İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçesi

İş kazaları herkesin başına gelebilecek problemlerden biridir. İş yerinde kaza geçiren işçilerin dava açma ve tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Bunun için öncelikle iş kazası nedeniyle tazminat dilekçesi oluşturulmalıdır. İş davası dilekçesi örneği;

Şanlıurfa İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                         :

VEKİLLERİ                    :

DAVALI                         :

KONU                            : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla …………-TL maddi tazminat, …………..-TL. manevi tazminat ki toplam …………-TL tazminatın ../../…. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR             : Müvekkilimiz davacı, davalı …….. A.Ş ‘ne ait işyerinde çalışırken, ../../…. tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasında sakatlanmış ve % 9.3 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malûl kalmıştır.

İşbu kazanın oluşumunda  İş Yasası m.73 v.d. maddeleri ile  ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve işyerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle davalı işveren % 100 oranında kusurlu bulunmaktadır.

Kazalı işçinin sakatlığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü kayıp oranı ve efor kaybı için maddi ;  çektiği ve yaşamı boyunca çekmeye devam edeceği elem ve ızdıraba dayalı olarak ta manevi tazminat talep etme gereği doğmuştur.

İHTİYATİ TEDBİR

TALEBİMİZ                    : Hak ve alacaklarımızın dava boyunca güvence altına alınabilmesi ve dava sonunda infazının sağlanabilmesi için davalı işverenin ………….. te bulunan Fabrika arazisi ve binası üzerine İhtiyati Tedbir konulmasına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

H. NEDENLER               : İlgili yasa, tüzük ve yönetmelikler

DELİLLER                     : İşyerinden 🙁 İşyeri özlük dosyası, yıllar itibariyle ay ay ücret durumuna ve gelire ilişkin belgeler, T.İ.S, )S.S.K’dan (…………. sigorta sicil numaralı işçinin iş kazası tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler ), sakatlık oranı ve sakatlık oranına ilişkin belgeler, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair yasal deliller.

İSTEM SONUCU            : Yukarıda belirtilen nedenlerle öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne, sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, ………..-TL. tazminatın iş kazası tarihi olan ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

                                                                                                                   DAVACI VEKİLİ

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön