Organ veya Doku Ticareti Cezası

Organ veya Doku Ticareti Cezası

Organ veya doku ticareti cezası Türk ceza kanunun yetkilerine göre şekillenir. Cezası ise 2 yıldan başlamakta ve 5 yıla kadar çıkmaktadır. Organ ticaret hukuken yanlış olan bir ticarettir. Birinin dokusunu satın alma ve başka bir kişiye belli bir para karşılığında satma ticareti kötüye kullanma anlamını taşır. Organ ticareti vücut dokunulmazlığını ihmal etme suçu adı altında işlenir. T.C.K. nın 91. maddesi kapsamında da bu duruma dikkat çekilir. Doku alma suçu bir ticarete dönüştüğü zaman yargı önünde de ceza önü açılmaktadır. Fail olan kişi ya da şebekeler bu suçun cezasını çekme yükümlülüğüne sahipler.

Organ Ticareti

Organ veya doku ticareti cezası sadece yurt içinde değil yurt dışında da çok sık yapılan bir duruma dönüşmüştür. Burada kişinin vücudunun belli bir para karşılığında satması onun maddi durumuna dikkat çekerken fail olan kişinin de bunu fırsat bilip alması suç unsuruna dikkat çeker. Bu durum ise mahkemede doğrudan kişinin ağır bir şekilde cezalandırılmasına neden olur. Doku ticareti ulusal ve uluslar arası açıdan oldukça riskli ve sağlıksız bir durumdur. Üstelik ahlaka aykırı bir suç unsuruna da dönüşmektedir. Failin burada işlediği suç göz önünde tutularak süreç yargıya taşınır. Yargılama sürecinde fail cezaya itiraz edebilir. Ancak ceza onaylandıktan sonra fail cezayı çekme yükümlülüğüne sahiptir.

Organ Nakline Yönelik İlan

Organ veya doku ticareti cezası geniş çaplı yani bir şebeke altında yürütülürse daha ağır şekilde yaptırım uygulanır. Genellikle ticareti yapılan bu alanda ilanlar ön plana çıkar. Bu ilanlar eğer tıp alanında değil de bazı özel sitelerde yapılırsa suçun örgütlü işlendiği anlaşılır. Bu da organ ticaretinin önünü açmaktadır. Organ nakli ilanı ile organ ticareti yapacak olan kişilere veya organını satmak isteyen kişilere bir zemin oluşturulur. Bir nevi platform adı altında bir araya gelme durumu söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda doğrudan tek bir kişi değil birden fazla kişi soruşturmaya girer. Uygulanacak olan ceza da tekli değil birden fazla kişiye uygulanır.

Neticesine Göre Ağırlaştırılmış Organ Nakli

Organ veya doku ticareti cezası neticesine göre de değişir. Burada netice şu şekilde sıralanabilir.

  • Bir doktorun hasta olan kişinin organını çalması
  • Failin mağdur kişinin rızası olmadan organını almak istemesi
  • Mağdur kişiye zorla kağıt imzalattırılarak organının alınmaya çalışılması

Tüm bu durumlar organ naklinin neticesini göstermektedir. Organ naklinin neticesi suçun durumunu ve içeriğini de ortaya koymaktadır. Burada mağdur olan kişinin organının zorla alınması söz konusu olmaktadır. Üstelik bu durum kişinin sağlığından mahrum bırakılması anlamını da taşır. Burada kasten ve fiili olacak şekilde işlenen bir suç söz konusudur. Bu yüzden ceza durumu da ağırlaşarak uygulanır.

Organ Ticaretinde Zorunluluk Hali

Organ veya doku ticareti cezası karşı tarafın bilinçli bir şekilde organını vermesi ile ortadan kalkar. Burada mağdur olan kişi kendi isteğiyle bir zorunluluktan dolayı bu süreci kabul etmiş olabilir. Ancak burada önemli olan şudur. O da mağdur olan kişinin karşı taraftan tehdit edilmemesidir. Zorunluluk hali mağdur olan kişinin acil bir şekilde maddi açıdan paraya ihtiyaç duyması olabilir. Bu gibi durumda karşı taraf fail olmaktan çıkar. Çünkü burada bir hürriyet kısıtlaması yoktur. Ayrıca bu durum ticaret adı altında olsa da yasal yollardan yapılması gerekir. Eğer yasa dışı bir yoldan bu süreç ortaya çıkarsa o zaman fail olan kişi yine ceza alabilir.

Organ Nakli Ticaretinde Pişmanlık

Organ veya doku ticareti cezası fail olan kişinin pişmanlık duymasıyla değişebilir. Ancak burada mağdur olan kişinin de itiraz etmemesi yer alır. Eğer mağdur olan kişi karşı tarafın pişmanlığı yerine dava sürecinde failin cezalandırılmasını talep ederse bu durumda pişmanlık kararı ortadan kalkar. Pişmanlık yasası suçun hafifletilmesini sağlasa da tamamen suçun ve cezanın ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Burada sadece pişmanlıktan ötürü bir cezai indirim durumu söz konusu olur. Ceza en az 1 yıl olacak şekilde yargılama önünde karara varılır. Bu durumda failin itirazı söz konusu olabilir. Ancak en son kararı yargı vererek ceza durumunu onaylar.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Organ veya Doku Ticareti Cezası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön