İş Akdinin Feshi Dilekçesi Örneği

İş akdinin bitirilmesi için öncelikle kurum ve işçi arasında iş akdinin feshi dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu dilekçenin örneği ise aşağıdaki gibidir;

ŞANLIURFA … SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                                       …….

DAVACI                :…….

VEKİLİ                  :…….

DAVALI                :…….

KONU              : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla  ……. İhbar tazminatı, ……. Sendikal tazminatın (Toplam:…….) İş akdinin  feshi tarihinden itibaren  yasal faiziyle beraber tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkil ……. sigorta sicil  numarasıyla ……. tarihinden iş akdinin feshedildiği ……. tarihine kadar davalı işyerinde çalışmıştır.

2-Müvekkilin iş akdi sendikal nedenle sona erdirilmiştir. Müvekkil ../../…. tarihinde işyerinde çalışan 61 arkadaşıyla  birlikte …….. Sendikasına üye olmuş, Davalı işveren  sendika üyesi diğer işçilerle birlikte  müvekkile de  sendikadan istifa etmesi için baskı yapmış, bunu başaramayınca da ../../…. tarihli yazısıyla iş akdinin kıdemsiz, tazminatsız feshedildiğini müvekkile bildirmiştir.

3-Fesih anayasal sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

a-)Müvekkille birlikte  aynı gün 23 işçinin iş akdinin feshedilmiş olması,

b-)İş akdi feshedilen 23 işçinin sendika  üyesi olmaları,

c-)Davalı işveren iş akdi feshinin gerekçesinde 40 gün önce gerçekleştiğini  iddia ettiği olaya dayanmış olması

4-Feshin gerçekte sendikasızlaştırmayı sağlamaya yönelik olduğunun açıkça kanıtlarıdır.

Ayrıca,

d-)Sendikadan istifa etmeleri konusunda baskı yapıldığına ilişkin tanıklarımız mevcuttur.

e-)Davalı işverenin yaptığı  baskılar sonucu 13 işçi sendikadan istifa etmiştir.

f-)Aynı gerekçeyle iş akdi feshedilen Şahin Saygın  iş akdinin feshi tarihinde raporlu bulunmaktadır.

g-)Davalı işveren sendikanın  yetki tespitinin  iptali konusunda dava açmıştır.

5-Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere  davalı işveren fesihlerle Anayasanın 51. Maddesi 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun  31.maddesiyle güvenceye  kavuşturulan   özgürce  sendikalaşma hakkını  ortadan kaldırmaya yönelmiştir.

6-Müvekkilin iş akdinin sendikaya üye olmasından dolayı haksız feshedilmesi nedeniyle  kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,kullanmadığı yıllık ücretli izin alacakları ve sendikal tazminatın tahsili için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : İŞ KANUNU, TSGLK ve sair ilgili mevzuat.

KANITLAR     : Üye kayıt fişi,yetki tespit yazısı,iş akdi fesih bildirimi, Yargıtay kararları,sendikadan istifa dilekçeleri,rapor, yetki tespitinin iptali davası,şahit ifadeleri ve sair yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Yukarıda açıklandığı üzere iş akdinin sendikal nedenlerle haksız feshedilmesi dolayısıyla fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak  kaydıyla ……. İhbar Tazminatı ve ……. Sendikal Tazminatın iş akdinin fesih tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte tahsiline, Mahkeme Masraflarının davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                           DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                   …….

Ekleri:

1-)Vekaletname

2-)Üye kayıt fişi.

3-)Yetki tespit yazısı.

4-)İş akdinin feshi yazısı.

5-)Bir işçinin iş akdinin raporlu iken feshedildiğine ilişkin belge.

6-)Üyelikten çekilme beyanları ve üye kayıt fişleri.

7-)Yetki tespitinin iptali davası dilekçesi.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
İş Akdinin Feshi Dilekçesi Örneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön