Cinsel Saldırı Suçu Nedir? Cezası Nedir?

Cinsel saldırı suçu en genel tabir ile kişinin rızası olmadan vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Kişinin vücudunda yapılan izinsiz fiziksel temas sonucunda cinsel saldırı suçu oluşmaktadır. Bu kapsamda cinsel saldırı suçu iki farklı kategoride incelenmektedir. Dokunulmazlığın ihlal edilmesine göre bu iki kategoriden birisinde suç cezalandırılır.

  • Basit Cinsel Saldırı (Türk Ceza Kanunu 102. Madde): Bu cinsel saldırı suçunda yapılan temas, cinsel ilişkiye kadar varmaz. Bu suça sarkıntılık suçu da denilebilir. Bu kapsamda değerlendirilen hareketlere örnek vermek gerekirse izni dışında kişiyi öpmek, dokunmak, sarılmak gibi davranışlar söylenebilir. Eğer bu suç bir kereye mahsus değil de sürekli devam ediyorsa bu durumda nitelikli olarak da değerlendirilebilir.
  • Nitelikli Cinsel Saldırı (Türk Ceza Kanunu 102/2): Tecavüz olarak da adlandırılan bu suç türünde vücuda organ ya da farklı bir cisim sokulması haliyle yapılan cinsel saldırıyı ifade etmektedir. Irza geçme suçu olarak da ifade edilebilmektedir.
Cinsel saldırı suçu

Cinsel Saldırıda Fail ve Mağdur Özellikleri

Cinsel saldırı suçunda fail ve mağdur için çeşitli detaylar verilmektedir. Bunlardan birisi evlilik durumudur. Saldırıyı yapan kişi bekar, evli olabilir. Fail ve mağdur aynı cinsiyette iki kişi olabilir. Mağdurun TCK 102. Maddeye göre 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu durumda mağdur olarak adlandırılabilir. Cinsel ilişkide rıza önemlidir. Cinsel ilişki sırasında her iki taraf da rıza gösteriyor ise bu durumda cinsel saldırı suçu olmayacaktır. Vücut dokumalığının ihlali ve buna karşı mağdur kişinin rıza göstermemesi cinsel saldırı suçunun işlendiğine işarettir.

Cinsel Saldırı Suçları Kategorileri

Cinsel saldırı suçu 4 farklı başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar failin ve mağdurun yaşları, cinsel saldırı yöntemi gibi farklı bilgilerden yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu başlıkları ve detaylarını şu şekilde ifade edebiliriz:

  • Cinsel İstismar Suçu: Bu suç, 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklara karşı işlenen cinsel saldırı suçunu kapsamaktadır. Suç kapsamında çocuğun bedenine fiziksel saldırıda bulunan kişi, cinsel amaçla yaptığı eylemlerden dolayı TCK 102. Maddeye göre cezalandırılmaktadır. 15-18 yaş aralığındaki çocuklarda da bu durum geçerlidir.
  • Cinsel Saldırı Suçu: Yine TCK 102. Maddede geçen bu durum ise 18 yaşından büyük kişiler için yapılan cinsel amaçlı, rıza dışı temas faaliyetlerini ifade etmektedir. 15-18 yaş aralığında da bu maddeye göre işlem yapılabilmektedir.
  • Cinsel Taciz Suçu: Yaşa bakılmaksızın, halk arasında da laf atma veya sarkıntılık olarak adlandırılan fiilin gerçekleşmesi halinde bu madde işleme alınır. Fail, mağdur olan kişiye temasta bulunmaz. Laf atma, sözlü taciz gibi durumlarda bu madde işleme alınır.
  • Reşit Olmayanla Cinsellik: Bu madde ise reşit olmayan ancak rıza göstererek ilişkiye girilmesi halinde işlenen suçtur. 15-18 yaşındaki çocuklarda kendir rızası ile ilişkiye girmesi halinde bu suç işlenmektedir.
Cinsel saldırı suçu

Basit Cinsel Saldırı Nedir? Basit Cinsel Saldırı Hangi Durumlarda Oluşur? Cezası Nedir?

Cinsel saldırı suçunda basit olarak adlandırılan kısım laf atma, dokunma, isteği dışında öpme gibi durumları kapsar. Bu suç kapsamında cinsel ilişki yaşanmaz. Ancak temas gerçekleşir. Şehevi duyguların oluşması bu suçun işlenmesi için yeterli sayılmaktadır. Kişinin cinsel birliktelik yaşamasına gerek yoktur.

Basit cinsel saldırı suçu Yargıtay tarafından belirlenen bazı durumlarda oluşmaktadır. Mağdurun yanağından, ensesinden, dudaklarından öpmek bunlardan birisidir. Zorla öpme fiili basit cinsel saldırı suçuna girmektedir. Bir diğeri ise dokunma ile ilgili olanlardır. Özellikle toplu taşımada yaşanan mağdura sürtünme gibi olaylar bu kapsama girer. Ayrıca göğüslere dokunma, cinsel organa dokunma, mağdurun bacaklarına dokunmak da cinsel saldırı suçuna girmektedir. Zorla mağdura sarılarak seni seviyorum demek de bu kapsamda değerlendirilir.

Temas olması halinde bu suçun cezası 5-10 yıl hapis olarak değerlendirilmektedir. Sadece sarkıntılık düzeyinde kalan suçlarda ise 2-5 yıl hapis cezası verilmektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Nedir? Nitelikli Cinsel Saldırı Oluşma Süreci ve Suçun Cezası

Bu saldırı türü kişinin, bir organı veya cismi mağdurun vücuduna sokması halinde gerçekleşen durumu ifade eder. Tecavüz suçu olarak da bilinmektedir. Bu suçun gerçekleşmesi için vücudun içine oral, anal veya vajinal yoldan bir cisim veya organ sokulması gerekmektedir. Organ olarak kastedilen sadece cinsel organ değildir. Burada bahsedilen vücudun belirtilen bölgelerine sokulabilen herhangi bir organ da olabilmektedir. Parmak bu organlara bir örnektir. Cisimden kasıt ise kalem, şişe, cop, sopa gibi farklı türlerdeki vücuda girebilecek cisimlerdir. Bu cisimlerin ve organların mağdur vücuduna zorla sokulması halinde suç işlenmiş olacaktır.

Cinsel saldırı suçu

Bu suçun işlenmesi halinde fail olan kişilere en az 12 yıl ceza verilmektedir. Eğer bu suçlar eşe karşı işlenmiş ise eşin şikâyet durumuna göre işlem yapılmaktadır. Bu cezanın daha da ağır olduğu durumlar vardır. Eğer mağdur olan kişi beden veya ruh hali olarak kendini savunamayacak haldeyse, insanların toplu yaşama alanlarında kolay yaşama için sağlanmış olan şeylerden faydalanarak tecavüz etme, silahla veya çok kişiyle tecavüz etme durumlarında ceza yarı oranda artırılır.

Tüm bunlar hakkında daha detaylı bilgi almak ve cinsel saldırı suçundan dava açmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için

+905427618406

Av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Şanlıurfa avukat İbrahim Halil Aydın

https://youtube.com/channel/UC2tCXK3iOFb27mShQlol1CA

Cinsel Saldırı Suçu Nedir? Cezası Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön