Mirasın Paylaşılması Nedir?

Mirasın paylaşılması nedir? Miras Nasıl Paylaşılır? Öncelikle miras, kişi öldükten sonra alt soyuna ve eşine bıraktığı mal ya da mülk olarak tanımlanır. Mirasın paylaşılması, birçok yöntemle yapılabilir. Mirasçılar kendi aralarında anlaşabilir ya da hukuki olarak paylaşım yapılır.

Mirasçılar kendi aralarında paylaşım yapacaksa bunu yazılı olarak belirtmelidir. Yazılı olan bu metinlere, miras paylaşım sözleşmesi ya da miras taksim sözleşmesi adı verilir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların imzası olması gerekir. Sözleşme noterden yapılabilir. Noterden yapılan sözleşmeler, atanmış mirasçılar tarafından da imzalanabilir.

Hukuki olarak mirasın paylaşılmasında ise dini ve kültürel değerler göz önüne alınmaz. Türk Medeni Kanunu’nun doğrultusunda paylaşım yapılır. Anayasada miras paylaşımı belli kurallar çerçevesinde belirlenir. Eşitlik, paylaşımda ilke edinilir. Mahkeme, yasa doğrultusunda istediği kararı verebilir. Bazı durumlarda mahkeme, oybirliği ya da taksim isteyebilir. Sonuca göre karara varılır.

Miras Paylaşımında Devam Zorunluluğu Var Mı?

Miras paylaşımında devam zorunluluğu olmayabilir. Yani mirasçılar, istedikleri zaman paylaşma isteğinde bulunabilir. Buna bağlı olarak da taksim talebinde bulunulmaz. Ancak bir mahkeme kararı söz konusuysa miras ortaklığı karara göre uzayabilir.

Noter ya da mahkeme yoluyla miras paylaşımı yapılması sırasında ilk göz bulundurulan unsur, mirasçının bu konuda vasiyetinin olup olmamasıdır. Vefat eden kişi, ölmeden önce miras paylaşımıyla ilgili bir vasiyet bırakmışsa miras paylaşım sözleşmesi yapılamaz. Hukuki olarak da miras bırakanın isteği uygulanır. Ancak mahkeme, miras bırakanın vasiyetinde eşitsizlik görürse kararı anayasa çerçevesinde değiştirebilir.

Miras Paylaşımı, Mirasçının Ölümünden Ne Zaman Sonra Yapılmalıdır?

Miras paylaşımı, miras bırakanın resmi olarak ölümü sonrası yapılabilir. Yani hastaneden ölüm belgesinin çıkması gerekir. Verilen belge doğrultusunda noter ya da mahkemeye başvurarak gerekli işlemler başlatılır.

Miras paylaşımından önce miras bırakanın bir vasiyet bırakıp bırakmadığı araştırılmalıdır. Eğer bir vasiyet varsa miras bırakanın koyduğu kurallara dikkat edilmelidir. Saklı paya el atılmamalıdır. Mirasçılardan herhangi birinin payı zedelenirse payı zedelenen kişi tenkis davası açabilir.

Miras bırakan, vasiyetnamesini mirasçılarla beraber hazırlamışsa bu konu mahkeme tarafından araştırılır. Amaç, mirasçıların payının zedelenmemesidir. Araştırma sonucunda miras bırakan ve mirasçıların beraber vasiyetnameyi bıraktığı sonucuna ulaşılsa da mirasçılara tenkis hakkı verilir.

Miras kalan mal ya da mülkler, paylaşım öncesinde zarar gördüyse tüm mirasçılara aittir. Paylaşım sonrasında bir zarar söz konusuysa payı alan mirasçıya aittir. Paylaşım vasiyet üzerine olduysa mirasçı bu konuda tescil ya da tapu iptal davası açabilir. Paylaşım yapımında zaman aşımı yoktur.

Miras Paylaşımına Kayyım Atanabilir Mi?

Miras paylaşımında kayyım atanması mümkündür. Ancak atanmanın birçok kuralı bulunur. Mirasçının borçlu olması ve devir yapılması gerekir. Mirasçının borçlu olduğu kişi Sulh mahkemelerine başvurarak paylaşıma katılmak istediğini belirtebilir. Gerekli görüldüğünde kayyım atanır. Böylelikle kişi, mirasçıyı temsil etmiş olur.

Mirasçı icra takibinde ise farklı bir yol izlenir. Miras paylaşımı öncesinde alacaklı, mal ya da mülkü haciz ettirebilir. Ancak bunun için icra hakimliğinden yetki belgesi alabilir. Aldığı yetki belgesiyle dava açarak mirasçılık belgesi de alabilir. Bu belgelerle, mirasçının gelirlerini toplayabilir, paylaşım haklarını koruyabilir ve mirasçının payını alabilir.

Bu durum, sadece kişi için geçerli değildir. Gerekli olduğunda icra dairesi de alacaklı üzerinden kayyım tayin edebilir.

Miras paylaşım sonrasında yapılan işlemler, müteselsil niteliktedir. Yani mirasın bölünmesi, borç ve nakil işlemlerinde mirasçı sorumludur. Miras üzerinden gelen borçlar da müteselsilen sorumluluk arasında yer alır. Miras paylaşımı sonrası tarihler de dikkate alınır. Mirasın paylaşıldığı tarihten 5 sene sonra teselsül biter. Yani mirasçıların borçtan sorumluluğu olduğu yıl kanunen beştir. Bu süre sonrasında ise sorumluluklar, paylar üzerinden devam eder.

Borcu Ödeyecek Mirasçı Nasıl Belirlenir?

Miras paylaşımı sırasında verilen malın bir borcu varsa bu mirasçıya bildirilir. Eğer mirasçı, bu borcu kabul etmezse diğer mirasçılara verebilir. Mirasçılar arasında borçları ödeyeceğini bildiren biri varsa borç ona yüklenir. Bu durum kabul edilmezse konu mahkemeye taşınır. Bu konuyla ilgilenen mahkeme Sulh Mahkemesi’dir. Mahkeme de mirasının payı göz önünde bulundurulur. Burada kültürel kurallar, mirasçının durumu, çoğunluğun istediğini ve kanunla uyumunu göz önünde bulundurur. Ardından mirasçıların anlaşma yapması istenir. Yapılan anlaşma, mahkemenin kurallarına göre hazırlanır. Paylaşma da taşınmaz mallara göre haklar belirlenir. Yapılan anlaşma, mirasçılar tarafından kabul edilmezse taşınmaz mal yerine para verilebilir. Bunun dışında mirasçılardan birine taşınmaz mal verirken diğerlerine paylaşıma karşılık gelen tutar ödenir. Mirasçılar, paylaşım konusunda anlaşana kadar bu durum devam eder. Bu da mahkemenin uzamasına neden olur.

Miras paylaşımında taşınabilir ve taşınamaz malların dengesi oldukça önemlidir. Tüm bunlar, paylaşım öncesinde mirasçılara bildirilir. Mahkeme de genellikle taşınmaz mallar, para karşılığı bölüştürülemez. Taşınmaz mallar bir ya da iki mirasçıya verilir. Taşınabilir mallar ise diğer mirasçılar tarafından paylaşılır. Taşınmaz malların kime verileceği ise mirasçılara sorulur. Bir sonuca ulaşılamazsa kura ile çekilir.

Ardından miras paylaşımı kararı verilir. Verilen karara göre paylaşımlar yapılır.

Miras Paylaşımı Sonradan Değişebilir Mi?

Mirasın paylaşılması, mirasçılara ve miras durumuna göre değişkenlik gösterir. Bu da miras paylaşım süresini etkiler. Eğer mirasçılar daha öncesinde anlaştıysa ve miras verenin bir borcu yoksa kısa sürede miras paylaştırılır. Ancak mirasçılar arasında düşünce farklılığı varsa yani anlaşılamıyorsa paylaşım süresi uzun sürer. Ayrıca miras verenden borç alacaklar varsa bu süre uzar. Her mahkemede karar değişebilir.

Mahkeme kararı sonucu mirasçılar ya da alacaklılar, itiraz niyetiyle bir dava açmadıkları sürece karar değişmez. Yani miras paylaşımı kesinleşmiş olur.

Miras paylaşımının kısa sürede sonuçlanabilmesi için hukuki açıdan destek almak ve uzlaşma yolunu tercih etmek gerekir. Bu sayede yasal olarak mirasçılar ve alacaklılar, eşit olarak haklarını alabilecektir.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Mirasın Paylaşılması Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön