İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

iş kazası tazminat davası koşulları

İş kazası tazminat davası, işçisinin iş yerinde iş nedeniyle yaralanması veya ölmesi halinde açılan davadır. Bu dava türü işverenin tazminat ödemesi yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlar. Asıl işverene açılabileceği gibi taşeronlara da (alt işverenlere) açılabilir. Eğer gerçekleşen kaza yaralanma ile sonuçlanmışsa işçi, ölüm ile sonuçlanmışsa yakınları davacı olabilir.

Bir işveren, iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenli önlemlerini almak zorundadır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde çeşitli olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda gerçekleşen kazalarda işveren haksız durumda olacak, işçi iş kazası tazminat davası açabilecektir. Konuya ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilmiştir.

iş kazası tazminat davası nedir

İş Kazası Nedir?

İş kazası; işçinin işyerinde, işe giderken veya işyeri dışında, işin yürümesini sağlamaya çalışırken kaza geçirmesidir. Ancak durumun iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için işçinin muhakkak sigortalı çalışan olması gereklidir. İşçi yaşadığı kaza nedeniyle bedensel veya ruhsal yönden zarar görmüş olabilir. Haklılığını kanıtlayabilmesi için iş kazası tazminat davasına başvurmalıdır.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası tazminat davası, 5510 sayılı kanunun 3. bölümünde yer alan halleri kapsar. İşçinin iş ilişkisine dayalı olarak geçirdiği kaza sonucu maddi ve manevi tazminat talep edebileceği davadır. Öncelikle sigortalı çalışan işçinin işverene ait işyeri içerisinde zarar görmüş olması şartı geçerlidir. Bu zarar fiziksel veya ruhsal hasara neden olmuş olabilir.

Bununla birlikte işçi işveren tarafından iş ilişkisi sebebiyle iş yeri dışında görevlendirilmiş olabilir. Bu gibi durumlar da iş kazası çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ayrıca işçinin işi gereği işveren tarafından sağlanan taşıtla kaza geçirmesi de bu kapsamdadır. İş kazası tazminat davası, iş hukukunun alanı olup, işçinin mağduriyetinin önlenmesine yönelik bir çalışmadır.

İş hukuku, hem işçilerin hem de işverenin haklarının korunması, olası uyuşmazlıkların çözümü için düzenlenmiş yasalardır. İş kazasının yaşanması durumunda izlenmesi gereken yollar iş hukuku içerisinde belirlenmiştir. Ancak dava açılabilmesi kaza durumunda işverenin kusurlu olması koşuluna bağlıdır. İş kazası tazminat davası alacakları, işçi veya yakınlarının SGK alacaklarının dışında değerlendirilir.

iş kazası tazminat davası nasıl açılır

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası içerisinde görülen manevi tazminat davası maddi zararlardan hariç tutulan bir taleptir. Kaza sonucu oluşan ağır fiziksel hasar veya ölüm halinde, uygun bir miktar paranın ödenmesi istenilebilir. Manevi tazminat davası hayattaysa işçi, vefat etmişse yakınları tarafından açılır. Bu daha çok kaza sonucu yaşanan üzüntü, acı ve kederin bir karşılığı olarak görülür.

Manevi tazminat miktarını belirleyen çok sayıda değişken bulunur. Öncelikle somut durumun özellikleri ve tarafların olaydaki kusur oranlarına bakılır. Meydana gelen manevi zararın büyüklüğü, tarafların mali durumları, paranın satın alma gücü gibi değişkenler etkilidir. En genel tabirle tazminat miktarı, ödemekle yükümlü tarafı fakirleştirmemeli ve diğer tarafı zenginleştirmemelidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş kazası maddi tazminat davası, yaralanma durumlarında işçi, ölüm durumlarında yakınları tarafından açılır. Her iki durumu etkileyen nedenler ve sonuçlarına mevzuatta ayrı ayrı yer verilmiştir. Geçici veya sürekli iş göremezlik kayıpları yaralanma durumlarına dâhildir. İşçinin çalışmadığı süredeki kayıpları maddi zararlar olarak değerlendirilir. Tedavi giderlerine ilişkin tüm harcamalar da talep edilebilir.

Sakatlanma durumlarında, işçinin maluliyet oranına göre maddi tazminat miktarı belirlenir. Ayrıca ekonomik geleceğin sarsılmasına ilişkin tüm zararlar maddi tazminat kalemleri arasındadır. Ölüm yaşanması durumunda işçinin yakınları yoksun kaldıkları destek için maddi tazminat ödenmesini isteyebilir. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi sürecindeki masraflar ve cenaze giderleri de eklenebilir.

İş Kazası Kapsamındaki Şartlar Nelerdir?

İş kazası olarak sayılan haller, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, madde 13’te belirtilmiştir. Buna göre;

  • İşçinin (sigortalı) işverene ait işyerinde bulunuyor olması,
  • İşçisinin işverenin yürüttüğü işin yerine getirilmesi için çalışıyor olması,
  • İşveren tarafından işyeri dışında başka bir yere iş nedeniyle gönderilmesi,
  • Emziren kadın işçilerin, bebeğini emzirmek için ayrılan zamanda bulunması,
  • İşçinin, iş nedeniyle işveren tarafından sağlanan bir taşıtta bulunuyor olması,

Yukarıdaki haller içerisinde gerçekleşen tüm kazalar, iş kazası çerçevesinde yer alır. Kazanın ne şekilde veya hangi amaçla gerçekleştiğinin bir önemi yoktur. İlave olarak Yargıtay işyerinde gerçekleşen kalp krizi gibi ani sağlık sorunlarını iş kazası olarak nitelendirebilmektedir. Bu yüzden maddi veya manevi tazminat açabilmek mümkündür.

Eğer durumunuzun iş kazası tazminat davası açmak için uygunluğunu öğrenmek istiyorsanız iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır?

İş kazası tazminat davası ile görevli ve yetkili merci iş mahkemeleridir. İşverenin bağlı bulunduğu yerleşim yerinde açılabileceği gibi iş kazasının gerçekleştiği yerdeki mahkemeye de açılabilir. Eğer ölüm yaşanmışsa, işçinin yakınlarının bağlı bulunduğu yerleşim yerindeki mahkeme de yetkili olacaktır.

İş kazası tazminat davasında süreaşımının olduğu dikkate alınması gereken bir konudur. Bu dava türünde zamanaşımı kazanın meydana geldiği tarihi takiben 10 yıldır. Eğer iş kazası Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilmemişse mahkeme tarafından davacıya ihbar süresi verilir.

İş Kazasının Bildirilmesi ve Tespiti

İşveren, kazanın gerçekleşmesinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür. Kurum tarafından yapılacak incelemeler sonucunda olayın iş kazası olup olmadığına karar verilecektir. Kurumun görevlendirdiği müfettişler, olayın gerçekleşme nedenleri, kusur durumları gibi başlıkların yer aldığı bir rapor sunacaklardır. İş kazası tazminat davası açılabilmesi için raporda olayın iş kazası olarak değerlendirilmiş olması gereklidir.

İşverenin kazayı SGK’ya bildirmesi için en fazla üç günlük süresi vardır. Ancak kaza, işverenin kontrolü dışındaki bir bölgede gerçekleşmesi durumunda süresi kazayı öğrendiği tarihten itibaren başlar. Eğer SGK olayın iş kazası olmadığına kanaat getirmişse, işçi iş kazasının tespiti davası açabilir. Bu durumda hem SGK hem de işveren davalı olacaktır.

Şanlıurfa iş kazası tazminat davası avukatı ve hukuki danışmanlık için;

+90 0542 761 84 06

www.ibrahimhalilaydin.com

E MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

address : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön