Vasiyetnamenin Açılması

Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan madde 595. sayılı kısım ile dikkatleri çeken durumdur. Miras bırakan kişinin ölüm işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından ele gelen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı durumlarına bakılmadan sulh işlemlerine teslim edilmesi zorunluluğu yer alır. Vasiyetname içerisinde düzenleme yapan ya da koruması ile yükümlü olan görevli veya da miras bırakan kişinin arzusu üzerine saklamaya devam eden, ele geçiren, ölen kişinin eşyaları arasında bulduğunu söyleyen kişi kim olursa olsun ölümü öğrendiği an teslim görevini yerine getirmek zorundadır. Aksi halde doğacak olan zararlardan kendisi mesul olacaktır.

Sulh hakimi teslimi yapılmış olan vasiyetname içerisinde anında inceleme gerçekleştirir, olması gereken koruma önlemlerinin alınması sağlanılır, bu noktada olanaklar dahilinde ilgililerin dinlenilmesi sağlanılarak terekenin yasal mirasçılar üzerinde geçici bir pay edilmesine ya da resmen yönetilmesine karar verir.

Vasiyetname açılması ile ilgili Türk Medeni Kanun içerisinde yer alan 596. maddeye göre geçerli olup olduğu incelenmeden teslim üzerinden bir ay içerisinde miras bırakan kişinin yerleşim yerinde yer alan sulh mahkemesi tarafından gerçekleşir ve ilgililere okunması yapılır. Bilinen mirasçılar ya da diğer ilgili olan kişiler vasiyetnamenin açılması sırasında istediklerinde hazır bulunma hakkına sahiptir. Sonradan miras bırakan kişinin vasiyetnameleri de ortaya çıkarsa yeniden aynı işlemler uygulanır.

Kanun içerisinde yer alan 597. maddeye göre miras içerisinde hak sahibi olan kişilerin her birine terekeye ait olmak üzere vasiyetnamenin birer adet örneklerinin kendilerine ait olan kısımları teslim edilir. Nerede olduğu bilinmeyen kişiler için de vasiyetnamede kendilerine ait olan kısımları ilan yolları ile tebliğ edilir.

598. madde içerisinde yer alan başvurusu üzerinde yasal olarak yer alan mirasçılar belirlenenlere sulh mahkemesi tarafından mirasçı olduklarına dair bir belge verilmesi söz konusu olacaktır. Mirasçı atamaya ya da sonradan ölüm ile tasarruf ilan edilen mirasçılar, vasiyet içerisinden başka alacaklı olan kişiler kendilerine bildirim yapılmasının ardından bir ay içerisinde itiraz edebileceklerdir. Bu itiraz işlemi olmadıkça lehine bir tasarrufta bulunan kimseler sulh mahkemesi tarafından atanmış olan mirasçı ya da alacaklı olan kişileri gösteren bir belge verilir. Mirasçılık için verilen belgenin her zaman geçersizliği ileri sürülebilecektir. Ölüme bağlı olarak yer alan bu tasarrufun iptaline ilişkin olarak yer alan dava hakkı saklı olmaktadır.

Miras bırakan kişinin ölümü gerçekleşmesinin ardından ele geçen vasiyetname geçerli olsa da olmasa da bu durumlara bakılmadan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafına teslim edilmesi zorunlu olan bir durumdur.

Vasiyetnameyi düzenlemekle görevli olan ya da korunması ile görevli olan kişi miras bırakan kişi üzerinde saklanan ya da başka suret ile ele geçirmiş olan ya da öldükten sonra ölen kişinin eşyaları arasında bulan kişi bu durumu öğrendiği an anında teslim etmelidir.

Mirasçılar biliniyorsa eğer mirasçı olan ve diğer ilgili olarak yer alan kişiler vasiyetname açılması sırasında hazır halde yer alması gerekir. Bu noktada davetiye ile çağırılacaklar ve gelseler de gelmeseler de vasiyetname tayin işlemleri o gün içerisinde gerçekleşecektir. Bu süreçlere dikkat edilerek işlemlerin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Vasiyetnamenin Açılması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön