Blog Sayfası

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve ayrımcılık hukuk önünde bir suç unsurunu teşkil eder. 5237 sayılı Türk ceza kanununun 122. maddesine göre hürriyete karşı suçlar bölümünde bu suç ele alınır. Burada nefret ve ayrımcılık suçu denildiği zaman akla ilk olarak din, dil ve ırk ayrımı gelir. Bu ayrımcılık ise doğrudan suçlamaya girer. Nefret ve ayrımcılık suçu bir kişiyi toplum […]

Çocuk Düşürtme Cezası

Çocuk düşürtme cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 99. ve 100. Maddesi’ne göre yargılanmaktadır. Doğum henüz gerçekleşmemişken bebeğin 10 haftayı geçtiği durumlarda tıbbi bakımdan hiç bir zorunluluk bulunmamasına rağmen cenin durumundaki bebeğin anne rahminden çıkarılması, çocuk düşürtme suçu olarak kabul edilir. Uygulama olarak ta bu suç, kürtaj suçu ya da yasa dışı kürtaj olarak tabir edilmektedir. Yani […]

Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, tehdit kullanarak ya da cebir yoluyla yapılmışsa,  Türk Ceza Kanunu’nun 112. Maddesi gereğince  bir suç teşkil eder ve aşağıda işlenen fiillere göre bu suç belirlenir: Özel ya da devlet kurumu olması fark etmeksizin eğitim kurumlarının uyguladığı eğitim programı ve faaliyetlerine engel teşkil eden faaliyetlerde bulunmak , eğitim ve öğretimin engellenmesi […]

Thodex Kripto Para Borsası

Thodex kripto para borsası hızlı para alım ve atım işini yapan bir alanı temsil eder. Türkiye’de en çok kullanılan kripto para borsalarından birini de thodex oluşturmaktadır. 14 Eylül 2017 yılında kuruldu. Koineks teknoloji anonim şirketi tarafından kuruldu. Çok kısa bir süre önce yatırımcılara 2 milyon dogecoin dağıtma kararı ile yatırımcıların dikkatini de çekmeyi başardı. Hatta […]

Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar

Türk ceza kanununda düzenlenen suçlar bazı başlıklar altında öne çıkar. Bu suçlar şu şekilde sıralanabilir. Uluslar arası suçlar, Özel hayata karşı suçlar Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Mal varlığına karşı suçlar Genel ahlaka karşı suçlar Adliyeye karşı suçlar Türk ceza kanunu önünde tüm bunlar ve daha fazlası suç unsuru adı altında yeniden […]

Konut Dokunulmazlığının İhlali

Konut dokunulmazlığının ihlali Türk Ceza Kanununun 116. Maddesine göre kişinin hürriyet haklarını korumayı amaçlar. Kişinin rızası olmadan bulunduğu konuta girmek veya kişinin rızası ile girdiği evden ayrılması istenildiği halde itiraz etmesi de konut dokunulmazlığı ihlali suçuna yol açar. Konut dokunulmazlığı ihlali kanun içeriği suçun tanımı açısından önem taşır. Sürekli haberlerde gördüğümüz “Zorla Haneye Girme” veya […]

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi kanun önünde büyük suçlardan birisidir. Bu hak her Türk vatandaşına verilmiş olan bir haktır. Bunun vatandaşın elinden alınması yaşamsal açıdan hayatta değersizleştirme çabasına girme anlamına gelir. Bu durum ise doğrudan bir suç unsuruna dönüşür. Hukuka tamamen aykırı bir durumdur. Kamu hizmeti alanında yapılan herhangi bir engellenme Türk ceza kanununda 113. […]

Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi kanun önünde büyük suçlardan birini oluşturur. Her vatandaşın belli siyasi hakları vardır. Yeri geldiği zaman da bu hakları kullanmak onun görevidir. Ancak başka kişi veya kurumlar tarafından bu hakların engellenmesi demek kişinin hürriyetinin kısıtlanması demektir. Siyasi haklar kişinin yaşamsal hakları gibi ona bağlı olan haklardır. Bu hakların kullanılmasının önüne geçmek demek […]

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı suçu,  saldırıyı gerçekleştiren kişinin cinsel duygularını tatmin etmesi amacına yönelik davranışlarda bulunması sonucunda oluşmaktadır.  Cinsel saldırı suçu, fail tarafından 18 yaşından büyük olan kişilerin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek suretiyle gerçekleşmiş olmaktadır. Eski kanunlarda bunun ismi “ırza geçme” olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu saldırının adı halk arasında da “tecavüz” ismiyle anılır. Burada mağdur olan […]

Cinsel İstismar ve Cezaları

Cinsel istismar  ve cezaları  birçok kritere göre değişik şekillerde işlenebilen bir suçtur ve suçun durumuna göre de değişmektedir. Bireyin 15 yaşını doldurmamış olması. Bu da yine iki şekilde incelenebilmektedir Birincisi birey 15 yaşını doldurmuş ta olabilir ancak buna rağmen zihinsel bakımdan gelişmemiş ise bu durumda da yine cinsel istismar ve cezaları teşkil edecektir. Diğeri ise […]

Başa dön