Blog Sayfası

Hakaret Suçu

 Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda sekizinci bölümde yer alan ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ kısmında yer alır. Bir kimsenin bir başkasına hakaret suçu işlemesi halinde söz konusu kişiye TCK 125madde uyarınca hapis cezası verilir. Hakaret suçu ve uygun bulunan cezası TCK125.maddede 5 fıkra halinde düzenlenmiştir. Hakaret eyleminin suç kabul edilmesi ile birlikte vatandaşın korunan değerleri şunlardır: Bireyin […]

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin engellenmesi yasal yollara uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilirse, Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir ve cezai yaptırımı vardır. Haberleşmenin engellenmesi TCK124.maddede 3 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Haberleşmenin engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu yedinci bölümde bulunan Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde yer alır. İçindekiler Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Nedir? Haberleşmenin Engellenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir? […]

 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

 Kişilerin huzur ve sükununu bozma Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilmektedir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma eyleminin suç kabul edilmesi ile birlikte toplumda yaşayan bireylerin psikolojik ve ruhsal açıdan huzur içinde yaşama hakları koruma altına alınmaktadır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu TCK’da Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde 123.maddede 1 fıkra olarak  düzenlenmiş ve hükme […]

Israrlı Takip Suçu

 Israrlı takip suçu, Türk Ceza Kanununda Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna bağlı olarak değerlendirilir. Israrlı takip TCK 123.maddede yer alan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna bağlı A alt maddesi olarak değerlendirilir ve suç kapsamına girer. Israrlı takip suçu 123/A maddesinde 3 fıkra halinde düzenlenmiş ve hükme bağlanmıştır. Israrlı takip […]

Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı

  Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Şanlıurfa’da hizmet veren İbrahim Halil Aydın Hukuk büromuz, Almanya’da yerleşmiş ya da yerleşmeyi düşünen Türk vatandaşları için de Hukuk Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Almanya’da bulunan çalışma arkadaşlarımız  tarafından verilen hukuki danışmanlık çalışmaları içerisinde Türk vatandaşlarına kendi istekleri doğrultusunda Türkiye’de devam eden davalar hakkında birebir danışmanlık yapıyoruz. Avukat İbrahim Halil […]

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve ayrımcılık nedeniyle yasal olmayan işleri yapması için bireylerin zorlanması, belli haklarından yararlanmasının, işe girmesinin ya da ekonomik faaliyetlerinin engellenmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suç sayılır. Nefret ve ayrımcılık suçu işleyen kişiye cezai yaptırım uygulanır. Nefret ve ayrımcılık suçu TCK ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ bölümünde 122.maddede 4 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Nefret ve ayrımcılığın yasal […]

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Vatandaşın dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, yasal olmayan şekilde ve sebepsiz yere gerçekleşiyorsa bu duruma yol açan kişi için cezai yaptırım uygulanır. Bireylerim dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi TCK ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ bölümünde 121.maddede 1 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Dilekçe hakkını kullanmak Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık […]

Haksız Arama Suçu

 Haksız arama, herhangi bir kamu görevlisinin, yasal olmayan bir şekilde bir başkasının üzerini ve/veya eşyasını araması suçunu tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Haksız arama TCK’da hürriyete karşı suçlar bölümünde yer alır. Haksız arama suçu Türk Ceza Kanunu 120.maddede 1 fıkra halinde düzenlenmiştir. Herhangi bir kimsenin haksız yere aranmasının cezai yükümlülüğü vardır. İçindekiler Haksız Arama Suçu […]

Hürriyete Karşı Suçlar Ortak Hüküm

Ortak hüküm ile ilgili Türk Ceza Kanunu maddesinde, hürriyete karşı işlenen suçların nitelikli hali ve ağırlaştırılmış halinin ortaya çıkması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında bilgi verilmektedir. Ortak hüküm TCK 119.maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Ortak hüküm fıkraları incelenirken uygulanan ceza artırımının suçun basit hali için verilen temel cezanın üzerine ekleneceği göz önünde tutulmalıdır. İçindekiler Hürriyete […]

 Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak değerlendirilir. Bir kimsenin sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi için cebren ve/veya hile yoluna başvurulması cezai yaptırımı olan bir uygulamadır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi hakkındaki yasal yükümlülükler ve yaptırımlar Türk Ceza Kanununda ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ bölümünde 118.maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. İçindekiler Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu […]

Başa dön