SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARETİN SUÇU ?

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET SUÇU VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAPTIRIMI OLMADIĞI DÜŞÜNÜLSE DE SANILANIN AKSİNE CEZAİ YAPTIRIMI VARDIR.MAKALEMİZDE BU KONUNUN DETAYLARI SİZİ BEKLİYOR.

Artık herkeste akıllı cihazlar var ve bu cihazlar internetsiz düşünülemiyor.günlük hayatta bu cihazların ne kadar yer kapladığını görmek istiyorsanız bu konuda yapılan istatistiki çalışmalara bakabilirsiniz.ancak size hemen 2018 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktaralım: ”Kullanıcıların gün içerisinde akıllı telefonlarına bakma sayısında Türkiye, ortalama 78 defa ile Avrupa ortalamasının (48) 1.5 katını aşıyor. İki sene önce gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonuçlarına göre bu süre 2 dakika kadar azalarak, uyanık kalınan zaman zarfında yaklaşık her 13 dakikada bir telefon ekranına baktığımız anlamına geliyor ki bu durum telefonlarımıza gittikçe daha bağımlı bir hale geldiğimizin de bir göstergesi… ”

Yukarıdaki istatistiğe göre insanlar telefonlara bağlı olarak yaşıyor ve onunla su ,elektrik,telefon fatura;kredi ödemelerini gerçekleştiriyor ;insanlarla bu yolla iletişime geçiyor.bizim konumuz insanların sanal ortamlardan birbirlerine iletişime geçmeleri neticesinde gerçekleşen hakaret ve tehdit suçları olacaktır.

Öncelikle hakaret suçu hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse ; Hakaret suçu TCK İkinci Kitap Sekizinci Bölümde Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında m.125 vd. hükümlerinde düzenlenmiş bir suç tipidir. Hakaret suçu bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olan somut bir fiil yahut olgu isnat etmek veya söverek bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak olarak belirtebiliriz. İsnat edilen olgunun gerçek olduğu ispat edilirse fail cezalandırılmayacaktır. Hakaret oluşturan eylemin tamamlanmasıyla suç gerçekleşmiş sayılır, mağdurun gerçekten şeref ve saygınlığının rencide olması aranmayacaktır.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunda ceza TCK kanunun 125.maddesinde hapis ve adli para cezası olarak belirlenmiştir. Basit hakaret suçunu işleyen kimse üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Maddenin sonraki fıkraları ise cezanın artırılması ya da azaltılmasını gerektiren halleri düzenlemektedir. 125/3 uyarınca hakaret suçunun:

-Kamu görevlisine karşı kamu görevinden dolayı,

-Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, dininin emir ve yasaklarına uygun davranmasından ötürü,

-Kişinin dininin kutsal sayılan değerlerinden bahisle işlenmesi durumunda verilecek olan cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamayacaktır. Hakaret oluşturan fiilin alenen işlenmesi ise ceza altıda biri oranında artırılacaktır.

SANAL ALEMDE HAKARET SUÇU VE CEZASI

Sanal ortamdan yapılan hakaretlerde kişi istediği gibi davranmakta ve bunun cezasız kalacağını düşünmektedir.oysa burda yapılan hakaret suçu yaptırım altına alınmış ve alenen işlendiğinden dolayıda 1/6 oranında daha fazla cezayı hak etmektedir.sosyal meyda üzerinden paylaşılan görsel ve işitsel içeriklere yapılan hakaret oluşturan yorumlar bunun en yaygın olanıdır.özelden gönderilen mesajlar da aynı şekilde hakaret suçunu oluşturur.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARETİN SUÇU ?

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARETİN SUÇU ?” için bir görüş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön