Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret edilmesi halinde bu durum büyük bir suç unsurunu teşkil eder. Hakaret suçu eğer tek taraflı yapılırsa o zaman bir suç unsuruna dönüşür. Ancak karşılıklı yapılan bir hakaret suçlaması söz konusuysa eğer bu durumda cezai yaptırım uygulanır. Haksız fiil nedeniyle hakaret edilmesi demek burada herhangi bir temel olmadan kasıtlı yapılan bir suç unsurunun işlenmesi anlamını taşır. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçlaması ile mağdur kişi dava açarsa bu durumda her iki taraf dinlenerek sonuca varılır. Burada yargı önünde her iki tarafın da suçlu çıkma ihtimali vardır.

Suça Göre TCK. Madde 129 Gerekçesi

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davası Türk ceza mahkemesinin 129. maddesine göre şekillenir. Burada işlenen suçta mağdur olan kişi aranır. Eğer karşı taraf hakaret ettikten sonra fail hakaret ediyorsa burada mağdur bir kişi söz konusu olmaz. Haksız fiil olması için mağdur kişinin herhangi bir hakaret etmemesi gerekir. Böylece sadece fail olan kişi üzerinden dava süreci başlar. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davasında fail ve mağdur kişi arasındaki ilişki de göz önünde tutularak sonuç ortaya konur. Burada mağdur olan kişi olmaması halinde her iki faile de cezai yaptırım uygulanır. Bu cezai yaptırım eşit olacak şekilde ortaya konur.

Hakaret Suçlamasının Gerekçeleri

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçlamasında bazı gerekçeler ön plana çıkar.

  • Karşı taraf hakaret ettiği için hakaret etmek
  • Kişiyi sinirlendirecek bir durum olduğu için hakarete başvurmak
  • Kişiyi hakarete zorladığı için bu yola başvurmak

Tüm bunlar fail olan kişinin hakareti yapma gerekçeleri arasında yer alır. Hakaret gerekçeleri ne olursa olsun burada kişi eğer mağdur değil de failse o zaman cezai yaptırım ortaya konur. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davasında belli bir dayanağın olması önem taşır. Bir dayanak varsa eğer dava da bu dayanak üzerinden şekillenir. Eğer dayanak yoksa bu durumda dava sürecinin sonlanması gibi bir durum da ortaya çıkabilir.

Haksız Fiil Nedeniyle Oluşan Davada Zaman Aşımı

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davasında zaman aşımı da söz konusudur. Burada zaman aşımı dava sürecinin en az 8 yılı doldurması ile ortaya konur. Bu süreç içinde dava sonuca bağlanmazsa zaman aşımı ortaya çıkar. Zaman aşımı ile dava dosyası kapanır. Dava dosyasının tekrar açılması içinse yeniden mahkemeye başvurmak gerekir. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçlamasında zaman aşımı olursa dava süreci sona erer. Bu süreç sonunda yeniden mahkemeye başvurmak için mağdur kişinin elinde bir belge ya da delilin olması önem taşır. Böylece dava daha hızlı sonuca bağlanır.

Haksız Fiil Veya Hakaret Davasında Uzlaşma

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davasında uzlaşma da söz konusu olmaktadır. Burada fail olan kişi mağdur olan kişiye karşı pişman olabilir. Bu gibi durumlarda ise doğrudan mağdur olan kişiyle iletişime geçer. Eğer mağdur kişi pişmanlığı kabul ederse dava sona erer. Uzlaşma olması için her iki tarafında bir konu hakkında aynı fikre varması gerekir. Burada eğer mağdur kişi bu pişmanlığı kabul etmezse o zaman dava süreci de kaldığı yerden devam eder. Fail olan kişinin bu sürece itiraz etme hakkı da ortaya çıkmaz. Doğrudan yargı kararı ile mahkeme başlar ve yine yargı kararı ile de sonuçlanır.

Hakaret Davasında Adli Para Cezası

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret davasında adli para cezası da uygulanmaktadır. Kişinin cezası burada adli para cezasına çevrilir. Ancak bunun için de yine yargı kararının olması gerekir. Yargı karar vermezse eğer adli para cezası uygulanmaz. Adli para cezası uygulandıktan sonra ise verilen süre içinde fail tarafından ödenmesi gerekir. Eğer bu para fail tarafından ödenmezse yine hapis cezasına çevrilir. Üstelik hapis cezasına fail olan kişinin itiraz etmesi gibi bir durum da söz konusu olmaz. Burada yargının vereceği son karar önemlidir. Yargı son kararını verdikten sonra devreye giren ceza ne olursa olsun o ceza faile uygulanır.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön