Blog Sayfası

Boşanma Davasında Altınlar Kadına Mı Verilir?

Boşanma davasında altınların kime bırakılacağı konusu taraflar arasında sıkça rastlanan anlaşmazlıklar arasındadır. Düğünde takılan altınlar, ziynet eşyaları veya diğer kıymetli hediyeler boşanma aşamasında sorunlara sebep olabilmektedir. Bu konuya dair mevzuatta net bir madde bulunmamakla birlikte Yargıtay’ın emsal kararları vardır. Talepte bulunan taraf, gerekçelerini ve ispatlarını hukuka uygun şekilde, eksiksiz sunmalıdır. Yargıtay kararları incelendiğinde boşanma davasında […]

Yurtiçi ve Yurtdışı Şirket Avukatı ve Danışmanlık

Günümüzde teknolojik dönüşüme paralel olarak değişen ticari dünyada şirket avukatı ile çalışmak gereklilik haline geldi. Bir şirketin kuruluşundan faaliyetlerinin başlangıcına kadar geçen sürecin yasal prosedürleri karmaşık görünebiliyor. Tüm basamakların hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesiyle gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklar önlenebilmektedir.  Ayrıca şirket işleyişinin devam ettiği süreçte hukuki danışmanlık almak oldukça faydalı ve avantajlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı şirket kurma […]

Mavi Kartlılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?

Türkiye’de şirket kurmak isteyen mavi kartlılar, ne gibi avantajları veya dezavantajları olacağını merak ediyor. Şirket kurma prosedürleri devletlerin hukuki değişkenlerine göre farklılık gösterebiliyor. Bununla birlikte Türkiye’de mavi kartlılar şirket kurarken T.C. vatandaşları ile aynı haklara sahiptir. Ek olarak ülkemize yurtdışından gelecek yatırımlar konusunda önemli ölçüde teşvik yapılmaktadır. Türkiye son yıllarda uluslararası yatırım açısından en cazip […]

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde nasıl bir yöntem ve hukuki süreç izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Bazı ülkeler yabancı yatırıcımlar için karmaşık veya yerel yatırımcıların süreçlerinden farklı prosedürler izleyebiliyorlar. Ancak Türkiye farklı olarak yabancı yatırımcıların özendirilmesine ilişkin yenilikçi adımlar atmıştır. Yabancıların şirket kurması konusunda hukuki anlamda eşitlik esasına dayalı düzenlemeler yapılmıştır. Son yıllarda Türkiye, yatırım yapmak […]

Boşanma Davasında Çocuklar Kime Bırakılır?

Boşanma davasında çocukların kime bırakılacağı, velayet hakkının kimde olacağına ilişkin detaylar Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir. Boşanma davalarında görevli birim aile mahkemeleri, aile mahkemelerinin olmadığı bölgelerde ise asliye hukuk mahkemeleridir. Çocukların velayet hakkı ve davanın diğer hukuki sonuçları ile ilgili yetkili mercileridir. Mahkeme karar verirken ebeveynlerin durumunu ayrıntılı şekilde inceler. Evliliklerinin sonuna gelen eşler arasında yaşanan […]

Yurtdışında Yaşayan Biri Türkiye’den Evlatlık Almak İçin Neler Yapmalıdır?

Yurtdışında yaşayıp da Türkiye’den evlatlık almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel hükümler bulunur. Türkiye’de ikamet edenlerin evlat edinme prosedürleriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ilgilenir. Ancak yurtdışında yaşayan vatandaşların süreçleri uluslararası evlat edinme hükümlerine göre ilerler. Koşullar ve işleyiş biçimi ikamet edinilen devletin merkezi makamlarının kararına bağlıdır. Evlat edinmek; bir çocuk ile gerekli […]

Türkiye’de İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

İltica, dünyada yaşanan toplumsal değişimlerle birlikte herkesin aşina olduğu bir kavram haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan savaş ve zulüm sebebiyle pek çok yabancı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bu durum Türkiye’de iltica başvurusu yapanların sayısında hızlı bir artışa sebep oldu. Ancak Türkiye’de kalışın yasal olabilmesi için uyulması gereken yükümlülükler vardır. İltica kavramı en yaygın olarak […]

MASAJ SALONU DOLANDIRICILIĞI

Son yıllarda internetin hızla gelişimiyle birlikte insanların hayatının vazgeçilmez bir parçası konumuna gelmiştir. mekan ve zaman fark etmeksizin insanlar yanlarında taşıdıkları mobil cihazlarla diğer insanlarla iletişime geçmektedir. bu durumun bir çok olumlu yanı olmakla beraber ; maalesef olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bugünki yazımızda da kendilerini avukat olarak tanıtıp masaj salonu , jigololuk başvurusu ,cinsel ilaç siparişi ve benzeri sebepler insanları korkutarak nasıl dolandırmaya çalıştıkları kısaca özetleyeceğiz.

Evlatlık Olan Kişinin Türkiye’de Mirasçılık Durumu Ne Şekilde Gerçekleşir?

Evlatlık olan kişi, kendilerini nüfuslarına geçirmek isteyen kişilere yapay soy yoluyla bağlanmaktadırlar. Bu gibi durumlarda kan bağı olmaksızın yapay yollarla oluşturulan bu durum, hukuki çerçeveler dahilinde korunmakta ve gerekli işlemlerin yapılması sonrası gerçekleşmektedir. Ayrıca kişiler başka birilerinin evladı olsalar bile biyolojik anne-babalarının soyundan düşmezler. Türk Hukukunda evlat edinen kişilerin öz ailelerinden düşen miras payından yararlanabilmeleri […]

Başa dön