FUHUŞ SUÇU VE CEZASI NELERDİR ?

Av. İbrahim Halil Aydın

FUHUŞUN SUÇU:

TCK’ nın 227. maddesinde bir kimseyi fuhşa teşviş eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Fuhuş, kişinin bir başkasıyla para ya da başkaca değerler karşılığında cinsel ilişkide bulunmasıdır. TCK’ nın 227. maddesi bu minvalde incelendiğinde her ne kadar suçun adı fuhuş olsa da fuhşu gerçekleştiren değil fuhşa teşvik eden kişinin cezalandırılacağı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte TCK’ nın 227. maddesinin 3. Fıkrasında ise fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. İşbu suçun yaptırımı ise kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezasıdır.

FUHUŞUN CEZASI:

TCK 227 uyarınca fuhuş suçunu işleyen kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak ilgili maddenin 1., 4., 5. ve 6. Fıkralarında işbu suçun nitelikli halleri ele alınmıştır.

  • İlk nitelikli hal mağdurun çocuk olması halidir. Buna göre çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
  • Bir diğer nitelikli hal ise fail yönünden öngörülmüştür. İlgili fıkra uyarınca failin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.
  • TCK 227. Madde uyarınca cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etmek veya fuhuş yapmasını sağlamak da nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Fuhuş suçunu işbu hallerde işleyen kişiye verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
  • Fuhuş suçuyla ilgili son nitelikli hal ise suçun suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halidir. Bu halde de verilecek ceza yarı oranında artırılır.
FUHUŞ SUÇU VE CEZASI NELERDİR ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön