayat kapsamında işlenen birçok suç unsuru da devreye girer.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden Suçlar

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu aşağıda yer alan suç unsurlarını içine alır. Bunlar şu şekilde sıralanır.

  • Kişisel verilerin kaydedilmesi
  • Bilişim suçu
  • Haberleşme gizliliğini ihlal etme
  • Kişiler verileri ele geçirme ve yayma

Tüm bunlar ihlal suçları adı altında işlenir. Özel hayat dokunulmazlığı olan bir alandır. Bu alan içinde işlenen her bir suç unsuru da kişiyi toplum içinde zedeleyebilir. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu bu kapsamda büyük cezai yaptırımları ortaya çıkarabilir. Çünkü burada bir kişinin toplum içindeki vasfına da zarar verme durumu söz konusudur. Tüm bunlar göz önünde tutulduğu zaman hukuksal açıdan belli yaptırımlar ortaya konur.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Şartları

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu bazı şartları içine alır. Bu şartlar kapsamında suç işlenmiş olur.

  • Kişi kasıtlı bir şekilde bir belgeyi ya da ses kaydını yayar.
  • Kişi mağduru elindeki verilerle tehdit eder.
  • Kişinin yaydığı veriler mağdurun toplum içinde küçük düşmesine neden olur.

Tüm bunlar gizlilik suçunun ihlal edilmesi anlamını taşır. Burada özel hayat karşı bir ihlal durumu söz konusu olur. Özel hayatı gizliliğini ihlal etme suçu ile toplum içinde kişinin utanç duymasına da neden olur. Tüm bunlar hukuksal açıdan göz önünde tutularak cezai durum işlenir. Özel hayatın gizliliği her zaman kanunlarla korunur.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Nitelikli Hal

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu nitelikli hal kapsamında işlenirse burada kasıtlı bir durum söz konusudur. Yani fail kişi suçu planlayarak kasten işler. Bu durumda cezada bir indirim ya da af olmaz. Nitelikli suç içinde kişi her şeyi bilinçli bir şekilde tasarlayıp yapar. Burada eğer failin eline geçen bilgi kasıtlı değilse bu durum nitelikli suç unsuruna girmez. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu içinde fail bir bilgi ve belgeye planlayarak ulaşırsa burada nitelikli bir durum söz konusu olur. Nitelikli suçun işlenmesi demek cezanın da fazla olması demektir. Yargı önünde nitelikli suç işleme durumu göz önünde tutularak ceza verilir.

Sosyal Medya Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu bilişim yolu ile de çok fazla yapılmaktadır. Burada internet vasıtası ile kişinin ses kaydı ya da görüntüleri yayınlanır. Özellikle topluma aykırı olan bir görüntü ve ses kaydının yayılması durumu söz konusudur. Burada mağdur olan kişinin de toplum içinde küçük düşmesine neden olunur. Bilişim suçu altında bunu yapmak demek birden fazla kişiye mağdurun bilgilerini sızdırmak demektir. Toplum nezdinde de bu durum küçük düşürücü olarak algılanır. Özellikle yargı önünde de bilişim suçu da içine katılarak cezai bir yaptırım uygulanır. Burada hafifletici bir sebep de aranmaz.

Özel Hayatı İhlal Suçunun Cezası

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu ağır ve hafif olarak işlenmesine bağlıdır. Yani ikiye ayrılır. Basit olarak işlenirse eğer 1 yıldan 3 yıla kadar ceza alma durumu söz konusudur. Eğer ağır olarak işlenirse 2 yıldan 6 yıla kadar ceza alma durumu ortaya çıkar. Burada tüm şartlar ve suçun niteliği göz önünde tutularak ceza uygulanır. Özel hayatı ihlal suçunun cezası işlenen suç ve bu suçun mağdur üzerinde yarattığı etkiler de göz önünde tutularak cezaya dönüşür. Özellikle yargı önünde her şey göz önünde tutularak cezai yaptırım uygulanır. Bu tür suçlarda hafifletici bir sebep ya da suçun ötelenmesi durumu olmaz.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön