Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz

Sınırdışı etme kararı

1. Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz Süresi

Sınır dışı etme olayları genel olarak yabancı uyruklu kişilerin ülkeye sınır dışı yollar ile gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bir göçmenin sınır dışı edilmesine deport denmektedir. Bu isim genelde hukuk camiasında kullanılan hukuki bir terimdir. Bir kişinin deport edilmesi yani sınır dışı edilmesine itiraz için deport davası açılmaktadır. Bu yolla hakkını arayan kişiler bazı durumlarda ülkeye geri dönebilir bazı durumlarda da ülkeye bir daha geri dönemez kararı alırlar.

Sınır dışı etme bir yabancının sınır dışı edilmesini öngören bir fiil işlemiş olması halinde Türkiye’de sınır dışı edilmesine karar vermesidir. Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancı, süresi içinde sınır dışı etme kararına itiraz etmez, yani sınır dışı etme kararına karşı dava açmaz ise sınır dışı etme kararı yürürlüğe girecek ve yabancı Türkiye’den sınır dışı edilecektir. 

Sınır dışı etme kararı verilen yabancı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itirazda bulunmak zorundadır. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmanız gerekir. Kanuni olarak 7 günlük bir itiraz süresi bir ihraç süresi olup, 7 gün içinde sınır dışı etme kararına karşı herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde yeni bir işlem yapılamaz. Bu nedenle, prosedüre bir sınır dışı etme avukatı http://ibrahimhalilaydin.com eşlik etmelidir.

1.1 Sınır Dışı Etme Kararının İptali

Sınır dışı etme kararının iptali genel olarak koşulları sağlayan mülteciler ve göçmenler için verilmekte idi. Bu, sınır dışı etme kararı alan bir kişinin mahkemeye başvuru yaparak kararın bozulmasını isteyebileceği anlamına gelir. Tahliye emri alan kişi, emrin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesine başvurmalıdır.

1.2 Sınır Dışı Etme Kararının İptali Dava Süresi

Sınır dışı etme kararının iptali dava süresi 7 gün içerisindedir. Yabancılar veya yasal temsilcileri veya avukatları; sınır dışı etme kararına, kararın ulaşmasından itibaren yedi gün içinde İdare Mahkemesi’nde itiraz edebilirler. Mahkemeye başvuruda bulunan kişi sınır dışı etme kararını veren makamlara da bildirimde bulunacaktır.

1.3 Sınır Dışı Etme Kararının İptali Dava Dilekçesi

Sınır dışı etme kararının iptali dava dilekçesi avukatlar tarafından yazılır. Bu dilekçe sayesinde yabancılar genelde kendilerini ifade ederler. Bu, yabancı uyrukluların ülkemiz sınırlarından çıkarılmasını sağlayan bir karardır. Bu karara herhangi bir itiraz olmaması halinde kısa sürede kesinleşecek ve ülkenin tepkisi tamamlandıktan sonra uygulamaya konulacak. Ancak sınır dışı etme kararına itiraz edebilir ve sınır dışı etme kararına itiraz ederek sınır dışı etme kararının uygulanmasını engelleyebilirsiniz. 

Uygulamada sınır dışı etme kararları genellikle vali tarafından verilmektedir. Yetkili mahkememiz, kararın verildiği eyalet hükümetinin bağlı olduğu idare mahkemesidir. Sınır dışı etme kararı bozulursa, yetkili İdare Mahkemesi’dir.

2. Kimler Sınır Dışı Edilir?

Terör örgütüne üye veya destekçi olmak, kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit etmek, serseri ve dilenci olup kamu huzurunu bozmak önemli sınır dışı sebeplerindendir. Türk Ceza Kanunu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin asayiş ve idaresini bozmaya teşebbüs eden kişi, yasa dışı (illegal) yollarla para kazanmak ve beyaz kadın kaçakçılığı yapan kişi, izinsiz olarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan kişilerin Türkiye’de oturma izinleri iptal edilir yani sınır dışı edilirler. 

Sınır dışı edilen kişi kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gönderilebilir. Kimler sınır dışı edilir sorusunun cevabı; vatana ihanet ve halkın huzurunu bozan davranışlarda bulunan kişiler olarak açıklanabilir.

 

2.1 Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir?

Sınır dışı etme kararını kim verir sorusunun cevabı valiliklerdir. İstisnai durumlar oluşursa eğer İl Göç İdaresi ile birlikte karar verilir. Sınır dışı etme kararı İdare’nin bir işlemidir. Kanunun açık ifadesine göre bu kararı ancak vali verebilir. Sınır dışı etme kararının değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşaması 48 saate kadar sürebilmektedir. 

Türkiye’de ikamet eden yabancılar çeşitli nedenlerle ülkelerine sınır dışı edilebilirler. Sınır dışı etme kararı verme yetkisi valiye ve eyalet göçmenlik bürolarına aittir. Yasaya göre Türkiye’deki yabancılar kendi ülkelerine, seyahat ettikleri ülkeye ve bazı durumlarda başka bir ülkeye gönderilebilir. Sınır dışı etme kararları, Göç Kontrol Genel Müdürlüğü’nün emriyle veya doğrudan Vali tarafından verilir. Bu karar idari bir karar olduğundan dolayı valilik görevlendirilmiştir.

2.2 Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Ülkeye giriş yasağı nasıl kaldırılır; Türkiye Konsolosluğu’na veya İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunarak giriş yasağına itiraz edilebilir ve yasağın kaldırılması için ilgili başvuruda bulunulabilir. Ayrıca, sınır dışı etme kararı verilen kişiler Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Vali tarafından yasaklanır. Yabancılar, Muhaceret Genel Müdürlüğü veya Valilik kararı ile sınır dışı edilir. Ancak bu kararı iptal etmek için belirli yöntemleri kullanarak Türkiye’ye yeniden giriş yapabilirsiniz. Kanuni yollar ile mümkün olan tüm yollar için kapılar açıktır. Bir yabancının ülkemize giriş yasağı süresi, en fazla 5 yıl sürelidir.

Yabancı uyruklu bir kişi bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciği’nden ülkemize giriş yasağının olup olmadığını öğrenebilmektedir.

 

Sınırdışı etme kararı

2.3 Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz Süresi

Sınır dışı etme olayları genel olarak yabancı uyruklu kişilerin ülkeye sınır dışı yollar ile gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bir göçmenin sınır dışı edilmesine deport denmektedir. Bu isim genelde hukuk camiasında kullanılan hukuki bir terimdir. Bir kişinin deport edilmesi yani sınır dışı edilmesine itiraz için deport davası açılmaktadır. Bu yolla hakkını arayan kişiler bazı durumlarda ülkeye geri dönebilir bazı durumlarda da ülkeye bir daha geri dönemez kararı alırlar.

Sınır dışı etme bir yabancının sınır dışı edilmesini öngören bir fiil işlemiş olması halinde Türkiye’de sınır dışı edilmesine karar vermesidir. Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancı, süresi içinde sınır dışı etme kararına itiraz etmez, yani sınır dışı etme kararına karşı dava açmaz ise sınır dışı etme kararı yürürlüğe girecek ve yabancı Türkiye’den sınır dışı edilecektir. 

Sınır dışı etme kararı verilen yabancı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itirazda bulunmak zorundadır. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmanız gerekir. Kanuni olarak 7 günlük bir itiraz süresi bir ihraç süresi olup, 7 gün içinde sınır dışı etme kararına karşı herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde yeni bir işlem yapılamaz. Bu nedenle, prosedüre bir sınır dışı etme avukatı http://ibrahimhalilaydin.com eşlik etmelidir.

2.4 Sınır Dışı Etme Kararının İptali

Sınır dışı etme kararının iptali genel olarak koşulları sağlayan mülteciler ve göçmenler için verilmekte idi. Bu, sınır dışı etme kararı alan bir kişinin mahkemeye başvuru yaparak kararın bozulmasını isteyebileceği anlamına gelir. Tahliye emri alan kişi, emrin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesine başvurmalıdır.

2.5 Sınır Dışı Etme Kararının İptali Dava Süresi

Sınır dışı etme kararının iptali dava süresi 7 gün içerisindedir. Yabancılar veya yasal temsilcileri veya avukatları; sınır dışı etme kararına, kararın ulaşmasından itibaren yedi gün içinde İdare Mahkemesi’nde itiraz edebilirler. Mahkemeye başvuruda bulunan kişi sınır dışı etme kararını veren makamlara da bildirimde bulunacaktır.

2.6 Sınır Dışı Etme Kararının İptali Dava Dilekçesi

Sınır dışı etme kararının iptali dava dilekçesi avukatlar tarafından yazılır. Bu dilekçe sayesinde yabancılar genelde kendilerini ifade ederler. Bu, yabancı uyrukluların ülkemiz sınırlarından çıkarılmasını sağlayan bir karardır. Bu karara herhangi bir itiraz olmaması halinde kısa sürede kesinleşecek ve ülkenin tepkisi tamamlandıktan sonra uygulamaya konulacak. Ancak sınır dışı etme kararına itiraz edebilir ve sınır dışı etme kararına itiraz ederek sınır dışı etme kararının uygulanmasını engelleyebilirsiniz. 

Uygulamada sınır dışı etme kararları genellikle vali tarafından verilmektedir. Yetkili mahkememiz, kararın verildiği eyalet hükümetinin bağlı olduğu idare mahkemesidir. Sınır dışı etme kararı bozulursa, yetkili İdare Mahkemesi’dir.

3. Kimler Sınır Dışı Edilir?

Terör örgütüne üye veya destekçi olmak, kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit etmek, serseri ve dilenci olup kamu huzurunu bozmak önemli sınır dışı sebeplerindendir. Türk Ceza Kanunu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin asayiş ve idaresini bozmaya teşebbüs eden kişi, yasa dışı (illegal) yollarla para kazanmak ve beyaz kadın kaçakçılığı yapan kişi, izinsiz olarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan kişilerin Türkiye’de oturma izinleri iptal edilir yani sınır dışı edilirler. 

Sınır dışı edilen kişi kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gönderilebilir. Kimler sınır dışı edilir sorusunun cevabı; vatana ihanet ve halkın huzurunu bozan davranışlarda bulunan kişiler olarak açıklanabilir.

 

3.1 Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir?

Sınır dışı etme kararını kim verir sorusunun cevabı valiliklerdir. İstisnai durumlar oluşursa eğer İl Göç İdaresi ile birlikte karar verilir. Sınır dışı etme kararı İdare’nin bir işlemidir. Kanunun açık ifadesine göre bu kararı ancak vali verebilir. Sınır dışı etme kararının değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşaması 48 saate kadar sürebilmektedir. 

Türkiye’de ikamet eden yabancılar çeşitli nedenlerle ülkelerine sınır dışı edilebilirler. Sınır dışı etme kararı verme yetkisi valiye ve eyalet göçmenlik bürolarına aittir. Yasaya göre Türkiye’deki yabancılar kendi ülkelerine, seyahat ettikleri ülkeye ve bazı durumlarda başka bir ülkeye gönderilebilir. Sınır dışı etme kararları, Göç Kontrol Genel Müdürlüğü’nün emriyle veya doğrudan Vali tarafından verilir. Bu karar idari bir karar olduğundan dolayı valilik görevlendirilmiştir.

3.2 Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Ülkeye giriş yasağı nasıl kaldırılır; Türkiye Konsolosluğu’na veya İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunarak giriş yasağına itiraz edilebilir ve yasağın kaldırılması için ilgili başvuruda bulunulabilir. Ayrıca, sınır dışı etme kararı verilen kişiler Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Vali tarafından yasaklanır. Yabancılar, Muhaceret Genel Müdürlüğü veya Valilik kararı ile sınır dışı edilir. Ancak bu kararı iptal etmek için belirli yöntemleri kullanarak Türkiye’ye yeniden giriş yapabilirsiniz. Kanuni yollar ile mümkün olan tüm yollar için kapılar açıktır. Bir yabancının ülkemize giriş yasağı süresi, en fazla 5 yıl sürelidir.

Yabancı uyruklu bir kişi bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciği’nden ülkemize giriş yasağının olup olmadığını öğrenebilmektedir.

 

http://www.lisbonvisa.com  ‘un uzman ekibinin yardımlarıyla hazırlanmıştır. Lisbon Visa ailesine başarılar dileriz.

 

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön