Yağma

Yağma suçu diğer adıyla gasp olarak geçer. Yağma suçu Türk ceza kanunun 148 ve 149. maddesine göre ele alınır. Burada mağdur olan kişinin mal varlığına yönelik bir saldırı ve gasp etme durumu söz konusu olmaktadır. Yapılan gaspın mağduru yaralaması ya da öldürmesi de cezai durumu etkilemektedir. Yağma suçu failin menkul olan bir mal varlığını ya da herhangi değerli bir ziynet eşyasını çalma girişimidir. Tıpkı hırsızlık suçu adı altında ele alınır. Yağma suçu ile başkasına ait olunan bir malın ondan zorla alınması sonucu ortaya çıkar. Bu tür durumlarda da doğrudan yargı önü açılır. Üstelik yargı önünde ağır cezai bir yaptırım da söz konusu olmaktadır.

Nitelikli Yağma

Yağma suçu nitelikli olarak işlendiği zaman bu durum ağır bir cezaya dönüşür. Burada planlayarak ve kasıtlı bir şekilde işlenen bir suç durumu söz konusu olmaktadır. Üstelik işlenen suçun sonunda her şey göze alındığı için kasıtlı ve nitelikli bir durum söz konusu olmaktadır. Nitelikli yağma adı altında karşı tarafa zarar verme durumu da ortaya çıkabilir. Bu durumda doğrudan kişinin ağır şekilde yaralanması da göz önünde alınarak ceza daha ağır boyutlara ulaşır. Nitelikli yağma suçu yargı önünde genel yağmadan ayrı olacak şekilde işlenir. Burada kişinin kasti bir şekilde işlediği suç göz önünde tutularak ceza süreci devreye girer.

Başkasının Malına Zarar Verme

Yağma suçu sadece çalmayı kapsamaz. Burada başkasının malına bilerek ve isteyerek zarar verme de söz konusu olmaktadır. Mağdur olan kişiye karşı bilinçli bir şekilde onun malına zarar verme demek doğrudan gasp suçuna girer. Başkasının malına zarar verme demek mağdur kişiyi ekonomik açıdan da olumsuz etkilemek demektir. Başkasının malına zarar verme kişinin bunu planlayarak ve isteyerek yaptığı anlamına gelir. Burada sadece mağdur olan kişinin faydalanacağı bir şeye zarar vermesi anlamı ortaya çıkar. Gasp suçu bu anlamda hem çalma hem de zarar verme olarak ikiye ayrılır. Ancak her ikisi de ağır bir cezai durumu ortaya çıkarır.

Yağma Suçunun Şartları

Yağma suçunun belli şartları vardır. Bu şartlar şu şekilde sıralanır.

  • Kasti olarak suçu işlemek
  • Planlı gasp girişiminde bulunmak
  • Zorla senet imzalatarak yağma yapmak
  • Bir kişinin malına kasıtlı olarak zarar vermek.

Tüm bunlar kasıtlı olarak ortaya çıkan ve gaspın şartlarını oluşturan nedenlerdir. Bu nedenler yağma suçunun şartları kapsamında yer alır. Bu şartlar genel olarak gaspın nasıl ve ne şekilde meydana geldiği konusunda da bilgi verir. Özellikle kasıtlı olarak yapılan gasplarda suçu işleyenin cezasız kalması gibi bir durum söz konusu olmaz. Burada gaspı işleyen kişi yargı önünde hafifletilmiş şekilde cezalanmaz. Doğrudan yargıya intikal ettikten sonra ağır cezai bir yaptırım söz konusu olur.

Yağma Suçunda Tehdit

Yağma suçunda tehdit unsuru önemli bir faktörüdür. Burada mağdur olan kişiyi tehdit ederek onu bir işe zorlamak ya da malına el koymak yer alır. Eğer yargı önünde bu suç delilli bir şekilde ispatlanırsa doğrudan ceza uygulamasına gidilir. Özellikle kişiyi zor durumda koymak tehdit suçunu içerir. Yağma suçunda tehdit unsuru genellikle kişinin bir şeye zorlanması anlamını taşır. Burada kişi canı ya da malı ile tehdit edilir. Bu tehditte doğrudan gasp suçunun önünü açar. Ancak yargı önünde tehdit suçunun affı yoktur. Bu tür durumlarda kişi doğrudan yargıya başvurarak tehdit suçunu ispatlayıp anında dava açabilir.

Basit Yağma Suçu

Yağma suçu basit olarak adlandırılan ayrı bir kategori içinde de ele alınır. Burada yağma suçu sadece değersiz ya da küçük bir mal varlığını almak için işlenir. Ya da belli bir mal varlığına çok zarar vermeyecek şekilde ele alınır. Basit yağma suçu genellikle nitelikli ve kasten yapılan yağma suçlarına göre daha hafif şekilde cezalandırılır. Basit yağma suçu için cezadan af olunması gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü burada işlenen bir suç vardır. Bu yüzden cezasız kalması durumu ortaya çıkmaz. Sadece basit temeller etrafında işlendiği için cezai yaptırım nitelikli gaspa göre daha az uygulanır. Bu cezanın uygulanması ilerde daha büyük suçların yapılmaması içindir.

Yağma Suçunda Ceza İndirimi

Yağma suçunda ceza indirimi genellikle malın değerinin az olması halinde yapılır. Ayrıca mağdur olan kişinin yaralanmaması sonucunda da ceza durumunda belli bir indirim söz konusu olur. Ancak burada cezadan tamamen kurtulma durumu ortaya çıkmaz. Sadece ceza üzerinde belli bir indirim uygulanır. Yağma suçunda ceza indirimi olması için işlenen suçun genel olarak detayları ele alınır. Kişi eğer pişmansa, mağdura zarar vermediyse ve malın değeri yok denecek kadar azsa ceza indirimi doğrudan uygulanır. Burada yağma suçunun genel olarak nasıl işlendiği ve sonucunun ne olduğuna bakılır. Tüm bunlardan sonra yargı en son kararını vererek cezada indirime gider.

Yağma Suçunda Pişmanlık

Yağma suçunda pişmanlık yasası da devreye girerek belli bir indirim söz konusu olur. Ancak burada fail olan kişinin pişmanlığını ciddi derecede dile getirmesi gerekir. Pişmanlık sonucunda cezai yaptırım daha hafif olacak şekilde uygulanır. Ayrıca mağdur olan kişiye karşı da pişmanlık dile getirilirse mağdur kişi davadan vazgeçebilir. Yağma suçunda pişmanlık sadece yargı ile ilişkili bir durum değildir. Burada mağdur kişi de söz konusudur. Eğer mağdur kişi failin pişmanlığını kabul ederse davadan vazgeçebilir. Böyle bir durumda ise dava süreci anında sona erer. Dava sürecinin sona ermesi için mağdurun davadan feragat etmesi gerekir. Aksi takdirde dava süreci kaldığı yerden devam eder.

Yağma Suçunda Mal Zararını Karşılama

Yağma suçunda mal zararını karşılamak için fail olan kişiye mahkeme kararı ile tebligat gider. Burada hem hapis cezası hem de verilen zarar fail kişiye sunulur. Eğer fail kişi zararı karşılamazsa bu durumda fail kişinin hapis cezasına ekleme yapılır. Yani para cezası da hapis cezasına çevrilerek verilir. Yağma suçunda mal zararını karşılama mağdur için önemlidir. Mağdur kişi de bunu doğrudan mahkeme kararı ile karşılamak ister. Çünkü bu durum mağdur kişiye verilen bir haktır. Mahkeme ise bu hakkı hem maddi hem de hapis cezası olarak fail olan kişiden karşılar. Yargı bu konuda mağdurun yanında olur.

Hırsızlığın Yağma Suçuna Dönüşmesi

Yağma suçu hırsızlık gibi görülse de burada temel bir fark vardır. Hırsızlıkta doğrudan bir eşya çalınmaktadır. Ancak yağma suçunda eşyaya zarar verme durumu söz konusu olmaktadır. Bu yüzden hırsızlık ve yağma suçu iki ayrı kategoride ele alınır. Yağma suçu ile kişiye uygulanan büyük çaplı bir zarar ve kayıp durumu ortaya çıkar. Hırsızlığın yağma suçuna dönüşmesi için ilk etapta malın çalınıp daha sonra da ona zarar verilmesi gerekir. Eğer durum böyle olursa hırsızlık suçu yağmaya dönüşmüş olur. Ancak ceza alanında sadece yağma adı altında yargı karara bağlar. Burada yağma suçu üzerinden bir cezai durum fail için ortaya çıkar.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Yağma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön