Verileri Hukuka Aykırı Yollardan Ele Geçirmenin Cezası

Verileri Hukuka Aykırı Yollardan Ele Geçirmenin Cezası

Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası ceza hukuku kanunları tarafından belirlenmektedir. Suçun nitelikleri, cezayı değiştirebilmektedir. Bu suç, kişinin gizli alanında kalması gereken kişisel verilerin, hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi ile meydana gelir. Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirme suçu, TCK’nın 136. maddesinde seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple aşağıdaki üç hareketten herhangi birinin yapılması sebebi ile failin cezalandırılması gerekir:

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi,
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak dağıtılması,
  • Kişisel verilerin ele geçirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi veya başkasına verilmesi suçu; özel norm niteliğinde bir suç olduğundan, bazı suçlardan ayrı tutulması gerekir. Bu suçlar;

  • Kişiler arasındaki konuşmaların gizlice dinlenmesi ve bu konuşmaların kayıt altına alınması,
  • Özel hayatın gizliliğini ihmal etmek,
  • Bilişim ile ilgili suçlar,
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçu,
  • Kişisel verilerin gizlice kaydedilmesi suçu.

Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası, bu suçların işlenmesi sonucunda devreye girmektedir.

Kişisel Veri Olarak Kabul Edilen Veriler Hangileridir?

Kişisel veri kavramının ne anlama geldiği ve kişisel verilerin nasıl korunacağı, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile belirlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kimliği belirli gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmelidir. Kişiye ait fotoğraf, resim, video kaydı vs. gibi veriler, somut olayın özelliklerine göre kişisel verilerin ele geçirilmesi suçunu oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra bu suça göre genel nitelikte bir suç olan özel hayatın gizliliği suçuna da vücut verebilir. Hukuka uygun bir şekilde elde edilen kişisel verilerin, özel kanunlarda belirlenen süre çerçevesinde yok edilmesi gerekir. Verilerin bu süreler sonunda yok edilmemesi halinde verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası devreye girer.

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçunun Unsurları

Kişisel verilerin ele geçirilmesi suçu: Kişisel verilerin ele geçirilmesi eylemi, başkasına ait olan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti altına girmesi ile gerçekleşir. Kişisel verilerin kayıtlı olduğu belgelerin izinsizce alınması ya da kayıtlı olduğu bilişim sisteminden kanuna aykırı bir şekilde ele geçirilmesi şeklinde bu suç gerçekleşebilmektedir.

Kişisel verileri yayma suçu: Kişisel verilerin yayılması, kişisel verilerin bir başka kişilere duyurulması veya dağılması anlamına gelmektedir. Kişisel verileri yayma seçimlik hareketi de farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. İnternetteki bir web sitesinde kişisel verileri yayınlamak, birçok kişiye elektronik posta ile ya da telefondan kısa mesajla göndermek gibi hareketler kişisel verileri yayma suçu olarak kabul edilir. Ve bunun sonucunda, Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası devreye girmektedir. Kişisel verileri bir başkasına verme suçu: TCK 136. madde metninde geçen “başkası” kavramı ile hem gerçek bir kişi hem de tüzel bir kişi kastedilir. Örnek olarak, kişisel veriler bir şirkete kanunlara aykırı bir şekilde verildiğinde ‘kişisel verileri başkasına verme suçu” meydana gelmiş olur. Ayrıca, kişisel veriler, bu kişilere elden, posta ya da elektronik posta ile vb. araçlarla iletilebilir. Kişisel verileri vermek konusunda kastedilen düşünce ya da bilgi anlatan şeylerin başkasına iletilmesidir. Bu seçimlik harekette verilerin kanuna uygun ya da aykırı yöntemle elde edilmiş olmasının önemi bulunmamakta olup, önemli olan husus verme fiilinin hukuka aykırı olmasıdır.

Verileri Hukuka Aykırı Yollardan Ele Geçirmenin Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 36. Maddesine göre, verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca, suçun konusunun, nitelikli cinsel saldırı suçu mağdurunun veya mağdur çocuk ifadelerini içeren kayıt ve görüntüler olması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirme suçu, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ve belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle TCK 136. Madde  gereği hükmedilecek hapis cezası 1/2 oranında arttırılır. Dolayısıyla; suçun cezası, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenir.

Suçta Cezayı Arttıran Nedenler

Aşağıdaki hallerde kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu nedeniyle hükmedilen cezalar arttırılmalıdır: Suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle bu suç işlenirse yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar 1/2 oranında arttırılmaktadır. Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak amacıyla bu suç işlenirse yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar 1/2 oranında arttırılmaktadır. Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası ve aynı zamanda cezayı arttıran nedenler bu şekildedir.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Verileri Hukuka Aykırı Yollardan Ele Geçirmenin Cezası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön