Şanlıurfa Boşanma Avukatı

Urfa Boşanma Avukatı

Şanlıurfa boşanma avukatı, aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet ve benzeri davalara girmektedir. Aile avukatı olarak da isimlendirilen boşanma avukatı, zorlu ve yıpratıcı süreç gerektiren boşanma davalarında görev alır.

Boşanma sürecinde avukatlardan hukuki yardım alarak bu zorlu sürecin üzerinden daha kolay gelinebilir. Türkiye’de bu şekilde bir avukatlık alanı olmasa da halk arasında bilinen “boşanma avukatı” ile boşanma sürecinizi birlikte çözüme ulaştırabilirsiniz.

Boşanma davalarının hazırlık süreçleri ekstra önem taşır. Belirli bir uzlaşma sağlanabilmesi ve tarafların mağdur olmadan davadan ayrılabilmesi için olayların gözlemci bir avukat tarafından dinlenmesi gereklidir. Urfa boşanma avukatı, bu noktada tarafları dinleyerek şartlara göre en uygun çözüm yolunu sunacaktır. Avukat, dinlediği olaylar arasında boşanmaya sebep verecek olguları belirler ve dava hazırlığı yapar. Bunun sebebi, hukuk sistemine göre boşanmaların mutlak bir sebebinin olması gereğidir. Bir boşanma davasının sebepsiz açılması, reddedilmesine neden olur.

Boşanma Avukatı Dava Hazırlığında Ne Yapar?

Bir avukatın boşanma davası öncesinde yaptığı ön hazırlık, davanın kaderini belirleyecek öneme sahiptir. Taraflar ile ilgili önceden bilinmesi gereken detaylar bu süreçte araştırılır ve bu bilgilere göre bir yol izlenir. Urfa boşanma avukatı İbrahim Halil Aydın tarafından da aynı yollar izlenmektedir.

Boşanma avukatı, elde ettiği bilgileri değerlendirmeye alır ve boşanma davası açmak için yeterli nedenin bulunup bulunmadığını, belirli başlı boşanma sebeplerinden hangilerinin bulunduğunu araştırır. Bu sebepler arasında;

  • Aldatma
  • Eşlerden biri, diğerinin hayatına kast etti mi, onur kırıcı davranışta bulundu mu?
  • Eşlerden birisi küçük düşürücü ve gurur kırıcı bir suç işledi mi?
  • Eşlerden birisinin uygunsuz bir hayat sürüp sürmediği,
  • Eşlerden birinin zihinsel hasta olup olmadığı,
  • Eşlerden birisinin haksız şekilde ortak konutu terk edip etmediği araştırılır ve avukat tarafından asıl sebep tespit edilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sebeplerinin tespit edilmesinden sonra dava dilekçesi hazırlanır. Özellikle tarafların boşanma dışında birbirlerinden talep edeceği başka şeyler de olacağı için tüm bu taleplerin müvekkil ile yapılan ayrıntılı görüşmede belirlenmesi lazımdır. Urfa Boşanma avukatı tarafından dava açmak isteyen kişiye şu sorular sorulur;

  • Müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı talebi bulunuyor mu?
  • Maddi ve manevi tazminat talebi bulunuyor mu?
  • Nafaka talebi bulunuyor mu?
  • Yeni Medeni Kanun şartlarına göre mal paylaşımı talebi var mı?

Müvekkil, dava açan kişinin boşanma sebeplerini öğrenip talepleri tespit ettikten sonra dava dilekçesi yazılır. Avukat, dava dilekçesinin talep edilen sonucu elde etmeye yatkın olduğunu gördükten sonra dosyayı hazırlar. Dava dosyasında yeterli sayıda dilekçe sureti ve iddiaları güçlendiren delillerin bulunması gereklidir. Dava dosyası tekemmül edildikten sonra adliyede dava harç ve giderleri vezneye yatırılır, dosya teslim edilir. Böylelikle boşanma davası açılmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Ne Yapar?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma protokolü oluşturarak evliliğini sona erdirdiği davadır. Boşanma protokolü, iki tarafın boşanma sonrasında herhangi bir neden dahilinde ortaya çıkan fikir ayrılıklarında başvurulan belgedir. Buna bağlı olarak bu protokolün bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması oldukça önemlidir. Urfa boşanma avukatı ile protokol belgesini en adil şekilde hazırlayıp olası hak kayıplarını engelleyebilirsiniz.

Boşanma protokolü ile; Nafaka, Velayet, Maddi ve manevi tazminat, Ev eşyalarının paylaşımı, Boşanmada mal paylaşımı, Katkı Payı Alacağı, Katılma alacağı gibi konularda uzlaşmaya varabilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Türkiye’de uğraştırıcı boşanma davaları yaklaşık 1 veya 2 yıl sürebilmektedir. Dava sürecini belirleyen unsurlardan en önemlisi davaya hazırlık sürecinin iyi yapılmış olmasıdır. Boşanma sebebi için gösterilen olgular yeterli geldiyse ve ispatlandıysa dava süreci oldukça kısa da sürebilir. Avukatın hazırladığı dava dosyası, hakim tarafından incelenir ve hakimin öncelikle dava dilekçesinin bir suretini tebligat yolu ile davalı tarafa iletmesi gerekir. Davalının cevap dilekçesi de uygun yol ile davacıya iletilmelidir.

Hakim, istenilen belgelerin taraflardan getirilmesi için kurumlara yazılar gönderir. Müzakkere denilen bu yazılar posta ya da elden boşanma avukatı ile ilgili kuruma gönderilir. Polis, hastane, sgk vs. gibi kendilerine müzakkere gönderilen kurumlar, kanun hükmünce gereğini yerine getirmek zorundadır.

Şanlıurfa Avukat İbrahim Halil Aydın ile boşanma davalarınızı en kısa sürede çözüme ulaştırabilir ve de davadan en adil şekilde ayrılabilirsiniz.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Şanlıurfa Boşanma Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön