MASAJ SALONU DOLANDIRICILIĞI

Son yıllarda internetin hızla gelişimiyle birlikte insanların hayatının vazgeçilmez bir parçası konumuna gelmiştir. Mekan ve zaman fark etmeksizin insanlar yanlarında taşıdıkları mobil cihazlarla diğer insanlarla iletişime geçmektedir. Bu durumun bir çok olumlu yanı olmakla beraber ; maalesef olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bugünkü yazımızda da kendilerini avukat olarak tanıtıp masaj salonu , jigololuk başvurusu ,cinsel ilaç siparişi ve benzeri sebeplerle insanları korkutarak nasıl dolandırmaya çalıştıkları kısaca özetleyeceğiz. Yaygın olmasından dolayı masaj salonu dolandırıcılığı olarak adlandırmaktayız.

dolandırıcılık

Özet

Son yıllarda müthiş bir insan kitlesi bizlere başvurarak kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerden tehdit içerikli aramalar aldıklarını ; bu tehditlerinin ise genelde bir miktar paranın vermiş oldukları hesaplara yatırılması aksi durumda kendileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ,tazminat davası açılacağı , icraya verileceği şeklinde hukuki yollara başvurulacağıdır. Bu avukat olduğunu ve avukatlık ofisinden aradığını iddia eden şahıslar taleplerinin dayanak noktasını ise cinsel ilişki vaat eden masaj salonundan randevu alıp gitmemek , jigololuk başvurusu yapıp gerekli başvuru ücretlerini ödememek , cinsel ilaçlar sipariş verip bunları kabul etmemek gibi mahrem konulara dayandırmaktadırlar. Bu konuları seçmelerindeki temel amaç ise insanların utanç duyacağı konular olmasındandır. İnsanlar bu tarz mahrem konulardan dolayı hukuki işlemlere muhatap olmaktan çekinmektedirler. Bu tarz kendileri hakkındaki mahrem konuların açığa çıkması durumunda çevresine , ailesine karşı rezil olma korkusudan dolayı insanlar ödeme yapmayı tercih etmektedirler.

Önemli not : Bu tür durumlarla karşı karşıya kalınması durumunda muhakkak hukuki yardımdan faydalanmak için bir avukata başvurunuz. Burda verilen bilgiler durumunuzdan tamamen farklı olabilir. Aksi durumda ofisimiz makalelerde verilen bilgilerden dolayı herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

AV. İBRAHİM HALİL AYDIN

Olay şöyle gerçekleşmektedir ;

İnsanlar genelde cinsel içerikli sitelere giriş yapmakta ve kendilerine cinsel ilişki vaat eden (jigololuk ,cinsel ilişki amaçlı masaj salonu ) bu platformlara kişisel bilgilerini vermektedirler. Burda bu sitelere başvuran insanların asıl amaçları gerçekten yasal olmayan isteklerdir. Bu isteklerin yasal olmadığını bilen platform sahipleri daha sonra ele geçirdikleri bu bilgileri (telefon numarası ve isim soyisim) kullanarak bu insanları dolandırmaya çalışmaktadırlar. mağdurları arayan kişiler kendilerini avukat , savcı ,savcı katibi ,avukat katibi gibi vasıflarla nitelendirmekte bu da insanlarda korkuya sebep olmaktadır .

Daha ileri boyuta varan korkutma taktiği ise dava ya da şikayet dilekçesi tarzında dilekçelerin insanların Whatsapp ,E-mail gibi adreslerine gönderilmesidir. bu dilekçelerde yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı tazminat davası açıldığı veya suç duyurusunda bulunulduğu ancak davalının ya da şüphelinin uzlaşma yolunu kabul etmesi durumunda cüzi miktarlarla anlaşılacağına dair ifadeler yer almaktadır. Konunun mahrem olmasından dolayı hukuki işlemlerle karşı karşıya kalmak istemeyen insanlar genellikle belirtilen uzlaşma miktarını ödemeyi kabul etmektedirler.

önemli not : Bu tür durumlarla karşı karşıya kalınması durumunda muhakkak hukuki yardımdan faydalanmak için bir avukata başvurunuz. Burda verilen bilgiler durumunuzdan tamamen farklı olabilir. Aksi durumda ofisimiz makalelerde verilen bilgilerden dolayı herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

AV. İBRAHİM HALİL AYDIN

TCK ilgili maddeler

Bu durumda Türk Ceza Kanunu‘nda yer alan dolandıcılık suç işlenmiş olmaktadır. Dolandırıcılık suçunun varlığının kabul edilebilmesi için aldatıcı haraketlerle kendi veya başkasının lehine menfaat elde etme şeklinde durumların varlığı gerekir . TCK 157. VE 158 . maddelerinde düzenlenmiş olan dolandırıcılık suçunun mağduru ise aldatıcı hareketlerle zarara uğratılan kişilerdir. Ayrıca yine bilişim sistemlerinin gücü kullanılarak bu suç işlendiğinde suçun nitelikli hali meydana gelmektedir.

Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158-

 • (1) Dolandırıcılık suçunun;
  a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
  b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
  c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
  e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
  f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
  g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
  i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
  j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
  k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
  l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
 • (2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
 • (3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

NE YAPMALIYIM ?

Bu aramalarla muhatap olan kişilerin ilk yapmaları gereken şey bir avukata başvurmak olmalıdır. bu tür olaylarla sürekli muhatap olan meslektaşlarımız size içinde bulunduğunuz durumun bir dolandırıcılık vakası mı yoksa başka bir durum mu olduğu konusunda yardımcı olacaktır.

ALACAĞIZ DANIŞMALIK ÜCRETE TABİDİR. AVUKATLIK KANUNU’NA GÖRE AVUKATIN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK YAPMASI YASAKTIR.

Detaylı bilgi ve randevu almak için

+90 0542 761 84 06

www.ibrahimhalilaydin.com

E MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

address : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

https://g.page/r/CWmruL4XqMswEAE

https://www.youtube.com/channel/UC2tCXK3iOFb27mShQlol1CA

MASAJ SALONU DOLANDIRICILIĞI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön