UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI SUÇU VE CEZASI ?

Uyuşturucu madde kullanımı suçu ve cezası vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu olduğundan dolayı ve kendi içinde karmaşık sayılabilecek detayları bulunduğundan dolayı bu makalemizde bu konu üzerinde durmak istedik.ancak gayet karmaşık olan ve detay bilgi gerektiren bu konu hakkında uzman bir avukata danışmanız öncelikle tavsiye edilir.

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak veya kabul etmek ya da bulundurmak (halk arasında içicilik) olarak tarif edilen bu suç TCK madde 191‘de düzenlenmiştir.Bu maddede düzenlenen suç tipinin esası her ne kadar karmaşık olarak görünse de özü itibariyle uyuşturcu maddenin her ne şekilde ele geçirilmiş olursa olsun ticari bir kaygı taşımadan kullanımı olarak belirtebiliriz.

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde kabul etmek olarak belirtilen durumda kişinin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasından herhangi bir karşılık vermeksizin üzerinde tasarrufta bulunabilecek şekilde alması(kabul etmesi)’dir.

Uyuşturucu maddenin bulundurması ise bu maddenin yine üzerinde tasarruf edebilecek şekilde bulundurulmsıdır.Buradaki tasarruftan kasıt bu maddenin bulunduran kişi tarafından kullana bilmesi ,tüketebilmesidir.Uyuşturucu maddeyi kişi üzerinde bulundurabileceği gibi evinde ,arabasında,işyerinde vb yerlerde bulundurabilir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI SUÇUNUN CEZASI NE KADARDIR?

Uyuşturucu madde kullanımı suçunun ve cezası TCK 191 de düzenlenmiştir.Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan veya kabul eden ya da bulunduran veya kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır .

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SINIRI NE KADARDIR?

Yakalanan uyuşturucu maddenin miktarı kişinin bu maddeyi kullanmak amacıyla mı yoksa ticaret amacıyla mı bulundurduğu konusunda fikir veren önemli bir ölçüttür.

Uyuşturucu maddenin kullanım sınırını herkes için sabit ve net bir şekilde belirtmek mümkün değildir.Zira uyuşturucu maddenin niteliğine,kalitesine,cinsine göre değişiklik gösterecektir.örneğin etkisini alınan küçük dozlarda gösteren uyuşturucu maddeler ile küçük dozlarda etkisini göstermeyen uyuşturucu maddelerde açısından aynı miktarın gözönüne alınması doğru olmayacaktır.ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişinin fiziksel ve ruhsal durumuna göre değişiklik arz etmektedir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMDA KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ

Uyuşturucu madde kullanımı suçundan dolayı ilk defa hakkında soruşturma başlatılan şahıs hakkında kamu davası açılması için yeterli delil elde eden savcı bu şahıs hakkında öncelikle 5 yıl boyunca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verir.bu şahıs hakkında bir yıldan az olmamak üzere bir denetim verir.gerekli görmesi halinde 3 aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

NOT:UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN KULLANIM AMACIYLA SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ YA DA BULUNDURULMASI SUÇU KONUSUNDA VERMİŞ OLMUŞ BİLGİLER SİZE KÜÇÜK BİR FİKİR VERMEK AMACIYLADIR.LÜTFEN DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN AVUKATINIZA DANIŞIN.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI SUÇU VE CEZASI ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön