İKAMET İZNİ NASIL ALINIR ?

İKAMET İZNİ Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur. Başvurusunu tamamlayan yabancılar sistem tarafından belirlenen randevu gününde, yaşamak istedikleri ilde bulunan il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmalıdırlar. Geçerli bir mazereti olmaksızın randevu gününde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmayan yabancılar, hiç başvuruda bulunmamış sayılırlar. Geçerli mazeretin tespitinde idarece bir takım bilgi ve belgeler talep edilebilir. İkamet izni uzatma başvuruları da kural olarak aynı usulle yapılmaktadır.
İKAMET İZNİ İLK BAŞVURU Türkiye’de  vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden daha fazla kalacak yabancıların kişilerin  ikamet izni alması mebcuridir. İlk ve geçiş başvuruları için yabancının e-İkamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusunda bulunması ve kendisine verilen randevu tarih ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne istenilen evraklarla başvurması  gerekmektedir. Ayrıca ilk ve geçiş başvurularında pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenmektedir. ilk başvuru için gerekli belgeler 1) İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır) 2) Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar) 3)  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.) 4) Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. ) 5) Geçerli sağlık sigortası ( ikamet izni süresini kapsamalıdır.) İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURUSU İkamet izinleri, ikamet kartı üzerinde yazılan sürelerle sınırlıdır.İkamet izni süre bitiş tarihinden önceki altmışıncı günün başlangıcından başlayarak en geç ikamet izni süresi bitimine kadar uzatma başvurusu yapılmalıdır ikamet izni süre uzatma başvurusu yapılmalıdır.Resmi kurum süre uzatma başlangıç tarihini, sürenin bitiş tarihinden itibaren başlatarak Süre uzatma işlemini tamamlar.Süresi içinde yapılan süre uzatma başvurusu, önceki ikamet izni bitiş tarihinden sonra düzenlenmesi, yabancı için hak kaybına sebep olmaz.Süresi zamanında uzatılmayan ikamet izinleri, izinli kalınan süreleri kesintiye uğratır. Bu yabancı için daha sonra kullanabileceği haklarının kaybına sebep olur.Ayrıca, ikamet izinsiz geçen süreler kaçak çalışma kabul edildiğinden, yabancıya idari para cezası uygulanır. Sınır dışı edilebilir. Kaçak kalınan süreye göre Türkiye’ye giriş yasağı konabilir. İkamet izni süre uzatma başvurusu yapanlara harca tabi olmayan belge verilir. Bu belge ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar Türkiye’de ikamet hakkı sağlar.
İKAMET İZNİ NASIL ALINIR ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön