Hırsızlık Suçu Nedir? Cezası Nedir?

hırsızlık

Hırsızlık suçu işlendiği zaman Türk ceza kanunun 141 ve 142. maddesine göre yargılamanın önü açılır. Yapılan hırsızlık suçunun kanun önünde büyük bir yaptırımı söz konusu olmaktadır. Özellikle planlı ve kasıtlı işlenen bir hırsızlık suçunda ağır hukuki yaptırımlar ortaya konur. Kanun içinde fail ve mağdur olan kişi etrafında dava süreci kapsamında alınan kararlarla hırsızlık suçunun davası işlenir. Hırsızlık suçu mağdurun uğradığı zarar da göz önünde tutularak ortaya konur. Bu zararın karşılanması ve suçun da cezasız kalmaması için yargı önünde karara varılır. Hırsızlık suçunun kanun önünde hafifletilmesi ya da affı da fail için söz konusu olmaz.

Hırsızlık Suçunda Zaman Aşımı

Hırsızlık davasında diğer davalarda olduğu gibi belli bir zaman aşımı vardır. Bu zaman aşımı 8 yıldır. Eğer 8 yıl gibi bir zaman aşımı söz konusu olursa dava süreci sonuçsuz olacak şekilde sona erer. Dosya kapandığı için dava devam etmez. Davanın devam etmesi için yeniden mahkemeye başvurup davanın açılması gerekir. Zaman aşımı genellikle davanın sonuçsuz kalması durumunda ortaya çıkan bir gelişmedir. Basit bir hırsızlık suçu da zaman aşımına uğrayabilir. Burada en önemli şey davada belli delil ve kanıtların olmasıdır. Delil ve kanıtlar dava sürecinin daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur. Böylece bir davada zaman aşımı gibi bir durum da söz konusu olmaz.

Hırsızlık Suçunun Şartları

Hırsızlık suçunun şartları arasında kişinin bunun bilinçli bir şekilde yapmış olması gerekir. Ayrıca hırsızlığın temelinde çalınan ya da alıkonulan bir eşya ve mal varlığı vardır. Kişi eğer bir diğer kişinin mal varlığını çalmışsa bu durum doğrudan hırsızlığa girer. Mağdur olan kişinin şikayetçi olması halinde de bu durum yargıya intikal eder. Hırsızlık suçunun şartları arasında ekonomik açıdan bir kişiye vurulan darbe söz konusudur. Kişi taşınabilir bir malı alıkoyduğu zaman doğrudan hırsızlık suçunu da işlemiş olur. Bu gibi durumlarda ise doğrudan ceza almanın önü açılır. Burada fail olan kişinin yargılanma süreci deliller ve şahitler neticesinde hızlı bir şekilde sonuca bağlanır.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu nitelikli olarak işlendiği zaman burada cezai durum da ayrıca bir kat daha fazla artar. Burada kişi her şeyi göze alarak nitelikli bir şekilde suç işler. Nitelikli suçlar arasında hırsızlık de yer almaktadır. Burada kişi belli bir plan ve program neticesinde hırsızlık suçunu işler. Nitelikli hırsızlık suçu içinde kişinin mağduru yaralaması da yer alır. Yani burada bilinçli bir şekilde işlenen bir suç durumunu söz konusu olmaktadır. Hırsızlık suçu altında karşı tarafa zarar verme ya da onu küçük düşürme de söz konusu olmaktadır. Bir suç nitelikli olarak işlendiği zaman yargı önünde cezai durumda da artış olur.

Hırsızlık Suçunda Yaralama

Hırsızlık suçu işlenirken yaralama durumu da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda görülen dava sadece hırsızlık suçu üzerinden işlenmez. Burada hırsızlık suçu ayrı yaralama suçu da ayrı olacak şekilde işlenir. Ancak her ikisi birleştiği zaman ağır bir cezai yaptırım ortaya çıkar. Hırsızlık suçunda yaralama durumu hayati bir durum olarak görülür. Burada doğrudan mağdur olan kişinin canını yakma veya hayatını kaybetmesine bile sebep olma durumu söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda yargı önünde her iki suç da beraber olacak olacak şekilde işlenir. Ancak cezai durum olarak fail olan kişi için oldukça ağır yaptırımlar ortaya çıkar.

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hırsızlık suçunun cezası 7 yıla kadar çıkmaktadır. Ancak basit hırsızlık suçu işlendiği zaman bu ceza 1 yıldan 3 yıla kadar çıkar. Basit hırsızlık suçundan kasıt çalınan mal varlığının az ve değersiz olmasıdır. Ayrıca işlenen suçun bilinçli ve planlı olarak gelişmemesi de basit hırsızlık suçu altında ele alınır. Basit hırsızlık suçu genel hırsızlık suçundan ayrılır. Ancak cezanın affı ya da cezanın ötelenmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Burada yargının vereceği karar temyize çekilir. Bu karar neticesinde de ceza fail kişi için yürürlüğe girer. Ayrıca fail kişinin cezaya itiraz etme hakkı da söz konusudur. Ancak en son kararı yargı vermektedir.

Hırsızlık Suçunda Pişmanlık

Hırsızlık da meydana gelebilir. Ancak yaşanan pişmanlık için fail olan kişinin mağduru ikna etmesi gerekir. Eğer mağdur kişi pişmanlığı kabul edip davadan feragat ederse dava sona erer. Aksi takdirde dava süreci kaldığı yerden devam eder. Pişmanlık yasasına göre hırsızlık suçlusu bunu yargı önünde de bire bir dile getirebilir. Hırsızlıkta pişmanlık dile getirildiği zaman cezada belli bir indirim yaşanır. Ancak büyük çaplı bir indirim ya da cezanın affı söz konusu olmaz. Bu suçun tekrar işlenmemesi adına cezai durum her halükarda uygulanır. Yargının temyize çektiği kararda ceza ne olursa olsun fail olan kişi bu cezayı çekmek zorundadır.

Hırsızlık Cezasını Adli Para Cezasına Çevirme

Hırsızlık suçunda cezayı adli para cezasına çevirme mümkündür. Ancak bu durum yargı kararı ile ortaya konur. Yani her hırsızlık suçunun cezası adli para cezasına çevrilmez. Burada sadece bazı istisnai hırsızlık suçları göz önünde tutularak adli para cezası uygulanır. Bu adli para cezasının da ödenmesi zorunludur. Adli para cezası için bir öteleme durumu söz konusu olmaz. Eğer fail kişi parayı ödemezse devreye hapis cezası girer. Üstelik hapis cezasına itiraz etme hakkı da ortadan kalkar. Bu yüzden verilen adli para cezasının belirlenen zaman dilimi içinde ödenmesi gerekir. Böylece hapis cezası yaptırımından da kurtulmak mümkün olur.

Hırsızlık Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler

Hırsızlık suçunda cezayı arttıran nedenler şu şekilde sıralanabilir.

  • Kişinin çok değerli ziynet eşyalarını çalması
  • Mülkiyete zarar vermesi
  • Mülkiyet sahibini yaralaması ya da öldürmesi

Tüm bu sayılanlar hırsızlık suçu üzerinde arttırıcı nedenler olarak sıralanır. İşlenen hırsızlık suçunda bunlar da göz önünde tutularak cezai durum bir kat daha artar. Hırsızlık suçunu arttıran nedenler arasında yargı bunları da göz önünde tutarak cezayı verir. Genel olarak nitelikli hırsızlık suçu 7 yıla kadar çıkar. Ancak yukarıda sayılan durumlara da doğrudan 7 yıldan fazla ceza alınmasına neden olabilir. Çünkü bu tür durumlar kişinin işlediği suçun kapsamını belirler. Bu kapsamlar da göz önünde tutulduğu zaman ceza oranı artar.

Hırsızlık Suçunu Azaltıcı Nedenler

Hırsızlık suçunu azaltıcı nedenler şunlardır.

  • Çok değersiz eşyaları çalmak
  • Çalma esnasında mağdura zarar vermemek
  • Dava sürecinde pişman olmak

Tüm bunlar azaltıcı nedenler arasında yer alır. Yargı önünde de azaltıcı nedenler göz önünde tutularak yargı cezai durum hakkında karara varır. Hırsızlık suçunu azaltıcı nedenler failin 7 yıl yerine 3 yıl kadar bir hapis cezası almasına neden olur. Bu azaltıcı nedenler sonucu cezanın affı gibi bir durum söz konusu olmaz. Hırsızlık suçunun cezai yaptırımı her zaman vardır. Sadece işlenen suçun ağırlığı ve hafifliği göz önünde tutulur. Bu çerçevede cezai yaptırım fail olan kişiye uygulanır.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın

Hırsızlık Suçu Nedir? Cezası Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön