İş Hukuku

Fazla çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir, Yaralanma, ölüm ve iş görmezlik durumları, İşverenin kusursuz sorumluluğu, İşçinin kusurları, Hizmet sözleşmelerinin haklı veya haksız sebeple feshi durumları, Eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları İşçi ve işveren haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması, İşe iade davası açılması ve takip edilmesi, Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve fazla mesai ücretlerini talep konularında hizmet veriyoruz.

Başa dön