Malulen Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

Malulen emeklilik nedir ?

Malulen emeklilik ,çalışma gücünün herhangi bir şekilde kaybedilmesi sonucu kişinin emekliye ayrılması yöntemidir.Kişi iş kazası , meslek hastalığı ve benzeri bir sebeple iş gücünü kaybetmiş olabilir. Bu durumda kişinin belirli şartları taşıması durumunda emekliye sevk edilecektir.

ŞARTLARI NELERDİR?

-10 yıl sigortalılık süresinin doldurmuş olması ve

-1800 prim gün sayısını tamamlamış olması

-çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş olduklarına dair Sağlık Kurulu tarafından raporlanması

Malulen emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

Malulen emekli olma şartlarını taşıyan bir çalışanın emekliye ayrılması mecburdur.Bu durumda kişi ilgili mevzuat gereğince kıdem tazminatına hak kazanır.

1475 sayılı İş Kanunu Kıdem Tazminat ile ilgili madde,

KIDEM TAZMİNATI:

    Madde 14 – (Değişik fıkra: 29/07/1983 – 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

  1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA TEKRARDAN ÇALIŞMA

MALULEN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA TEKRARDAN SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN KİŞİNİN AYLIĞI KESİLİR.BU DURUMDA SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE DEVAM EDİLİR.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU

Sigortalı ilk olarak yazılı bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il/ilçe müdürlüğüne bizzat başvurulması gerekiyor.

Daha sonra yapmış olduğunuz yazılı başvuruya istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu sizi yetkili sağlık kurumuna sevkinizi gerçekleştirecektir. Sizi muayne eden kurum tarafından gelecek rapora istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu sizin malüliyetinize karar verecektir.

Hukuki problemleriniz ile ilgi yardım almak için avukat ibrahim halil aydın ile görüşmek için randevu alabilirsiniz.

İLETİŞİM:

+90 542 761 84 06

E-MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

ADRES: ATATÜRK BULVARI URFA İŞHANI KAT:2 NO:217 HALİLİYE ŞANLIURFA

Av. İbrahim Halil Aydın
Malulen Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön