Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Genel ahlaka karşı suçlar

Genel ahlaka karşı suçlar yargı açısından çeşitlenmektedir. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılmasına bağlı olarak suçlar çeşitlenir. Bu suçlar Türk ceza kanunun 225. maddesi gereğince ahlaka karşı suçlar adı altında birleşir. Ahlaka karşı suçlar genellikle toplum içinde ve toplumun kabul etmeyeceği şekilde yapılan hareketlerdir. Genel ahlak içinde bu suçların işlenmesi toplum nezdinde ahlaka aykırı olarak algılanır. Bu durum dava sürecine intikal eder ve kişiden şikayetçi olunur. Bu şikayet sonucunda kişi 225. maddeye göre yargılanır. Bu suçların bilinçli işlenmesi suçun cezasını ağırlaştırabilir. Ancak bilinçsiz yani kasıtsız bir şekilde yapılmışsa eğer bu durumda kişinin cezasının hafiflemesi de mevcuttur.

Genel Ahlaka Karşı Suçlarda Ceza

Genel ahlaka karşı suçlar hukuksal açıdan bazı cezalara tabiidir. Bu cezalar en az 6 aydan başlar. 1 yıla kadar uzaması da mevcuttur. Suçun kasıtlı yapılıp yapılmadığına ve suçun ağır ya da hafif olmasına göre değişen bir durum söz konusudur. Bu tür suçlarda davanın zaman aşımı da vardır. Bu zaman aşımı 8 yılı bulmaktadır. 8 yıl dolduktan sonra suçun davası kapanır. Tekrar dava açmak ve süreci başlatmak için yeniden bir dosyanın açılması gerekir. Ayrıca açılan davada suçun delilli bir şekilde ahlak açısından ispat edilmesi de gerekir. Böylece dava süreci olumlu sonuçlanır.

Genel Ahlaka Karşı Suçlarda Yargı Kararı

Genel ahlaka karşı suçlar yargı önünde ayrı bir dava adı altında işlenmektedir. Bu suçlar özellikle aileyi ve toplumu zedeleyecek suçlardır. Ahlaki açıdan açılan bir davada suçun ispatlanması davayı açan kişinin veya kurumun süreci kazanması anlamını taşımaktadır. Ahlaki suçlar için müstehcen ve edep kavramı açısından ters gelecek bir suçun işlenmesi gerekir. Buna ek olarak suçu işleyen kişi eğer pişmansa ve bu konuda karşı tarafa pişmanlığını kabul ettirebilirse suçun cezasının hafiflemesi de söz konusu olmaktadır. Ancak davayı açan kişi bunu yeterli görmezse bu durumda suç davaya dönüşür ve kişi cezasını alır. Çünkü burada toplumu yaralayan bir suç kavramı yer almaktadır.

Müstehcen Suçlar

Genel ahlaka karşı suçlar müstehcen adı altında yargılanır. Bu suçlar şu şekilde örneklendirilebilir.

  • Çocuğa ahlaka aykırı bir ürünün gösterilmesi
  • Müstehcen ürünlerin toplum içinde alenen satışa konulması
  • Müstehcen bir görüntünün umumi ortamda izlenmesi
  • Müstehcen bir yazının topluma açık bir alanda yayınlanması veya asılması

Tüm bunlar müstehcen suçlar adı altında birleşmektedir. Her biri hem aile kavramını hem de toplumu zedeleyecek suçlar kategorisine girmektedir. Yargı önünde de toplumun zedelenmesi ve ahlak anlayışına aykırı olması gerekçesiyle ceza alınmaktadır. Müstehcen suçların cezaya dönüşmesi bu suçların tekrarlanmaması için yapılmaktadır. Toplum sağlığı için de ahlaka aykırı suçlar cezaya dönüşmektedir.

Müstehcen Fuhuş Suçu ve Cezası

Genel ahlaka karşı suçlar arasında fuhuş suçu ilk sıralarda yer alır. Fuhuş toplumlar tarafından kabul edilmeyen bir harekettir. Türk ceza kanunun 227. maddesinde de buna dikkat çekilmektedir. Biriyle para karşılığı birlikte olmak Türk toplum ve ahlak yapısına aykırıdır. Birinin buna şahit olması ya da görmesi dava etmesinin önünü açmaktadır. Fuhuş suçu bu organizasyonun gerçekleştiği yerlerin ve bunu yapan kişilerin deşifre edilmesi ile sonuçlanır. Eğer bunlar başarılırsa o zaman bu alan içinde mevcut olan herkes yargı önünde ceza alır. Ancak delil olmadığı zaman ya da ispatlanmadığı sürece ceza uygulaması devreye giremez. Ayrıca fuhuş suçunu yapan kadar teşvik eden de yargı önünde ceza almaktadır.

Kumar Oynama Suçu

Genel ahlaka aykırı suçlar arasında kumar oynamak da yer alır. Bu suç toplum içinde bazı gizli alanlarda yapılmaktadır. Bu suç Türk ceza kanunun 228.maddesinde yer almaktadır. Suçun oluşması için bir yer sağlayan kişinin olması ve buna yardım eden kişilerin bulunması gerekir. Kumar suçu fiilen işleyen kadar buna ortak olanların da ceza aldığı bir alandır. Özellikle suçüstü yakalandıkları zaman bu durum müdafaaya bile gitmeden doğrudan ceza almanın önünü açmaktadır. Tam 1 yıldan 3 yıla varan bir ceza alma süreci hakimdir. Buna ek olarak adli para cezası da söz konusu olmaktadır. Para cezası ödenmezse bu ceza doğrudan hapis cezasına çevrilerek uygulanır.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön