Çocuk Düşürtme Cezası

Çocuk Düşürtme Cezası

Çocuk düşürtme cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 99. ve 100. Maddesi’ne göre yargılanmaktadır. Doğum henüz gerçekleşmemişken bebeğin 10 haftayı geçtiği durumlarda tıbbi bakımdan hiç bir zorunluluk bulunmamasına rağmen cenin durumundaki bebeğin anne rahminden çıkarılması, çocuk düşürtme suçu olarak kabul edilir. Uygulama olarak ta bu suç, kürtaj suçu ya da yasa dışı kürtaj olarak tabir edilmektedir. Yani hamilelikte eğer 10. hafta geçilmişse bu durumda annenin rızasıyla yahut rızası dışında bu uygulamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaz. Her iki durumda da çocuk düşürtme cezası uygulanmaktadır. Mahkemeler, uygulamaya bakıldığında; çocuğun anne rahminden alınmasında tıbbi zorunluluk olup olmadığına Adlı Tıp Kurumu’nca verilecek olan rapor doğrultusunda karar vermektedir.

Yetkili Olmayan Kimselerin Çocuk Düşürtme Cezası

Çocuk düşürtme cezası, yine hamile olan kadının rızasına bakılmaksızın, yani hamile kadının rızası dahilinde olsa dahi eğer 10. haftayı geçmişse ve çocuk düşürtülürse, bunun yanında bir de bunu yapan kişinin buna yetkisi yoksa uygulamada bunun cezası daha farklı bir şekilde gerçekleşir. Çocuk düşürtme cezası, suçun yetkin olmayan biri tarafından tamamen kişisel becerisi ile yapılması durumunda suçu işleyen kişinin yetkin olana göre iki katı şeklinde ceza uygulanmaktadır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 99. Maddesi gereğince yargılanmaktadır. Yetki belgesi olan pratisyen, kadın doğum uzmanı ve bunun gibi uzmanlık alanına giren biri tarafından suçun işlenmesi yetkisi olamayan biri tarafından işlenen kişiye göre yarı oranında ceza uygulanır. Bir de annenin kendi eli ile hamileliği 10. haftadan  fazla ise çocuğunu düşürmesi vardır ki bu da bir suç teşkil etmektedir. Bu suçlar da Türk Ceza Kanunu’nun 100. Maddesi gereğince çocuk düşürme suçu olarak  yargılanmaktadır. Kadını bu suça teşvik ve azmettirenler de ayrı bir şekilde cezaya tabi tutulur.

Anne Rızası Dışında Çocuk Düşürtme Cezası

10 haftayı geçmiş olan gebeliklerde bir kadının rızası alınmadan gebeliğe son  vererek işlenen çocuk düşürtme cezası, bu suçu işleyen kişinin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ile son bulmaktadır. Böyle bir durumda bir de  hamile kadın gerek ruh, gerekse beden bakımından da ayrıca zarara uğratılmışsa çocuk düşürtme cezası 6 yıl ile 12 yıl arasında bir ceza şeklinde uygulanır. Bunun dışında olay, kadının  ölümü ile sonuçlanmışsa bunun cezası ise 15 ile 20 yıl arasındadır.

Rıza Dahilinde Çocuk Düşürtme Cezası

10. haftayı geçmiş olan gebeliklerde hamile olan kadının rızası olsa dahi her hangi bir tıbbi zorunluluk yokken çocuğu düşürten kimse, 2 yıl ile 4 yıl arasında cezaya tabi tutulur. Bununla birlikte rızayı gösteren kadına da 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilir. Yine bakıldığında eğer kadın fiziksel ya da ruhsal olarak ta zarar görmüşse, çocuk düşürtme cezası 3 yıldan 6 aya kadar, bunun dışında kadının ölümü ile sonuçlanmışsa 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

Yetkin Olmayan Kimsenin Çocuk Düşürtme Cezası

Çocuk düşürtme cezası, suçu gerçekleştiren kimsenin yetki belgesinin olup olmadığına bakılmaksızın her şekilde ceza alacağı kesindir. Ancak yetkili olmayan birisi tarafından yapılan çocuk düşürtme cezası yarı yarıya oranda arttırılmaktadır. Bu suçun cezası da 2 yıl ile 4 yıl hapis cezası olarak verilmektedir.

Çocuk Düşürtme Cezası ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Çocuk düşürtme suçunun kadının rızası dahilinde işlendiği durumlarda ceza olarak alt sınırdan verilen ceza hakkında hükmün mahkeme tarafından açıklamasının geri bırakılması kararı verilebilir. Yetkili olmayan kişi tarafından çocuk düşürtme suçu işlenmesi durumunda verilen ceza eğer 2 yılı geçmemişse hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir.

Çocuk Düşürtme Cezası Ertelenmesi ve Uzlaşma

Şartlı bir şekilde hakim tarafından onanmış olan hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden vaz geçilmesi sonucu cezanın ertelenme durumu da bulunmaktadır. Çocuk düşürtme ya da çocuk düşürme suçlarından birini işleyerek hapis cezası alanların bu cezaları da erteleme hükümleri uygulanmak suretiyle ertelenebilir. Çocuk düşürtme cezası hakkında gerekli olan hükümler her zaman gereği şekilde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince hüküm verilerek yargılanmaktadır. Bunun yanında bu tür işlenen suçlar, uzlaştırmaya girmeyen suçlardır. Bu suçlar  takibi şikayete bağlı suçlardandır.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Çocuk Düşürtme Cezası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön