Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki boşanma davası dilekçe örneği gibi bir dilekçe oluşturarak boşanma davası açabilmeniz mümkündür. Ancak bu noktada hukuksal destek almak dilekçenin daha çabuk işleme alınmasına ve sonuçlar hakkında genel takip yapılmasına destek sağlamaktadır. Boşanma davası dilekçe örneği;

ŞANLIURFA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI : ELİF AKSAM ( TC Kimlik No )

ADRES: …………….Akçakale/Şanlıurfa

DAVALI : ARİF AKSAM ( TC Kimlik No )

ADRES : ………………Akçakale/Şanlıurfa

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar 03/09/1995 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten 04/04/2005 tarihinde doğan Ayşe isimli müşterek bir kız çocukları bulunmaktadır. (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

Taraflar arasında evlendikten sonra ortaya çıkan sorunlar, yaşantılarını zora sokmuştur. Bu sorunlar tarafların evliliklerini sürdürülmesi imkansız bir hale getirmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu yaşadıkları sorunlardan da anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili yasa

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğini kabul ettiğinden, anlaşmamı göz önüne alınarak TMK 166/3 maddesi gereğinde boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, şahsi ilişki konusu, çocukla görüşme durumu ve diğer anılan konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini talep ederim. 10/12/2020

DAVACI DAVALI

(İmza) (İmza)

EK : Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ŞANLIURFA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI : ( TC Kimlik No )

ADRES : ………………………… Akçakale/Şanlıurfa

DAVALI : ( TC Kimlik No )

ADRES: ………………………… Akçakale/Şanlıurfa

DAVA KONUSU :

1) Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin sona erdirilmesi;

2) Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi;

3) Davacının yanında kalan müşterek çocuk için 350,00 TL tedbir nafakası, kararın

kesinleşmesinin ardından ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan alınması;

4) Davacı için, davalı aleyhine 20.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Taraflar 04/07/2000 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten 04/05/2000 tarihinde Fatma isimli müşterek bir kız çocukları bulunmaktadır. (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

2. Davacı, bir eş ve anne olarak üzerine düşen tüm vazife ve sorumlulukları yerine getirmiş ancak buna rağmen davalının olumsuz davranışları devam etmiştir. Davalı ev içinde meydana gelen en küçük sorunları bile büyütüp tartışma ortamı çıkarmıştır. Davacının kişiliğine karşı ağza alınmayacak şekilde hakaretlerde bulunmuştur. Davacıya karşı işlenen bu hakaretler topluluk, yakın dost ve akraba içerisinde de devam etmiştir.

3. Davacı, tüm bu olumsuzluklara rağmen evliliğini tekrar düzeleceğini umut ederek devam ettirmeye çalışmıştır.

4. Davalı, son olarak bir takım şahsi eşyalarını alarak evi terk etmiştir. Araya giren dost ve akrabaların çabaları da boşa çıkmış ve eve dönmemiştir.

5. Davalı evliliği boyunca çocuğuyla da ilgilenmemiştir. Bu yüzden çocuğun velayetinin de davacıya verilmesinde yarar vardır.

6. Çocuğun her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasada açıkça belirtilmiştir. Davacının yanında kalan müşterek çocuk için 500,00 TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinin ardından ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan alınması yönünde karar verilmesini talep ederiz.

7. Davalının davacıda oluşturduğu sıkıntıların da kısmen hafifletilmesi için davalıdan 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK ve ilgili yasa hükümleri

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle davamızın kabulü ile;

1) Davacının evlilik birliğini devam ettirme yönünde herhangi bir ihtimalin kalmadığı anlaşılacağından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA;

2) Müşterek çocuk Fatma’nın velayetinin davacıya verilmesine;

3) Çocuk için her ay 500Ttedbir nafakası, kararın kesinleşmesiyle birlikte her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) Davacı için, davalı aleyhine 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi kararı verilmesini talep ederim. …/…./2020

DAVACI /DAVALI

İSİM SOYİSİM

(İmza) (İmza)

EK : Nüfus kayıtları

Boşanma davasının açılabilmesi için yukarıdaki dilekçe örneğinin oluşturulması gerekmektedir. Dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanması ve sonuçların takibi için hukuksal destek alınmalıdır. Boşanma davalarınızda Avukat desteği almak için AV. İBRAHİM HALİL AYDIN’I tercih edebilirsiniz.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön