yurtdışından türkiyedeki avukata vekalet

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Verme
Belirli durumlar içerisinde bir kişinin farklı bir kişiye kendi adına işlerini ve işlemlerini kendi adına
yürütmesi adına yazılı olarak yetkilendirilmiş olan belgeye vekaletname denir. Genel ve özel olmak
üzere ikiye ayrılan belge türüdür. Genel vekaletnamelerin içeriğinde birden fazla yetki bulunurken
özel olanlarda sadece boşanma, taşınmazların satımı gibi tek bir konu yer alır. Bazen yurt dışında yer
alan vatandaşlar Türkiye’de yer alan işlerini halletmek ya da bir dava açmak isteyebilir. Bu noktada
Türkiye içerisinde bir tanıdığına ya da avukata vekalet vermesi gereir. Yurtdışından Türkiye’deki
avukatlara vekalet verme adımları için de dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bu noktada
bilinmesi gerekenler;
 Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile
 Yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu aracılığı ile olmak üzere iki farklı adımda vekalet
verilebilir.
Yabancı Ülkedeki Noter Aracılığı İle Vekalet Verme
Yurtdışından Türkiye’ye vekalet verilecek yetkilerin neler olduğunun yazılı olduğu bir kağıda sahip
olmak gerekir. Bu kağıt içerisinde yer alan yabancı noterin kullandığı dil ile olmalıdır. Göz önünde
bulundurulması gereken hususlara dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde geçersiz sayılma ihtimalleri yer
alır. Bu ihtimaller;
 Vekaletnamede yer alan sayfaların her birinin altında vekalet verecek kişi tarafından
imzalanması gerekir.
 Vekaletnamenin tüm sayfalarında hem yabancı noterin imzası, mührü ve kaşesi yer almak
zorundadır.
 Vekaletname fotoğraflı olacaksa eğer fotoğraf üzerinde noter mührü, imzası ya da kaşesi yer
almalıdır.
 Verilecek olan vekaletnamenin son sayfasına ya da bu sayfanın arkasına pasaport ya da nüfus
cüzdanı fotokopisi koyulmalıdır. Bu örnek onaylanmalıdır ki aslı gibi olsun.
 Boşanma ve tapu davasında fotoğraflı olmak zorunluluğu bulunur.
 Noterde gerçekleşen işlemlerin düzenleme şeklinde olması gerekir. Eğer vekalet verilecek
kişiye gelmeden onaylanırsa bu işlem geçersiz sayılacaktır.
 Başlık kısmına Re’sen düzenleme şeklinde vekaletname yazılmasında fayda olacaktır.
 Metin mümkün olduğu sürece Türkçe metnin anlamına yakın olması gerekir.
 Düzenlenen yetkilerin açık bir dil ile belirtilmesi istenir. Dolayısı ile bu husus oldukça önemli
bir durum arz etmektedir. Vekaletnamenin kısa olması kişi için sorun oluşturabilir.
Bu durumların gözler önüne alınarak hazırlanması önemli bir detay olmaktadır.
Yabancı Noter Vekaletnamesinin Tasdik Edilmesi
Vekaletname içerisinde yer alan her şey içerik ve yetki yönü ile devlet tarafından tasdik edilmesi
gerekir. Bu işlem yapılmadıkça Türkiye sınırlarında bu belgenin hangi ülke makamında verildiği ya da
resmi olup olmaması araştırılamaz. Bunun için hem imza tasdiki hem de apstil şehri yollarından bir
tanesinin seçilmesi gerekir.

İmza tasdik daha çok vekaletname nerede çıkarıldıysa o ülkelerinin yasalarına uygun olarak yapılır.
Genellik ile yetkili olan herkesin imzası toplanır ve son olarak Türk Konsolosluğu Büyük Elçisi
tarafından imza sirküsü tasdik edilerek yapılır. Apostik şehri ile verilen belgenin tasdik edilmesi
Apostil sözleşmesi ile taraf olması gerekir. ABD ve tüm Avrupa ülkeleri içerisinde bu sözleşme taraf
olarak yer alır. Hangi makam tarafından konulduğunu bulunan ülke belirler. Bu sayede Apostil şerhli
vekaletname Türkiye sınırları içerisinde geçerli sayılacak hale gelecektir.
Yabancı Noter Vekaletnamesinin Ana Dile Çevrilmesi
Yabancı noter huzurunda vekaletname düzenlenmesi yapılmış olan ve bunun ardından apostil ya da
imza tasdikli olan vekaletnamenin hazır hale gelmesinin ardından ana dile çevirisinin yapılması
gerekir. Bu çeviri işlemleri de yine noter ya da konsolosluk huzuru içerisinde gerçekleşmesi gerekir.
Bazı işlemlerin gerçekleştiği noterler çeviri vekaletname belgesinin arkasına yapılıp onaylanması
sağlanmış olsa bile Türkiye içerisinde bazı kurumlar bu tür çevirileri kabul etmiyor. Yeminli olarak
görev alan tercümanların mutlaka tecrübeli olmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Eksik ya da
usulü olmayan bir işlem yapılması durumunda kayıpların büyük olması dikkatleri çekebilir. Eğer
Apostil sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede yer alınıyorsa zaten bu işlemlerin konsolosluk
içerisinde yapılması gerekir. Bu sayede yeminli tercümanda burada çağırılabilir ve işlemler burada
garanti altında onaylatılabilir.
Apostil ile onaylanan vekaletnameler hem ilgili ülkenin konsolosluğu içerisinde hem de Türkiye
içerisinde herhangi bir noterde çevirisi gerçekleştirilebilir.
Yabancı Ülkedeki Türk Konsolosluğu Aracılığı İle Vekalet Verme
Yer alınan ülke içerisinde Türk konsolosluğu yer alıyorsa bu şekilde Türkiye’deki avukatlara
yurtdışından vekalet verme adımları daha kolay olmaktadır. Bunun için dikkat edilmesi gereken
adımlar;
 Türk konsolosluğu aranmalı ve uygun olan zaman dilimi için noter servisinden randevu
alınmalıdır.
 Vekaletin verilecek olduğu kişi Türkçe bilmiyorsa Türkçe yeminli olarak görev alan bir
tercüman ile randevu alınmalı ve bu saat içerisinde Konsolosluk içerisinde hazır olunmalıdır.
 Vekaletname belgeleri Türkçe bir şekilde onaylanacak ve düzenlenme ardından tarafınıza
teslim edilecektir.
Yurt dışından belge alma işlemleri sırasında hangi yöntem tercih edilecek olursa olsun her bir adıma
dikkatli yaklaşılması gerekir. Aksi bir sorun olmadan yurtdışından avukata vekalet verme adımları bu
şekilde gerçekleşmektedir.

yurtdışından türkiyedeki avukata vekalet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön