Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Cezası

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma cezası

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma cezası Türk ceza kanununda ağır yaptırımları olan bir suçtur. Anayasanın 19. maddesinde de bu hususa dikkat çekilmektedir. Bir kişiyi tehdit ederek veya farklı yollarla hürriyetinden yoksun bırakma o kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermektedir. Bu gibi durumlarda ise doğrudan hukuksal yaptırımlar devreye girmektedir. Burada hem hapis hem de para cezası ile yargı önü açılmaktadır. Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma sadece eve kapatma değildir. Bu alanda birden fazla durum yer almaktadır. Bu yoksun kılma durumu hürriyete karşı işlenen suçlar adı altında yer alır. Hukuk ise burada bireylerin hürriyetini güvence alma hakkına sahiptir.

Kişi Hürriyetini Yoksun Kılan Suç Unsurları

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cezası içinde birçok unsur vardır. Ancak bu unsurlar içinde şunlar ön plana çıkmaktadır.

  • Kişiyi bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakma. Onu eve hapsetme.
  • Kişiyi bir yerde kalma hürriyetinden yoksun bırakma.
  • Kişinin hal ve hareketlerine karışma.
  • Kişiyi hareket konusunda kısıtlandırma.

Tüm bunlar doğrudan kişi hürriyetine uygulanan bir yaptırımdır. Suç unsurları arasında bunlar yargı önünde cezaya dönüşmektedir. Eğer kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma girişimi olursa ve mağdur olan bunu ifade ederse bu durum doğudan ceza unsuruna dönüşür. Fail olan kişi yeniden aynı davranışları sergilememek adına cezalandırılır.

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kalmasının Cezası

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cezası T.C.K. 109. Maddesine göre şekillenir. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma cezası 1 yıldan 5 yıla kadar devam eder. Eğer bu hürriyet kısıtlanması tehdide dönüşürse en az 2 en fazla 7 yıl olacak şekilde ceza uygulanır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma cezası bazı suçlara ve işlenmesine göre de değişir. Bir suçun silahla uygulanması, doğrudan kişiyi tehdit etmesi doğrudan cezanın kat sayısını arttırmaktadır. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklara uygulanan hürriyet kısıtlaması daha büyük yaptırımların önünü açmaktadır. Eğer kişinin ruhsal açıdan zarara uğraması da söz konusu olursa bu durum da ayrıca cezaya dönüşmektedir. Çünkü yargılama anında birden fazla unsur cezaya dönüşmektedir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmanın Nitelikli Halleri

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cezası nitelikli haller etrafında da değişmektedir. Özellikle bir hile ya da tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu nitelikli suçlar arasına girmektedir. Burada kişi bilinçli bir şekilde suç işlemektedir. Silah zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da nitelikli suç işleme unsurları arasında yer almaktadır. Nitelikli suçlar kasıtlı olarak işlendikleri için bu durum ceza yaptırımını da ayrıca etkilemektedir. Birden fazla kişi tarafından bir kişinin hürriyetini tehdit etme ise nitelikli suçun toplu şekilde işlenmesi unsurunu taşır. Bu durumda ceza yaptırımı da sadece tek kişiye değil birden fazla kişiye verilir.

Kamu Görevinde Nüfusu Kötüye Kullanarak Hürriyeti Tehdit Etme

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cezası kamu alanında ayrıca cezaya tabii tutulmaktadır. Bir işi başka bir kişi üzerinden hürriyetine zarar verecek şekilde suçu işlemesini kapsar. Eğer hürriyeti tehdit edecek şekilde bir suç unsuru işlenirse bu durum ağır yaptırımı olan bir suç unsuruna dönüşmektedir. Hürriyeti tehdit etme suçu kamu görevinde nitelikli bir suç unsuruna dönüşür. Kamu görevi sadece tek bir kişiyi değil birden fazla kişiyi etkilemektedir. Bu durum yargı önünde kamu görevini zedeleme kapsamında cezanın önünü açmaktadır. Kamu görevini kötüye kullanma nitelikli suç işleme alanına girdiği için ceza da bir kat daha ağırlaşır.

Doğrudan Çocuk Hürriyetini Kısıtlama

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cezası çocuk kapsamında değişmektedir. Bir çocuk savunmasız olduğu için  bu durum kanun önünde ayrıca değerlendirilmektedir. Özellikle ebeveyn ya da başka bir vasi tarafından çocuğa hürriyet kısıtlaması uygulanabilir. Bu durum çocuğun fiziksel ve ruhsal durumuna zarar verebilir. Çocuk hürriyeti kısıtlandığı zaman ve üçüncü bir kişi dava açarsa bu durumda çocuk hürriyetini kısıtlamaya yönelik inceleme başlatılır. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra çocuk hürriyetini kısıtlamaya yönelik bir durum ortaya çıkarsa eğer bunu yapan fail kişiye ceza uygulanır. Üstelik çocuğun vasisi olan kişiden alınması da söz konusudur. Hürriyet kısıtlaması hem çocuk hem de yetişkin için bir suç unsuruna dönüşmektedir.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Cezası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön