Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Türkiye Cumhuriyeti ticari piyasasında şirket olarak görev yapmak isteyen kuruluşlar faaliyetlerini Ticaret Hukukuna uygun bir şekilde yürütmek zorundadır. Şirketlerin uyması gereken yasal kurallar Ticaret Hukuku konusunun altında toplanan başlıklardan biri olan Şirketler Hukukunda yer alan maddelerde belirtilmiştir. Söz konusu yasal kuralları uygularken hata yapmak ya da kuralları uygulamamak ağır yaptırımlara sebep olabilir. Bu nedenle, ticaret hukuku ve şirketler hukuku sahasında deneyimli avukatlar tarafından şirketlere kurumsal hukuki danışmanlık hizmeti verilir.

Şirket kelimesinin yasal tanımı şöyledir’’ En az iki kişinin mal ve emeklerini aynı amaca ulaşmak için birleştirerek ortaklık kurması ve bu oluşumu yazılı sözleşme altına almasıdır.’’ Şirketi oluşturan bileşenler şunlardır:

 • Sermaye
 • Kişi
 • Ortak emek
 • Ortak amaç
 • Sözleşme

Türk hukuku kapsamında şirketler çeşitli yapısal özelliklerine bağlı olarak 5 guruba ayrılır. Bu gruplar şunlardır:

 • Anonim şirket
 • Komandit şirket
 • Limited şirket
 • Adi şirket
 • Kolektif şirket

Şirketlere kurumsal hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi başlı başına bir uzmanlık konusu olup, bu alanda tecrübe edinmiş avukatlar ile işbirliği yapılmalıdır.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermek Nedir

Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kanuni zorunluluklara uygun olarak yürütülmesine yardımcı olmak için bir veya daha fazla avukat tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi olarak tanımlanabilir. Şirketler hukuki danışmanlık kapsamı içinde yer alan hizmetler şunlardır:

 • Söz konusu şirket yönetiminin kanunlarda bildirilen şekilde yürütülmesi
 • Haksız rekabete yol açılmaması
 • Kredi sözleşmelerinin yasal kurallara uygun ve adil düzenlenmesi
 • Birlikte iş yapılan tüketicinin haklarının gözetilmesi
 • Gerekiyorsa uluslararası distribütörlük anlaşmalarının hazırlanması
 • Acentelik, bayilik ve/veya şirket sözleşmelerinin yasaya uygun olarak hazırlanması
 • Yurtdışından alınması gereken alacaklar ile ilgili bütün işlemlerin yürütülmesi
 • Şirketin bütün ihracat ve ithalat faaliyetlerinin yasal normlara uygun yürütülmesi
 • Şirketin yararına veya zararına sürdürülen icra takiplerinin yapılması ve işlemlerin düzgün yürütülmesi
 • Şirketin yararına ya da zararına açılmış ya da gelecekte açılması planlanan davaların takip edilmesi
 • Şirketin bütün çalışmalarının vergi kanununa uygun olarak yürütülmesi ve belgelendirilmesi
 • Gereği halinde şirketin sermaye azaltması ya da arttırması gibi mali konularda yapılması gereken işlemlerin hukuki mevzuata uygun olarak yürütülmesi
 • Şirket tarafından hazırlanması gereken yazılı anlaşmaların/ sözleşmelerin hazırlanma, denetlenme ve düzenleme aşamalarından sorumlu olunması
 • Yönetim kurulu ve/veya genel kurul ile ilgili çalışmaların /yazışmaların takip edilmesi
 • Şirketin bölünmesi veya bir başka şirketle birleşmesi ya da yukarıda bahsi geçen şirket türleri arasında geçiş yapmasının hukuksal mevzuata uygun yürütülmesi
 •  Şirketi ilgilendiren bütün sözleşmelerin kanunlara uygun olarak düzenlenmesi
 • Şirketin konkordato ilan etmesi halinde, gerekli hukuki desteği sağlanması
 • Şirkete ait bütün tescil işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirketin iflas etmesi ve akabinde yaşanacak tasfiye işlemlerinin yürütülmesi sırasında gereken hukuki danışmanlık işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirkete ait hisse senetleri ve mal varlıklarının alım ve/veya satımında gerekli hukuki desteğin verilmesi
 • Şirketin ticari piyasadan toplaması gereken alacağının hukuki yollarla takip ve tahsil edilmesi
 • Daha önce yapılmış olan sözleşmeler nedeni ile ortaya çıkan davaların takip edilmesi
 • Şirket içi veya dışındaki anlaşmazlıklar nedeni ile ortaya çıkan davaların takip edilmesi
 • Şirket ortaklarından birinin veya daha fazlasının ortaklıktan çıkarak şirketle ilişkisinin kesilmesi ile ilgili davaların takip edilmesi
 • Şirkette görevli çalışanlar arasında gelişen anlaşmazlıkların ve davaların takip edilmesi
 • Genel kurulda iptal edilmesi istenen kararlara itiraz edilmesi ve yapılan itirazın takip edilmesi
 • Gereği halinde yönetim kuruluna karşı açılan veya açılacak davaların takip edilmesi

Şirketler Hukuku Kapsamında Neler Var?

Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku alt dallarından bir tanesi olup aynı zamanda rekabet hukuku, sigorta hukuku, ticaret hukuku, borçlar, iş ve vergi hukuku gibi  diğer hukuk dalları ile de yakından bağlantı halindedir. Şirketler hukuku bileşenleri içinde yer alan ögeler şunlardır:

 • Tacir, piyasada tanımı ve faaliyetleri
 • Piyasada ticaret yapmak isteyen ticari işletmeleri oluşturan unsurlar
 • Ticari işletmenin devredilmesi sırasında uyulması gereken yasal düzenlemeler
 • Ticari iş, işlem ve davaların yürütülmesinde uyulması gereken kanunlar
 • Ticari iletmenin piyasada yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yasal düzenlemeler
 • Şirketin marka ve unvanı ile ilgili yasal düzenlemeler
 • Şirket türleri ve şirketlerin türlerine göre özellikleri

Şirketlere Kurumsal Hukuk Danışmanlık Hizmeti Vermek Nedir?

Şirketler hukuku, ekonomik faaliyetlerin problemsiz yürütülmesi ve adil bir şekilde hiç kimsenin hak kaybı yaşamadan çalışmalarını sürdürebilmesi için düzenlenmiş hukuk dallarından biridir. Bu konuda tecrübe sahibi olan avukatlar, şirketler hukuku üzerinde uzmanlaşmış olurlar. Söz konusu alanda yeteri kadar birikime sahip olarak, donanımını tamamlayan şirket avukatları da bulundukları şirketlere ya da sözleşme yaptıkları diğer şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Şirketlere hukuki danışmanlık sağlanması denildiğinde bu kapsama dahil olan başlıca hizmetler şunlardır:

 • Şirket kurulurken, gerekli hukuki sözleşmelerin yasalara uygun olarak hazırlanması
 • Şirketin faaliyetlerini yürüttüğü sırada yasalara uygun olmayan çalışmaların yapılmaması için ilgili yerlere gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Şirketin bütün faaliyetlerinin hukuki kapsamda gerekli denetimlerinin ve düzenlemelerinin yapılması
 • Şirketin tasfiye faaliyetlerinin takip edilmesi
 • Şirketi ilgilendiren icra davalarının takip edilmesi
 • Şirkete ait vergi konuları ile ilgili işlemlerin ve davaların takip edilmesi

Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler beş ana başlık altında sınıflandırılır. Bu şirketlerin dahil oldukları gruplara göre yasal yükümlülükleri ve hakları farklıdır. Şirketlerin her koşulda yasal yollara uygun çalışması ve ilerleyen süreçte yasal sıkıntılara düşmemesi için kurumsal hukuki danışmanlık hizmeti alması son derece önemli bir konudur. Aksi takdirde olabilecek hukuksuzluklardan doğan sorunların çözümü maddi ve manevi açıdan şirketlere ve şirket sahiplerine çok büyük yükler getirebilir

Avukat İbrahim Halil Aydın

Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı olarak görev yapmakta olan avukat İbrahim Halil Aydın hukuki alanda çok sayıda makalesi bulunmakta olup hukuki araştırmalarına devam etmektedir.

 

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön